Otvaranje natječaja QuantERA 2021

QuantERA, mreža nacionalnih i regionalnih organizacija za financiranje istraživanja, od 2016. uspješno djeluje u europskoj kvantnoj zajednici svojim koordiniranim pristupom promicanju vrhunskih istraživanja u području kvantnih tehnologija.

Konzorcij QuantERA 12. ožujka objavio je novi natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija uz sufinanciranje Europske komisije (Natječaj QuantERA 2021). Natječaj obuhvaća dvije osnovne teme: (1) Kvantne pojave i kvantni resursi; (2) Primijenjena kvantna znanost.

Na natječaj se prijavljuju projektni konzorciji koji se sastoje od najmanje tri partnera (istraživačke skupine) iz najmanje tri države koje sudjeluju u konzorciju QuantERA (popis država nalazi se u tekstu natječaja). Svaki partner u konzorciju mora ispunjavati uvjete koje je propisala nacionalna organizacija iz njegove države i koji su navedeni u natječajnoj dokumentaciji.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranici Otvoreni natječaji.