Otvaranje natječaja DOK-2021-02

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje novi natječaj u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Natječajima objavljenima u okviru ovog Programa omogućuje se znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Programom je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Programom se također potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim ustanovama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se poboljšava kvaliteta poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.

Na natječaj se prijavljuje kandidat za mentora, koji u prijavi mora jasno obrazložiti način izobrazbe, metode rada i zadatke doktoranda, kao i primjenu stečenog znanja. Mentor je osoba odgovorna za znanstveno napredovanje doktoranda i mora biti istraživački aktivan.

 

Ukratko o natječaju

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2021.
Rok za prijavu mentora: 16. veljače 2021. do 13:00 CET
Natječaj je otvoren za mentore iz svih područja znanosti.
Mentor
: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Okviran broj financiranih doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja doktoranda: najviše 4 godine
Okvirni početak financiranja: sredina 2021. godine

 

Tekst natječaja i prijavna dokumentacija dostupni su na stranici Otvoreni natječaji.

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr.

Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.