Administrator u Odjelu za financijske poslove (m/ž)

Opis posla: 

Administrator u Odjelu za financijske poslove obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe voditelja odjela i ostalih djelatnika unutar odjela, a osobito poslove u vezi prijema stranaka, sastanaka, primanja i prenošenja poruka, vođenja interne evidencije i dostavne knjige, preuzimanja, urudžbiranja, prijepisa, potpisivanja i otpreme spisa, izrađuje odgovarajuće odluke i rješenja po nalogu ovlaštene osobe, obavlja administrativne poslove u svezi s vanjskim suradnicima Zaklade, vodi arhiv Zaklade, evidentira potrebu za uredskim materijalom te izvršava narudžbe, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu ovlaštene osobe.

1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust) s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Vladimira Nazora 2, Opatija


Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završena četverogodišnja srednja škola;
  • najmanje 1 godina radnog iskustva;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel i napredno korištenje programskih paketa za administrativne poslove);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike svjedodžbe i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku.

Stručna sprema: SSS

Jezici: Engleski

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Rok prijave:  21 dan od dana objave natječaja

Prijave se zaprimaju isključivo u elektronskom obliku putem portala MojPosao ili na e-mail adresu: majabm@hrzz.hr.


U provedenom natječaju izabrana je Ilijana Mrljić.