Rezultati natječaja "Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti" (IPS-2022-02)

Temeljem Multilateral Lead Agency Sporazuma te bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), HRZZ je 12. siječnja 2022. godine raspisao natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata (IPS-2022-02). U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluju slovenska i hrvatska istraživačka grupa. Na ovom natječajnom roku vodeća agencija, koja je provela postupak vrednovanja prijava, bila je ARRS.

Na natječaj, čiji je rok za prijavu bio u veljači 2022., prijavljen je 71 bilateralni projektni prijedlog, od čega je nakon administrativne provjere u postupak vrednovanja upućeno njih 68.

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj je 35. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine temeljem vrednovanja koje je proveo ARRS odobrio sufinanciranje osam zajedničkih slovensko-hrvatskih projekata, čiji popis donosimo u nastavku:

Naziv projekta (HR)Naziv projekta (EN)Znanstveno poljeVoditelj projekta (SLO)Organizacija (SLO)Voditelj projekta (HR)Organizacija (HR)
Fotokatalitička razgradnja perfluoriranih spojeva u vodi uz Sunčevo zračenjeSolar-assisted photocatalytic degradation of perfluorinated compounds in waterTehničke znanosti – Kemijsko inženjerstvoUrška Lavrenčič ŠtangarUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijoHrvoje KušićSveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Cirkulirajuće ekstracelularne vezikule kao prediktori antidepresivnog odgovora: Praćenje mehanizma djelovanja novih terapijskih pristupa u depresijiCirculating Extracellular Vesicles as Predictors of Antidepressant Response: Monitoring the Mechanism of Novel Therapeutic Approaches in DepressionBiomedicina i zdravstvo – Temeljne medicinske znanostiAlja Videtič PaskaUniverza v Ljubljani, Medicinska fakultetaMatea Nikolac PerkovićInstitut Ruđer Bošković
Intenzifikacija biokatalitičkih procesa za održivu valorizaciju otpada primjenom eutektičkih otapala u mikroreaktorimaBiocatalytic process intensification using deep eutectic solvents in microflow systems for sustainable waste valorizationBiotehničke znanosti – BiotehnologijaPolona Žnidaršič PlazlUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijoMarina Cvjetko BubaloSveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
VALORIZACIJA OSTATAKA IZ PRERADE MASLINA POMOĆU MIKROBNOG VIŠEVRSTNOG BIOKATALITIČKOG AGREGATAVALORISATION OF OLIVE MILL WASTE MATERIAL BY MICROBIAL MULTISPECIES BIOCATALYTIC AGGREGATESBiotehničke znanosti – Poljoprivreda (agronomija)Aleš LapanjeInstitut “Jožef Stefan”Marko ČerneInstitut za poljoprivredu i turizam
YO-VID22: Dobrobit mladih i strukture potpore prije, tijekom i nakon COVID-19 pandemijeYO-VID22: Youth wellbeing and support structures before, during and after the COVID-19 pandemicDruštvene znanosti – SociologijaAndrej NatererFilozofska fakulteta Univerze v MariboruDunja PotočnikInstitut za društvena istraživanja
Izolirani ljudi i zajednice u Sloveniji i HrvatskojIsolated People and Communities in Slovenia and CroatiaHumanističke znanosti – Etnologija i antropologijaDan PodjedZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisjeLana PeternelInstitut za društvena istraživanja
Učinak digitalizacije interne komunikacije na zadovoljstvo internom komunikacijom, angažiranost zaposlenika i, posljedično, percipirano zadovoljstvo životomHow digitalization of internal communication affects internal communication satisfaction, employee engagement and consequently perceived life satisfactionDruštvene znanosti – EkonomijaDejan VerčičUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vedeAna Tkalac VerčičSveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu
Dinamika i distribucija CO2 u krškoj vadoznoj i epifreatičkoj zoniDynamics and distribution of CO2 in karst vadose and epiphreatic zoneInterdisciplinarna područja znanosti – GeografijaFranci GabrovšekZnanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasaNenad BuzjakSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Čestitamo voditeljima i želimo im puno uspjeha u provedbi projekata.