Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa Svjetskom bankom provodi projekt analize javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije, a dio te analize odnosi se na vrednovanje učinka instrumenata koji doprinose ciljevima Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2020. godine među kojima su i programi Hrvatske zaklade za znanost: Istraživački projekti, Uspostavni istraživački projekti, Hrvatsko švicarski istraživački program, Projekt razvoja karijera mladih istraživača i Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena. Za provedbu ove analize potrebno je dostaviti naziv projekta, ime i prezime te matični broj upisa u Upisnik znanstvenika za prijavitelje i sve članove projektnog tima, ako je primjenjivo i to za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Podatke koje dostavite analizirat će isključivo za vrednovanje učinka te će se obrađivati u skladu s relevantnom politikom Svjetske banke i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Svjetska banka je putem Ministarstva znanosti i obrazovanja dostavila jamstva vezana uz čuvanja tajnosti prikupljenih podataka koji će se koristiti isključivo za ovu svrhu, a rezultati analize bit će dostupni u agregiranom obliku.