Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka PMF-a na naslovnici časopisa CrystEngComm

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vinko Nemec, Katarina Lisac, Nikola Bedeković, Luka Fotović, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić objavili su pregledni rad (Highlight) Crystal engineering strategies towards halogen-bonded metal–organic multi-component solids: salts, cocrystals and salt cocrystals u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117) Kraljevskoga kemijskog društva. Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici izdanja časopisa i uvršten u Uredničku zbirku značajnih radova o halogenskoj vezi.

Ovaj pregledni rad daje sustavan i iscrpan pregled (sadrži više od 280 literaturnih navoda) trenutačnog napretka u kristalnom inženjerstvu metalno-organskih višekomponentnih krutina temeljanih na halogenskim vezama što uključuje soli, kokristale koji sadrže isključivo neutralne molekule, te kokristale koji uz neutralne molekule sadrže i nabijene vrste. Osim kritičkog pregleda dosadašnje literature, u radu su opisane opće strategije koje se mogu primijeniti u dizajnu metalno-organskih višekomponentnih krutina u kojima su molekule povezane halogenskim vezama, te su predloženi mogući smjerovi za daljnja istraživanja u tom fascinantnom području.

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan je ovdje.