DOMINA DELAČ

Promjene u tlu i vodi posljedične spaljivanju biomase i post-požarnom malčiranju na Mediteranskom području

Određivanje sadržaja nutrijenata u opožarenim uzorcima tla

Cilj istraživanja doktorandice Domine Delač je ispitati utjecaj otvorenih požara i spaljivanja biomase na kvalitetu tla i vode, te promjene u hidrološkim procesima tla u post-požarnom periodu. U Republici Hrvatskoj otvoreni požari česta su pojava ponajviše ljeti, te predstavljaju prirodnu katastrofu posebno za ugroženo Mediteransko područje. Unatoč velikom broju požara i čestom spaljivanju biomase u ruralnim područjima nedostaju istraživanja na ovu temu. Repelentnost tla na vodu, stabilnost agregata i udio vodo-stabilnih agregata tla, hidraulička provodljivost tla, promjene u teksturi tla, te niz kemijskih parametara (sadržaj ukupnog dušika i ugljika tla, organska tvar tla, pH, EC, koncentracija iona u otjecanju s opožarenih površina), te stopa erozije i otjecanja s opožarenih površina uključeni su u fizikalne i kemijske laboratorijske analize koje provodi. U istraživanje su uključene i rehabilitacijske mjere ublažavanja posljedica požara kao što je malčiranje pomoću kojeg se stabilizira tlo neposredno nakon gorenja. Istraživanje o degradaciji tla i erozijskim procesima na opožarenim površinama te utjecaj požara na kvalitetu tla i vode provodi se na više lokacija u Mediteranskoj Hrvatskoj. Istraživanje će otkriti posljedice požara i spaljivanja biomase na fizikalne, kemijske i hidrološke karakteristike tla, te vremensku varijabilnost svojstava tla u post-požarnom periodu. Doktorska disertacija Domine Delač dat će znanstveno utemeljene rezultate o posljedicama otvorenih požara i spaljivanja biomase na degradaciju tla, o potencijalnom onečišćenju tla i vode, te o utjecaju post-požarnog malčiranja na rehabilitaciju tla. Utvrdit će povezanost otjecanja, erozije i gubitaka hranjiva u odnosu na karakteristike oborina i intenzitet gorenja. Također, utvrdit će se utjecaj dva tipa malča na povećanje kvalitete tla, te odrediti vremenski period povratka vegetacije na opožarenu površinu u odnosu na različite količine spaljivanja biomase.

Mentor: prof. dr. sc. Ivica Kisić (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Oprema za mjerenje erozije i degradacije tla na opožarenoj površini u zaleđu grada Šibenika (godinu dana nakon požara, 2020.)
Predstavljanje projektnih rezultata na Međunarodnoj konferenciji (55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma, Vodice 2020.)

Domina Delač rođena je 27. ožujka 1992. u Zagrebu. Diplomirala je Ekološku poljoprivredu i agroturizam 2017. godine na Agronomskom fakultetu. Od 2018.- 2019. godine radi u udruzi Zelena mreža aktivističkih grupa, centru znanja za održivi razvoj i permakulturu. Na Agronomskom fakultetu 2019. godine zapošljava se kao asistent na HRZZ projektu „Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i vode“, te upisuje poslijediplomski doktorski studij. Istražuje utjecaj požara i spaljivanja biomase na tlo i vodu na ugroženom Mediteranskom području u Republici Hrvatskoj. Ključni znanstveni interesi i područje istraživanja kojim se bavi je degradacija, erozija i hidrologija tla opožarenih površina, te rehabilitacija tla u post-požarnom periodu.