Zatvoreni natječaji IP-2022-10 i IPCH-2022-10

U srijedu, 5. listopada 2022. u 13 sati zatvoren je rok za prijave na natječaj „Istraživački projekti” (šifra roka IP-2022-10). Na natječaj su prijavljena 423 projektna prijedloga, što uključuje i 49 bilateralnih te 4 trilateralna projektna prijedloga podnesenih u okviru inicijative Weave.

Na natječaj „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” (IPCH-2022-10), na kojem je HRZZ partnerska organizacija a Swiss National Science Foundation (SNSF) vodeća organizacija, prijavljeno je 6 projektnih prijedloga. Vrednovanje svih prijava koje udovoljavaju administrativnim uvjetima ovog natječaja provodi SNSF.