Planirani natječaji Zaklade u 2021. godini

Kao odgovor na izmijenjene uvjete provedbe projekata u uvjetima pandemije COVID-19, Hrvatska zaklada za znanost provela je niz mjera kako bi se voditeljima projekata omogućilo uspješno provođenje planiranih istraživačkih aktivnosti. Veći broj projekata je na zahtjev voditelja privremeno zaustavljen ili produljen tako da će se velik dio planiranih aktivnosti i projektnih troškova realizirati tek u narednoj godini. Zaklada je također odobrila velik broj molbi mentora doktoranada  koji su zatražili produljenje financiranja odnosno roka za obranu doktorata zbog nastale situacije. 

Kako bi se omogućio kontinuiran nastavak financiranja uspješnih istraživanja koja se privode kraju tijekom 2021. godine, a imajući u vidu utjecaj pandemije COVID-19 na provođenje znanstveno-istraživačkih aktivnosti te projekcije raspoloživih sredstava u Državnom proračunu za projekte i programe koje financira HRZZ, tijekom 2021. planiramo objaviti nove natječaje u okviru postojećih i novih programa financiranja.

 

Istraživački i Uspostavni istraživački projekti

Do kraja 2020. godine ugovorit će se oko 150 novih istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata prijavljenih na natječajni rok u veljači 2020. godine. Time će broj projekata koje će HRZZ financirati početkom 2021. godine biti oko 700.

Očekujemo da će novi natječajni rok za istraživačke i uspostavne istraživačke projekte biti moguće raspisati na ljeto 2021. godine. Prijava i vrednovanje projektnih prijava na natječaj za istraživačke i uspostavne projekte odvijat će se na sličan način kao i 2020. godine.

Međutim, novost je ta da će se u sklopu natječaja za istraživačke projekte također moći prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske temeljem Multilateralnog sporazuma o vodećoj organizaciji (MLA sporazum) koji su potpisali HRZZ, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Švicarska nacionalna zaklada za znanost (SNSF).

Osim toga, na temelju navedenog MLA Sporazuma hrvatski znanstvenici i dalje će biti u mogućnosti prijaviti bilateralne projekte sa švicarskim kolegama na natječaj SNSF-a, kojemu su rokovi za prijavu 1. travnja 2021. i 1. listopada 2021. te na buduće natječaje ARRS-a.

Više informacija o nacionalnim natječajima HRZZ-a bit će objavljeno na proljeće 2021. godine.

 

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Natječajem nastavljamo program stabilnog financiranja razvoja karijera doktoranada. Mentorima se pruža mogućnost da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjere karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj natječaja je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Ovim Projektom financirat će se ukupan trošak bruto plaće doktoranda. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati za mentora – znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj u znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju koji su doktorski rad obranili najmanje 2 godine prije roka za prijavu na natječaj. Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traju najmanje 18 mjeseci od zaključenja roka za prijave na ovaj natječaj. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja, a može se podnijeti prijava samo za jednog doktoranda. Isto tako prijavitelji trebaju uzeti u obzir da se s jednog projekta može prijaviti samo jedan kandidat za mentora.

Natječaj će se otvoriti tijekom siječnja 2021. godine, a svi detalji vezani uz natječaj bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

 

Međunarodni natječaji

CHANSE

Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u konzorciju HERA-NORFACE ERA-NET CO-FUND (Humanities in the European Research Area and New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe), koji čini 27 organizacija koje financiraju znanstvena istraživanja iz područja društvenih i humanističkih istraživanja iz 24 europske zemlje, a koji koordinira Poljska nacionalna zaklada za znanost (NCN). Prilikom prijave za dodatna sredstva Europske komisije u okviru programa Obzor 2020, ovaj ERA-NET program preimenovan je u CHANSE. Objava zajedničkog natječaja za podnošenje projektnih prijedloga planirana je za ožujak 2021. Na natječaj će se moći prijaviti projektni konzorciji koji se sastoje od najmanje četiri istraživačke skupine iz četiri države koje sudjeluju u konzorciju CHANSE.

 

QuantERA II

QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) je konzorcij koji okuplja 32 organizacije za financiranje znanstvenih istraživanja iz 27 zemalja uz koordinaciju Poljske nacionalne zaklade za znanost (NCN), a koji financira međunarodne istraživačke projekte u području kvantnih tehnologija. Na temelju uspješne prethodne suradnje u okviru programa Obzor 2020., konzorcij je podnio prijavu za dodatna sredstva Europske komisije, koja je odobrena, te će konzorcij nastaviti s radom pod nazivom QuantERA II. U okviru tog programa konzorcij u ožujku 2021. planira objaviti novi natječaj za podnošenje projektnih prijedloga iz područja kvantnih tehnologija. Na natječaj će se moći prijaviti projektni konzorciji koji se sastoje od najmanje tri istraživačke skupine iz najmanje tri države koje sudjeluju u konzorciju QuantERA.

 

T-AP

Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) je mreža organizacija koje financiraju znanstvena istraživanja iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike. Cilj je ove platforme povećati osviještenost javnosti o važnosti društvenih i humanističkih znanosti u 21. stoljeću. Platforma će u ožujku 2021. objaviti tematski natječaj vezan uz oporavak društva u razdoblju nakon pandemije COVID-19. Na natječaj će se moći prijaviti projektni konzorciji s transnacionalnim projektnim prijedlozima. Konzorciji se moraju sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te moraju imati transatlantsku komponentu (tj. konzorcij mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika).

Više informacija o međunarodnim natječajima u kojima sudjeluje Hrvatska zaklada za znanost bit će objavljeno početkom 2021. godine.