DR. SC. ANĐELA MILJANOVIĆ

Inhibicijsko djelovanje propolisa i eteričnih ulja na oomicetne patogene značajne za slatkovodnu akvakulturu

Vodeni ekstrakti listova lovora

Mikroorganizmi iz skupine Oomycetes, poznatiji kao „vodene plijesni”, uzročnici su bolesti mnogih slatkovodnih organizama te uzrokuju značajne štete u akvakulturi. Osim toga, vrsta Aphanomyces astaci uzročnik je smrtonosne bolesti račje kuge kod slatkovodnih deseteronožnih rakova.

Postojeće metode suzbijanja ovih patogena uključuju korištenje kemikalija štetnih za čovjeka i okoliš, poput formalina i malahitnog zelenila. Stoga je cilj mog doktorskog rada razviti ekološki prihvatljive metode kontrole slatkovodnih patogenih oomiceta, i to na dva načina – uz pomoć bioaktivnih spojeva iz biljaka i uz pomoć inhibicijskog djelovanja bakterija. Prvo ću istražiti mogu li se patogeni suzbiti ekstraktima odabranih samoniklih mediteranskih biljaka za koje je poznato da su bogate bioaktivnim spojevima. U tu ću svrhu, koristeći ekološki prihvatljive metode, pripremiti ekstrakte lovora, ružmarina i kadulje te analizirati njihov sastav spektrofotometrijski, tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti (HPLC), plinsko kromatografsko masenom spektrometrijom (GC-MS) i nuklearnom magnetskom rezonancijom (NMR). Potom ću istražiti njihovo djelovanje prema modelnim oomicetima u laboratorijskim uvjetima i u akvakulturnim postrojenjima. U drugom dijelu doktorskog rada istražiti ću mogućnost biokontrole patogenih oomiceta uz pomoć bakterija koje su prirodno prisutne na/u domaćinu, poput pastrve. Selekcionirati ću, izolirati i molekularno karakterizirati sakupljene bakterijske izolate te testirati njihovu potencijalnu inhibicijsku aktivnost prema patogenim oomicetima.

Rezultati mojeg istraživanja bit će temelj za razvoj modernih i ekološki prihvatljivih metoda kontrole bolesti uzrokovanih oomicetima u slatkovodnoj akvakulturi.

Mentor: doc. dr. sc. Ana Bielen (Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Sakupljanje rakova
Priprema eteričnog ulja ružmarina metodom Clevenger hidrodestilacije

Anđela Miljanović rođena je 15. 07. 1990. u Livnu, Bosna i Hercegovina. Godine 2014. završila je diplomski studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Prehrambeno inženjerstvo. Dobitnica je Rektorove nagrade u akad. god. 2012/2013. Od listopada 2018. zaposlena je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu kao asistent na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Interakcije slatkovodnih patogenih oomiceta i okoliša, InteractOomyc”, čija je voditeljica doc. dr. sc. Ana Bielen. Ko-autor je jednog znanstvenog rada te je rezultate svojih istraživanja do sada predstavila na više znanstvenih skupova. Članica je Hrvatskog mikrobiološkog društva.