Članak doc. dr. sc. Vedrana Đereka u Nature Biomedical Engineering

U prestižnom časopisu Nature Biomedical Engineering (IF 26.355) objavljen je rad Chronic electrical stimulation of peripheral nerves via deep-red light transduced by an implanted organic photocapacitor proizašao iz projekta UIP-2019-04-1753 „Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku – 3DOptoBio. Kao jedan od dopisnih autora rada naveden je voditelj navedenog projekta doc. dr. sc. Vedran Đerek s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u izradi članka još su sudjelovali suradnici sa Sveučilišta u Linköpingu (Švedska), Tehničkog sveučilišta u Brnu (Češka) i Sveučilišta Columbia (USA).

U radu je opisana metoda razvoja inovativnog implantata za terapijsku upotrebu u bioelektroničkoj medicini – revolucionarnog bioelektroničkog stimulatora koji periferne živce može vratiti u život. Više o ovoj metodi možete pročitati ovdje.