Plodno „korona ljeto” na projektu HrZZ-a ADIOS

Tijekom kolovoza 2020. godine objavljena su čak četiri znanstvena rada u vrhunskim (Q1 i Q2) časopisima u području geoznanosti u okviru istraživačkog projekta IP-2016-06-1955 Jadranske dekadske i međugodišnje oscilacije: opažanja, modeliranje i posljedice (ADIOS), čiji je voditelj dr. sc. Ivica Vilibić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

1. Denamiel et al.: Pseudo-global warming projections of extreme wave storms in complex coastal regions: the case of the Adriatic Sea. Climate Dynamics, https://doi.org/10.1007/s00382-020-05397-x.

U ovom radu se kvantificiraju promjene vjetrovnih valova u Jadranu u budućoj klimi, koristeći i razvijajući metodu pseudo-globalnog zagrijavanja za izvedbu združenih simulacija atmosfere i mora. Pri tome se u budućoj klimi predviđa značajno sniženje valova od bure, dok valovi od juga ostaju uglavnom nepromijenjeni.

2. Denamiel et al.: Far future climate (2060–2100) of the northern Adriatic air–sea heat transfers associated with extreme bora events. Climate Dynamics, https://doi.org/10.1007/s00382-020-05435-8.

Ovaj rad dokumentira buduću klimu olujnih bura i posljedičnih procesa hlađenja mora u sjevernom Jadranu, ukazujući na smanjenje brzine vjetra u budućoj klimi, no ne i smanjenje hlađenja površine mora i stvaranja guste vode za koje se ne predviđaju značajne promjene u budućoj klimi.

3. Medvedev et al.: Tidal resonance in the Adriatic Sea: Observational evidence. Journal of Geophysical Research Oceans, 125, e2020JC016168, https://doi.org/10.1029/2020JC016168.

Ovaj rad opisuje mehanizam i daje teorijsku podlogu pojačavanja plimnog signala u Jadranu, te objašnjava zašto su plima i oseka u sjevernom Jadranu bitno veći nego u Sredozemlju.

4. Kazeminezhad et al.: Weather radar and ancillary observations of the convective system causing the northern Persian Gulf meteotsunami on 19 March 2017. Natural Hazards, https://doi.org/10.1007/s11069-020-04208-0.

Ovaj rad kvantificira kompleksnu strukturu izraženog atmosferskog mezoskalnog poremećaja koji je uzrokovao meteorološki tsunami u Perzijskom zaljevu tijekom ožujka 2017. godine, za kojeg je poginulo ili bilo ozlijeđeno 27 ljudi.