U Zakladi djeluju Nacionalne osobe za kontakt za ERC i EIC

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja Hrvatska zaklada za znanost postala je dijelom nacionalnog sustava podrške provedbe Programa Obzor Europa te je dvoje djelatnika HRZZ-a imenovano Nacionalnim osobama za kontakt (NCP) – dr. sc. Milan Čanković za programe Europskog istraživačkog vijeća (ERC) te Tanja Lukanović za Europsko vijeće za inovacije (EIC) i Europske inovacijske ekosustave.

Uloga NCP-a je informiranje i savjetovanje prijavitelja na natječaje unutar Programa Obzor Europa te pružanje individualizirane podrške sudjelovanju tijekom cijelog projektnog ciklusa.

 

Europsko istraživačko vijeće (ERC)

Cilj je Europskog istraživačkog vijeća podržati najbolje istraživače u Europi u svim znanstvenim područjima, promicati granična istraživanja (frontier research) te potaknuti rad već etablirane, ali i nove generacije vrhunskih istraživača. ERC djeluje prema principima istraživanja „usmjerenih k znatiželji“ (curiosity-driven research) i „odozdo prema gore“ (bottom-up research), omogućujući na taj način istraživačima da prepoznaju nove mogućnosti u bilo kojem području istraživanja.

Podsjećamo da HRZZ provodi natječaj „Potpora istraživačama za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”, u okviru kojega se financiraju posjeti voditeljima tekućih ERC projekata u trajanju od 1 do 6 mjeseci. Od sredine 2023. godine ovaj natječaj je trajno otvoren (Tekst Natječaja).

Zainteresirani prijavitelji na natječaje ERC-a mogu se obratiti kolegi Čankoviću na milan@hrzz.hr.

 

Europsko vijeće za inovacije i Europski inovacijski ekosustavi (EIC)

EIC (prethodno SME Instrument) je instrument Europskog vijeća za inovacije (EIC) koji podržava vrhunske inovatore, poduzetnike i male tvrtke. Ovim instrumentom Vijeće Europe podupire poduzetnike s velikim potencijalom u razvoju visoko rizičnih, probojnih inovacija koje imaju utjecaj na oblikovanje novih tržišta i generiranje radnih mjesta, rasta i prosperiteta u Europi. Poduzetnicima je podrška omogućena kroz bespovratna sredstva ali i kroz program s kombiniranim financijama (bespovratna sredstva u kombinaciji s kapitalnim ulaganjima). Europski „inovacijski ekosustavi” specifični su dio III. stupa Obzora Europa čiji je cilj međusobno povezivanje regionalnih i nacionalnih aktera u inovacijama na razini EU-a podržavanjem zajedničkih transnacionalnih i međuregionalnih inovacijskih programa država članica, regija i pridruženih zemalja EU-a.

Zainteresirani prijavitelji na natječaje EIC-a mogu se obratiti kolegici Lukanović na tanja@hrzz.hr.

 

Više informacija o Okvirnom programu EU-a za istraživanje i inovacije Obzor Europa te popis nacionalnih osoba za kontakt za ostale programe dostupno je na: https://www.obzoreuropa.hr/.