DR. SC. DOMINA DELAČ

Promjene u tlu i vodi nakon spaljivanja biomase i post-požarnog malčiranja na Sredozemlju

Određivanje sadržaja nutrijenata u opožarenim uzorcima tla

Požari su prirodna pojava u ekosustavu, međutim posljednjih desetljeća pojavljuju se sve  češće i većeg intenziteta, te predstavljaju prirodnu katastrofu posebno za ugroženo sredozemno područje u Hrvatskoj. Požari uzrokuju promjene u fizikalnim i kemijskim  karakteristikama tla, te uzrokuju promjene u hidrološkim i geomorfološkim karakteristikama zahvaćenog područja. Razumijevanje promjena u ekosustavu pod utjecajem požara, te  njihov utjecaj na kvalitetu tla i vode važni su za održivost ekosustava u uvjetima sve većih klimatskih promjena. Svake godine bilježe se sve dulji i intenzivniji toplinski valovi praćeni duljim i intenzivnijim periodima suše nakon kojeg slijede intenzivne i velike količine oborina što nepovoljno djeluje na kvalitetu tla i vode. Do sada na prostoru Republike Hrvatske, a posebice u  sredozemnom dijelu gdje su požari svake godine sve veći problem, nisu u dovoljnoj mjeri  provedena višegodišnja istraživanja o procesima u tlu i vodi u post-požarnom periodu. Istraživanje doktorske disertacije temeljeno je na dva postavljena eksperimenta u sredozemnom području Republike Hrvatske čiji rezultati su objavljeni u četiri znanstvena rada. Svrha doktorske disertacije je dati znanstveno utemeljene rezultate o utjecaju požara na  degradaciju tla, potencijalnom onečišćenju tla i vode, te o utjecaju post-požarnog malčiranja  tla u svrhu konzervacije tla.

Mentor: prof. dr. sc. Ivica Kisić (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Oprema za mjerenje erozije i degradacije tla na opožarenoj površini u zaleđu grada Šibenika (godinu dana nakon požara, 2020.)
Predstavljanje projektnih rezultata na Međunarodnoj konferenciji (55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma, Vodice 2020.)

Domina Delač rođena u Zagrebu, diplomirala je Ekološku poljoprivredu i agroturizam 2017. g. na Agronomskom fakultetu. U periodu od 2018. do 2019. g. radi u Centru znanja za održivi razvoj i permakulturu. Na Agronomskom fakultetu 2019. godine zapošljava se kao doktorandica na HRZZ projektu „Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i vode“, te upisuje poslijediplomski doktorski studij. Ključni znanstveni interesi i područje istraživanja doktorske disertacije je degradacija, erozija i hidrologija tla i vode opožarenih površina, te rehabilitacija tla u post-požarnom periodu. Tijekom doktorskog studija dobitnica je 4 nagrade za objavljene znanstvene radove, te je sudjelovala na niz međunarodnih usavršavanja. Nakon obrane doktorske disertacije zapošljava se u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak na radnom mjestu suradnice za okoliš i klimatske promjene. Sudjeluje u prijavi i provedbi EU projekta na temu prevencije i obnove opožarenih terena, te rizika požara s međunarodnim stručnjacima.