Otvaranje natječaja „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti”

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost krajem 2019. godine usvojio je tekst Multilateral Lead Agency (MLA) Sporazuma, u okviru kojega se hrvatskim znanstvenicima omogućuje da se prijavljuju na natječaje drugih agencija koje sudjeluju u ovom Sporazumu i obratno. Sporazum se provodi po načelu „vodeće agencije” (eng. Lead Agency), što znači da jedna agencija provodi cjelokupni postupak prijave, vrednovanja i rangiranja.

U okviru MLA Sporazuma, Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) potpisala je Sporazum o bilateralnoj suradnji sa Švicarskom nacionalnom zakladom za znanost (SNSF), temeljem kojega se istraživačima iz Hrvatske i Švicarske otvara mogućnost da prijave zajedničke projekte bilo kojoj od dviju organizacija.

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između SNSF-a i HRZZ-a, Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj Švicarske nacionalne zaklade za znanost.

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta HRZZ-u, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

Ukratko o natječaju IPCH-2020-10:

  • Datum raspisivanja natječaja: 10. srpnja 2020.
  • Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2020. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 2. listopada 2020. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
  • Istraživačko područje: sva znanstvena područja
  • Trajanje financiranja projekta: 4 godine


Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Prijava hrvatskog istraživačkog tima na natječaj vrši se isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

Tekst natječaja i prijavna dokumentacija dostupni su na stranici Otvoreni natječaji.

Više informacija o postupku vodeće agencije dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/croatia/Pages/default.aspx.

Više informacija o prijavi SNSF-u dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/projects-in-all-disciplines/Pages/default.aspx.