Dr. SC. DAMJAN MITIĆ

Mehanizmi regulacije sustava CRISPR-Cas u bakteriji Escherichia coli

Područje istraživanja mag. Damjana Mitića je adaptivna imunost bakterije Escherichia coli sustavom CRISPR-Cas kojim se bakterije štite od strane DNA. Sustav CRISPR-Cas se sastoji od 3 faze gdje u posljednjoj fazi, zvanoj interferencija, dolazi do cijepanja strane DNA enzimom Cas3 nakon prepoznavanja. Damjan Mitić istražuje protein Cas3 koji je ključan u cijepanju DNA i cilj njegovog istraživanja je otkriti na koji način stanica regulira aktivnost ovog enzima da cijepa samo stranu DNA, a ne vlastitu, te u kojim uvjetima. U ovom istraživanju određivat će se količine proteina Cas3 u različitim uvjetima uzgoja stanica, te utječu li količine proteina Cas3 na preživljenje virusa. Također, priredit će se mutante proteina Cas3 koji će se pročistiti te istražiti dolazi li do promjena u njihovoj strukturi i enzimatskim aktivnostima. Očekivani rezultati istraživanja su da se razjasni regulacija aktivnosti proteina Cas3, a time i aktivnosti sustava CRISPR-Cas, čime bi se objasnilo zašto aktivnost sustava CRISPR-Cas u bakteriji E. coli ovisi o temperaturi i proteinima šaperonima. Dobiveni rezultati pomoći će u razumijevanju regulacije aktivnosti sustava CRISPR-Cas općenito, ali i kako modificirati aktivnosti sličnih enzima u primijenjenim istraživanjima.

Mentor: prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Mag. Damjan Mitić završio je diplomski studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. Dobitnik je Erasmus stipendije za boravak u Njemačkoj gdje je izradio svoj diplomski rad. Nakon završenog studija radio je kraće poslove, uključujući rad u firmi InovaGen d.o.o. Od 2018. zaposlen je na Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu kao asistent – doktorand financiran od HRZZ gdje radi istraživanja za svoj doktorski rad na projektu HRZZ-IP-2016-06-8861 pod nazivom „Cas3 kao kontrolna točka obrane CRISPR-Cas: razjašnjenje njegove regulacije istraživanjem stabilnosti proteina i prepisivanja u bakteriji Escherichia coli”.