dr. sc. Danijela Poljuha

PrirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika - NATURALLY

Pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) jedna je od najinvazivnijih biljnih vrsta današnjice. Unatoč brojnih štetnih utjecaja koje ima, jedno joj se ipak mora priznati - lijepa je!
Šifra projekta: 2020-02-6899
Ustanova: Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Trajanje projekta: 29. 1. 2021. – 28. 1. 2025.
Web stranica projekta

Priča započinje u 18. st. kada je pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) uvezen u Europu kao ukrasno stablo. Par stoljeća kasnije, zapitali smo se: Kako kontrolirati širenje pajasena, jedne od najinvazivnijih biljnih vrsta današnjice? Invazivne vrste postaju predmet našega interesa i misao vodilja naših istraživanja polako se oblikuje: „Kada već ne možemo kontrolirati invazivne vrste, pokušajmo ih upotrijebiti u korisne svrhe!” I baš ovdje započinje naša „projektna” NATURALLY priča.

Invazivne vrste predstavljaju globalnu prijetnju bioraznolikosti. Strane vrste mogu utjecati na procese u ekosustavu, ometati pružanje usluga ekosustava te uzrokovati značajne ekonomske gubitke. Međutim, i domaće i unesene vrste imaju značajnu društvenu, gospodarsku, krajobraznu i ekološku vrijednost i pružaju niz usluga ekosustava. Budući da je danas vrlo teško izbjeći unos i širenje stranih vrsta, a time i neprekidne promjene ekosustava, pred nama je izazovan zadatak postizanja i održavanja ravnoteže u tzv. „novim ekosustavima”. Kako to postići? Projekt NATURALLY želi istražiti jednu od mogućnosti.

Glavni je cilj ovog projekta istražiti fitofarmaceutski potencijal prirodnih ekstrakata četiriju stranih invazivnih biljnih (SIB) vrsta: žljezdastog pajasena, običnog bagrema, čičoke i kanadske zlatošipke u Istri, kao osnovu za nove usluge ekosustava. Pred nama su i specifični ciljevi: Izvršiti kemijsku karakterizaciju ekstrakata SIB vrsta metodom LC-MS; Odrediti antioksidacijska, antimikrobna, antiproliferativna, citotoksična i genotoksična svojstva cjelovitih ekstrakata SIB vrsta i njihovih specifičnih frakcija funkcionalnim testovima; Predložiti model za iskorištavanje novih usluga ekosustava SIB vrsta kako bi se ublažili negativni učinci stranih invazivnih vrsta na okoliš. A tu je, ne zaboravimo, i objava i diseminacija rezultata. Posebnu pažnju želimo posvetiti popularizaciji znanosti i podizanju svijesti o važnosti praćenja i kontrole invazivnih vrsta u kontekstu evidentnih klimatskih promjena. Želimo i uspostaviti nove suradnje između istraživačkih timova iz sedam akademskih institucija iz Hrvatske i inozemstva.

Veliki su to ciljevi, no vjerujemo u njih i vjerujemo u nas! Projekt je započeo ove godine, no već se imamo čime pohvaliti. Na projektu je zaposlena poslijedoktorandica, a u tijeku je i zapošljavanje doktoranda. Veselimo se njihovom dolasku u naš tim, jer je prava mjera mladosti i iskustva, energije i znanja ključna za uspjeh! Nabavljena je i nova oprema koja će nam omogućiti kvalitetno istraživanje, a trenutno se bavimo uzorkovanjem na terenu. Pred nama je još puno učenja, izazova, novih pitanja, a nadamo se i pravih odgovora. Naš novi vizualni identitet i sve informacije o projektu možete naći na našoj internetskoj stranici te na društvenim mrežama.

Svaku vašu inicijativu, želju za suradnjom, kao i svaku konstruktivnu ideju koja će nam pomoći da budemo još bolji, naš će tim s veseljem prihvatiti!

Vizualni identitet projekta NATURALLY. Ne, biljne vrste na slici nisu slučajne. Upravo njih istražujemo u projektu. Autor ilustracije: Juraj Balen
Laboratorijski život naših uzoraka. #volimoplavo
Naš novi fluorescencijski mikroskop nabavljen u sklopu projekta. Pomoći će nam u otkrivanju genotoksičnih svojstava naših ekstrakata ali i u brojnim drugim aspektima istraživanja. #volimomikroskopiju #volimoplavo
Prve asocijacije na uzorkovanje invazivnih stranih biljnih vrsta na bajkovitim lokacijama Istre su: vrućina, komarci, učenje, dobra ekipa, prekrasna priroda, očaravajuće vizure i iznad svega, puno užitka. #volimoznanost #volimosvojposao

Dr. sc. Danijela Poljuha znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju i voditeljica Genetičkog laboratorija u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na PMF-u u Zagrebu. Usavršavala se u Italiji i Sloveniji, autorica je brojnih publikacija i  osnivačica dva laboratorija. Bavi se biljnom genetikom i primjenom molekularnih biljega u očuvanju genetskih resursa u hortikulturi. Novo je područje njenoga interesa istraživanje fitofarmaceutskog potencijala invazivnih vrsta. Koristi svaku priliku za popularizaciju znanosti, a posebno uživa u kreativnim ostvarenjima na razmeđu znanosti i umjetnosti. Autorica je dvije izložbe znanstvene fotografije i nekoliko mikroskopijskih radionica za djecu i mlade.

Dio projektnog tima očaranog „invazivkama“ ili „alienima“, kako ih od milja volimo zvati. Lokacija: Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču.