Rascjepkanost javnog znanstveno-istraživačkog sustava, nedostatak investicija poslovnog sektora u istraživanje i razvoj te skromna ulaganja u istraživački intenzivna i nova područja razlozi su ozbiljnog zaostajanja Hrvatske u primijenjenim i razvojnim istraživanjima. Stoga je neophodno, ciljanim financijskim instrumentima, osigurati ulaganje znatnijih proračunskih i izvanproračunskih sredstava u istraživačko povezivanje akademskog i poslovnog sektora, provesti vrednovanje te pratiti ostvarivanje zajedničkih projekata, a posebno potaknuti mobilnost mladih istraživača prema gospodarskom, javnom i privatnom sektoru.

Uspostavom programa suradnje znanosti i gospodarstva, javnog i privatnog sektora, sredstva koje gospodarstvo želi uložiti u znanost i istraživanje mogu se sustavno usmjeriti prema najboljim projektima i istraživačima, ali i pokrenuti mobilnost istraživača prema gospodarskom sektoru.

Edit Content

Ovim se Programom podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili znanstvenih instituta u RH i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva (privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije). Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH. Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.

U okviru ovog Programa dosad je objavljeno pet natječaja (PAR-2015-02, PAR-2016-05, PAR-2017-02, PAR-2018-07 i PAR-2018-12) te je za financiranje prihvaćeno šest projekata.