dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić

Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st.

Istraživanje moguće rimske ceste Možđenec-Sudovec
Šifra projekta: UIP-05-2017-9768
Ustanova: Institut za arheologiju
Trajanje projekta: 01.01.2018. – 31.12.2022.
Web stranica projekta

Ceste su u rimsko doba bile arterije samog Carstva: povezivale su provincije i gradove, predstavljale ključni faktor osvajanja i stabilizacije vlasti u osvojenim područjima, a često su poslužile kao predložak modernim cestovnim rutama. Rimske ceste stvorile su poveznice po kojima je u razdobljima nakon propasti Carstva organiziran život i osnivana su naselja.

Glavni cilj projekta je interpretacija svakodnevnog života na rimskoj cesti, od početka rimske vlasti do razdoblja propasti, akulturacije i integracije novih identiteta. Ovaj projekt nudi priliku za novu perspektivu: kako se život razvija oko rimskih cesta i staze tijekom glavne upotrebe cesta i nakon što je završio? Život uz ceste se nastavlja čak i nakon što je klasično razdoblje rimske vlasti prošlo, a bivše rimske pokrajine nastanjuju narodi različitih pozadina i podrijetla: rimska kultura u promijenjenom obliku – snažno prilagođena novim povijesnim okolnostima i procesima – živi zahvaljujući ljudima i zajednicama koje podržavaju Romanski identitet kao vlastiti, a oblikovanje srednjovjekovne materijalne kulture čiji nositelji su nove populacije smještene u bivšim rimskim provincijama pod snažnim je utjecajem te ponešto izmijenjene i novim okolnostima prilagođene rimske kulturne tradicije.

Obje perspektive, svakodnevni život uz rimske ceste u vrijeme rimske vladavine i svakodnevni život na rimskoj cesti u post-rimskom svijetu, zastupljene su u istraživačkim aktivnostima projekta:

  • Istraživačke aktivnosti fokusirane na lokalitete Žuta Lokva, Lika i trasu Cibalae-Mursa, Istočna Slavonija proučavat će definiranje detalja svakodnevnog života (prehrana, posuđe, okoliš) uz ceste u rimsko doba
  • Istraživačke aktivnosti fokusirane na 3 avarodobna lokaliteta u okolici Cibala, Istočna Slavonija proučavat će život neposrednih nasljednika i neizravnih sljedbenika rimske kulture u post-rimskom svijetu


Analizom arheološkog materijala, terenskim pregledima i interdisciplinarnim pristupom arheološkim istraživanjima projekt će pokušati prikazati kako je organiziran život na rimskoj cesti, pratit će razvoj i propast rimskog načina života. Široka perspektiva projekta će do kraja istraživanja biti polazna točka  za velik broj budućih usporedbi, istraživanja i projekata koji će istraživačkoj skupini omogućiti ravopravno sudjelovanje u aktualnim temama, raspravama i istraživanjima u europskoj arheologiji.

Na projektu uz voditeljicu radi šest suradnika, među kojima su dva doktoranda. Dosad je održan velik broj održanih nastupa na kongresima, objavljenih radova, popularizacijskih predavanja i radionica iz obje sfere projekta (rimskodobne i srednjovjekovne). Uz to se u sklopu rada projekta organiziraju  tematski seminari za doktorande, okrugli stolovi i znanstveni skupovi.

Sve aktivnosti mogu se pratiti na Facebook profilu,  Academia.edu profilu i web stranici projekta.

Rimska putna postaja u Žutoj Lokvi - tlocrt u prostoru

Ivana Ožanić Roguljić je znanstveni suradnik pri Institutu za arheologiju. Znanstveni interesi Ivane Ožanić Roguljić su teme iz antičke arheologije posebice rimska keramika i keramičarske radionice, instrumentum domesticum, povijest prehrane, putne postaje i komunikacije, eksperimentalna arheologija te popularizacija znanosti.  Radila je kao voditelj, zamjenik ili suradnik pri arheološkim istraživanjima i projektima.  Autorica je jedne znanstvene monografije 4 poglavlja u knjigama, te više od 40 znanstvenih radova u časopisima. Urednica je 3 zbornika znanstvenih konferencija te autorica brojnih tekstova i publikacija kojima popularizira znanost. Lista publikacija može se pronaći ovdje.