Otvaranje natječaja konzorcija CHANSE

Otvorena su dva natječaja za znanstvenike iz područja društvenih i humanističkih znanosti koji se provode pod zajedničkim okriljem konzorcija CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Ova dva odvojena poziva imaju različitu dokumentaciju, odvojene procese donošenja odluka, različite panele te odvojene liste projekata predloženih za financiranje. Iako su proračuni predviđeni za ova dva natječaja odvojeni, pravila natječaja omogućuju da se nacionalne alokacije po potrebi mogu koristiti za oba natječaja. Oba natječaja imaju iste vremenske rokove,

 

Natječaj mreže HERA (ERA-NET Co-fund Humanities in the European Research Area) – Crisis – Perspectives from the Humanities

Tema istraživanja treba se fokusirati na inovativne poglede na fenomene kriza u prošlosti i sadašnjosti. Predloženo istraživanje može se oslanjati na uvide i metodologije iz širokog spektra umjetničkih i humanističkih disciplina. Iako su usmjereni na humanističke znanosti, konzorciji mogu uključiti doprinose iz drugih istraživačkih područja, ondje gdje je to prikladno.

Teme: različita shvaćanja kriza, krize i ljudski odgovor, prikaz kriza.

 

Natječaj mreže NORFACE (ERA-NET Co-fund New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) – „Enhancing well-being for the future“

Temi se može pristupiti iz različitih perspektiva i disciplina u društvenim znanostima. Omogućuje i potiče multidisciplinarnost i pruža mogućnosti za paneuropsko istraživanje koje uključuje istraživače iz različitih regija Europe, te za usporedbe u različitim kontekstima.

Teme: krize, izazovi i blagostanje, ekološki izazovi i dobrobit, dobrobit i mentalno zdravlje, blagostanje, ekonomija i politika.

 

Opći uvjeti prihvatljivosti isti su za oba natječaja:

  1. Transnacionalni konzorcij mora se sastojati od najmanje četiri a najviše šest partnera koji su prihvatljivi za financiranje u državama koje sudjeluju u natječaju;
  2. Trajanje projekata je između 24 do 36 mjeseci;
  3. Najviši iznos financiranja iznosi 1,5 milijuna eura po prijedlogu.


Prijave na oba natječaja podnose se u dvije faze. Rok za podnošenje pretprijava je 21. rujna 2023. Nakon vrednovanja pretprijava odabrani konzorciji bit će pozvani na podnošenje cjelovitog projektnog prijedloga.

Više informacija o pojedinom natječaju dostupno je na stranici Otvoreni natječaji.