DR. SC. DORA DERADO GILJANOVIĆ

Strategije aproprijacije u suvremenoj umjetnosti u Hrvatskoj

Doktorandica Dora Derado u svom se istraživanju bavi razvojem umjetničkih strategija aproprijacije u hrvatskoj umjetnostI 20. stoljeća, s naglaskom na njegovu drugu polovinu. Iako sintagma „strategija aproprijacije“ nije nepoznata, u hrvatskoj povijesti umjetnosti nedostaje njezina sustavna analiza. Uzevši to u obzir, ovo istraživanje kao cilj istraživanja i očekivani znanstveni doprinos postavlja dubinsku analizu fenomena strategija aproprijacije, uzevši u obzir okolnosti njihovog razvoja, i to društvenog, ekonomskog i institucionalnog okvira. Pokušavajući ponuditi što obuhvatniju sliku, Dora Derado se koristi raznovrsnim metodama istraživanja, uključujući pregled arhivske, hemerotečne i digitalizirane građe, intervjue sa živućim umjetnicima, neposredni kontakt sa samim umjetničkim djelima, a u duhu interdisciplinarnosti, proučavanje relevantne povijesne, sociološke i pravne dokumentacije i literature. Istraživanje smjera odgovoriti na određena pitanja koja su se nametnula unutar povijesno-umjetničke discipline, a koja se tiču umjetnosti 20. stoljeća i pitanja autorstva, originalnosti umjetničkog djela, korištenja neumjetničkih materijala u umjetničkim djelima i proširenja područja umjetnosti, a posebice skulpture.

Mentor: doc. dr. sc. Dalibor Prančević (Filozofski fakultet u Splitu)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Dora Derado (1993.) diplomirala je povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2016., gdje trenutno radi kao asistent. Godine 2017. upisala je Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je i suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Pojavnosti moderne skulpture u Hrvatskoj: skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije” (voditelj dr. sc. Dalibor Prančević). Aktivno je angažirana u polju povijesti umjetnosti u vidu javnih izlaganja, organizacije stručnih skupova, kuriranja izložbi i pisanja povijesno-umjetničkih tekstova.