doc. dr. sc. Sonja Novak

Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća

Šifra projekta: UIP-2020-02-3695
Ustanova: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek
Trajanje projekta: 1.2.2021. – 31.1.2026.
Web stranica projekta

“Kriza je uvijek ubirala svoj namet napetosti, proturječnosti, ona je prirodni pokretač naše povijesti”, kaže Jean Baudrillard (Simulacija i zbilja, 2001., str. 254). Upravo je kriza i analiza društvenih sustava poput obitelji, grada, države, regije … kao svojevrsna antropološka konstanta ljudskog društva u fokusu istraživanja projekta  ASKiNS21. Interdisciplinaran u svojoj osnovi jer povezuje znanost o književnosti i sociologiju, ovaj uspostavni istraživački projekt istražuje odnos suvremene njemačke, engleske i hrvatske književnosti prema krizi i sustavima u krizi, a polazi od hipoteze kako književnost 21. stoljeća ima subverzivan odnos njima. Aktualnost istraživanja proizlazi iz proučavanja povijesnog trenutka na prijelazu stoljeća koji obilježava globalno krizno stanje i koje se može razvrstati na različite vrste krize: zdravstvenu (COVID-19), političku (Europa: Rusija-Ukrajina-Bjelorusija; Bliski Istok i sjeverna Afrika i dr.), gospodarsku (velika gospodarska kriza iz 2008., trenutna inflacija), ekološku (klimatske promjene) i druge. Književnosti odnosno svi oblici narativa kao temeljna ljudska potreba među prvima su koji reflektiraju društvenu situaciju te sudjeluju i u njenu sukreiranju, u fokusu su ovog istraživanja iz područja znanosti o književnosti te će se analizom književnih djela njemačkog, engleskog i hrvatskog govornog područja objavljenih u prvoj četvrtini 21. stoljeća, uočiti obrasci ponašanja u sustavima u krizi, načini njena (ne)prevladavanja, potencijalna kritika, promjene društvene svijesti i odnosa i drugi fenomeni koji se iz zbilje prelijevaju u književnost. Književnost kao pojava koja nas “uči bez učenja” stoga može dugoročno pomoći u razumijevanju situacije, a sistematizacija proznih i dramskih djela s početka stoljeća dati uvid u europske i domaće književne trendove. Terenskim istraživanjima na festivalima književnosti i intervjuima s aktualnim autorima doći će se do potpunije slike načina prikazivanja fenomena krize u društvenim sustavima, kreirat će se korpus i baza podataka s mnoštvom aktualnih i relevantnih književno-znanstvenih i socioloških podataka te će biti izrađene dvije doktorske disertacije radnih naslova “Kriza obitelji u drami prve četvrtine 21. stoljeća” (Iris Spajić) te “Kriza grada i građanske svijesti u suvremenoj prozi” (Marijana Mandić, projekt DOK-2021-02-5932). Projekt se povodi na Filozofskom fakultetu Osijek pod voditeljstvom doc. dr. sc. Sonje Novak, a uključene su i Akademija za umjetnost i kulturu Osijek (doc. dr. sc. Katarina Žeravica) te Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru (doc. dr. sc. Marijana Jeleč).

Vezana vijest

Voditeljica projekta doc. dr. sc. Sonja Novak
Doktorandica Marijana Mandić

Sonja Novak, rođ. 1983. u Osijeku, docentica je na Filozofskom fakultetu Osijek. Istraživala je i predavala i u inozemstvu: 2017., Filozofski fakultet u Pečuhu, Mađarska; 2018. stipendija Saveza Austrijskih čitaonica i ÖGL, Beč, Austrija; 2019./2020. gostujuća docentica na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Objavila je više od 30 radova, izlaganjima sudjelovala na 25 znanstvenih skupova; suurednica je zbornika i tematskih brojeva znanstvenih časopisa, recenzent je za domaće i inozemne znanstvene časopise i zbornike; stalna je članica uredništva međunarodnih časopisa, voditeljica je Radne skupine COST-mreže CA18126 Writing Urban Places. New Narratives of the European City te je voditeljica dva projekta Hrvatske zaklade za znanost (UIP-2020-02-3695 Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća i DOK-2021-02-5932 Projekt razvoja karijere mladih znanstvenika). Angažirana je i kao vrednovatelj stručnih i znanstvenih projekata na nacionalnoj (Agencija za mobilnost i programe EU) i međunarodnoj razini (Fond za nauku Republike Srbije, Research Council of Lithuania).