DR. SC. ANJA BATEL (rođ. ANČIĆ)

Uloga proteina Spartan u stresu endoplazmatskog retikuluma i razvoju hepatocelularnog karcinoma

Rak jetre šesti je najučestaliji rak u svijetu. Pronađeni su pacijenti koji imaju nasljednu mutaciju u genu za protein Spartan i svi su oboljeli od raka jetre. Mi se bavimo istraživanjem proteina Spartan, pokušavajući shvatiti njegovu vezu s rakom jetre. Do sada je pronađeno da protein Spartan sudjeluje u popravku DNA. Kod navedenih pacijenata, u svim stanicama u tijelu je gen za Spartan mutiran, ali ipak druge vrste stanica, osim jetrenih, mogu nekako nadoknaditi nedostatak funkcionalnog Spartana. Fokusirali smo se na identifikaciju proteina koji bi potencijalno mogao imati sličnu ulogu kao Spartan u popravku DNA, da pronađemo način na koji ostale stanice, osim jetrenih, kompenziraju nedostatak funkcionalnog proteina Spartan. Većina metoda koje koristimo su standardne u našem laboratoriju: Western blot, imunoprecipitacija, GST pull-down, imunofluorescencijska mikroskopija, protočna citometrija, RT-PCR, te PCR profiler array. Trenutno smo u procesu uvođenja nove tehnike u repertoar laboratorijskih tehnika  – CRISPR/Cas9 za ciljano uređivanje genoma. Sve pokuse radimo na kulturama stanica. Rezultati ovog projekta će nam pomoći da bolje razumijemo specifičnu ulogu proteina Spartan u DNA replikaciju i održavanju genomske stabilnosti. Naši rezultati bi mogli dati uvid u potencijalne mete za liječenje raka jetre.

Mentorica: prof. dr. sc. Ivana Marinović Terzić (Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Anja Ančić rođena je u Makarskoj 4. svibnja 1993. Opću gimnaziju završila u Makarskoj. Magistrirala Molekularnu biologiju 2017. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te iste godine započela doktorski studij TRIBE na Medicinskom fakultetu u Splitu. Tijekom studiranja volontirala je na Zavodu za molekularnu biologiju na PMF-u i u tvrtki Biognost, bila studentski predstavnik u Vijeću biološkog odsjeka, a studentski posao radila u tvrtki Ewopharma. Za vrijeme studija i nakon njega uključena je u brojne udruge koje se bave mladima i popularizacijom znanosti. Voli organizirati razne događaje i popularizirati znanost.