Završna publikacija istraživačkog projekta TransFER

U rujnu 2021. završena je provedba istraživačkog projekta IP-2016-06-5047 „Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba voditeljice dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan s Instituta za arheologiju. Jedan od rezultata projekta je i publikacija Interdisciplinary Research into Iron Metallurgy along the Drava River in Croatia: The TransFER Project urednica Tajane Sekelj Ivančan i Tene Karavidović, objavljena kod izdavačke kuće Archaeopress, Oxford 2021.

U knjizi su kroz 15 poglavlja predstavljeni rezultati istraživanja metalurgije željeza na nizinskom prostoru uz rijeku Dravu tijekom kasne antike i ranoga srednjega vijeka, tj. od kraja 4. do početka 9. stoljeća. Rezultati istraživanja predstavljeni su kroz širok metodološki pristup, od identifikacije lokaliteta nedestruktivnim metodama (terenski pregled, daljinska istraživanja, geofizička prospekcija), rezultata arheološkog iskopavanja lokaliteta s pokazateljima proizvodnje i obrade spužvastog željeza te povezanih naseobinskih lokaliteta kao i rezultata provedenih arheoloških eksperimenata. Proizvodnja i obrada željeza proučava se kroz interdisciplinaran pristup, istražujući tehnologiju proizvodnje te prirodne resurse (močvarnu željeznu rudu, drvo i ostale biljne ostatke) korištene u postupku proizvodnje. Rezultati istraživanja svjedoče o dugovječnosti i značaju proizvodnje željeza na prostoru Dravske nizine.

Publikaciju je moguće pronaći na službenim stranicama izdavačke kuće Archaeopress.