Administrator u Odjelu za financijske poslove (m/ž)

Opis posla:
 
1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust) s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Vladimira Nazora 2, Opatija.
 
Administrator u Odjelu za financijske poslove obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe voditelja odjela i ostalih djelatnika unutar odjela, a osobito poslove u vezi prijema stranaka, sastanaka, primanja i prenošenja poruka, vođenja interne evidencije i dostavne knjige, preuzimanja, urudžbiranja, prijepisa, potpisivanja i otpreme spisa, izrađuje odgovarajuće odluke i rješenja po nalogu ovlaštene osobe, obavlja administrativne poslove u svezi s vanjskim suradnicima Zaklade, vodi arhiv Zaklade, evidentira potrebu za uredskim materijalom te izvršava narudžbe, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu ovlaštene osobe.
 
Uvjeti
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
  • završena četverogodišnja srednja škola;
  • najmanje 1 godina radnog iskustva;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel i napredno korištenje programskih paketa za administrativne poslove);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike svjedodžbe i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.
Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu.
 
Stručna sprema: Srednja stručna sprema
Potrebne godine iskustva: 1
Jezici: Engleski (osnovno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
 
Ostale informacije:
Kategorije: Administrativna zanimanja

Županija rada: Primorsko-goranska

Objavljeno: 04.03.2020.
Rok prijave: 18.03.2020.

Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net

Obavijest kandidatima o poništenju natječaja:


Poštovani kandidati,

s obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 zbog koje je Vlada Republike Hrvatske 02. travnja 2020. donijela Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, Upravni odbor Hrvatske Zaklade za znanost je na svojoj 165. sjednici održanoj 06. travnja 2020. donio odluku Klasa: 120-02/20-02/10, Ur. Broj: 63-02/01-20-1 o poništenju natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu „Administrator u odjelu za financijske poslove” koji je 04. ožujka 2020. godine  objavljen na portalu mojposao.net.

Nažalost trenutačnu situaciju nismo bili u mogućnosti predvidjeti te se nadamo se da ćete i dalje pratiti naše eventualne buduće natječaje.