doc. dr. sc. Irena Bates

Otiskivanje, kvaliteta i uporabljivost podloga s ne-drvnim vlakancima

Od slame strnih žitarica do inovativnog grafičkog proizvoda
Šifra projekta: UIP-2017-05-2573
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
Trajanje projekta: 08.01.2018. – 07.03.2023.
Web stranica projekta

U papirnoj industriji kao jednoj od najvećih i najbrže rastućih industrija na svijetu, celulozna vlakanca osnovna su sirovina za proizvodnju papira. U industriji celuloze i papira smanjuje se potrošnja sintetskih materijala koji su ekološki neprihvatljiviji, a poveća se potrošnja prirodnih izvora odnosno lignoceluloznih materijala. Drvo je u svijetu i dalje najkorištenija sirovina za proizvodnju papira i celuloze, ali zbog neracionalne dugogodišnje eksploatacije tog prirodnog bogatstva, njegova dostupnost drastično se smanjila. S obzirom da je smanjenjem šumskih površina dostupne drvne sirovine sve manje, a uporaba papirnih proizvoda u porastu radi povećanja stope rasta svjetske populacije i njihovog životnog standarda, za papirnu i grafičku industriju je od ključne važnosti pronalazak novih izvora primarnih celuloznih vlakanaca. Istraživanja u ovom projektu usmjerena su na procjenu mogućnosti korištenja ne drvnih vlakanaca slame žitarica hrvatskog podneblja (pšenice, ječma i pšenoraži) u izradi inovativnih papirnatih tiskovnih podloga te njihove uporabljivosti. Slama žitarica kao alternativa drvnoj sirovini odabrana je kao potencijalna sirovina jer je po prinosu količinski odmah iza drvne sirovine, te je jeftin i godišnje obnovljiv izvor vlakanaca.

Laboratorijski papiri izrađeni u laboratorijskim uvjetima s različitim udjelima ne-drvnih vlakanaca iz slama žitarica otiskuju se najzastupljenijim tehnikama tiska (digitalni tisak, fleksografski tisak, ofsetni tisak te bakrotisak i sitotisak) u cilju procjene njihove upotrebljivosti za buduće grafičke proizvode (publikacije, ambalaže, etikete i slično). Ovisno o korištenoj tehnici otiskivanja mijenjaju se fizikalno-kemijska svojstva tiskarske boje u svrhu postizanja kvalitetne reprodukcije višebojne slike i teksta. Kako bi se u grafičkoj industriji ostvarila kvalitetna reprodukcija slike i teksta na otisnutoj tiskovnoj podlozi raspon refleksije svjetlosti postiže se rasterskim miješanjem boja suptraktivne sinteze (cijan, magenta i žute te dodatne crne boje).

Mogućnost otiskivanja i uporabljivost papirnatih tiskovnih podloga s ne-drvnim primarnim vlakancima promatra se temeljem niza kvalitativnih parametara, a rezultat ovog projekta je stvaranje preporuka i smjernica za novi grafički proizvod, koji će unaprijediti područje grafičke tehnologije pametnim iskorištenjem obnovljivih resursa. Ovaj pristup pomoći će sprečavanju daljnjeg iskorištavanja ograničenih prirodnih resursa i uništenja okoliša, te osigurati učinkovitije iskorištavanje obnovljivih resursa.

Analiza penetracije boje u tiskovnu podlogu s udjelom pulpe slame ječma od 30%

Irena Bates rođena je 1978. godine u Zagrebu. Nakon završene gimnazije 1997. godine upisuje Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji završava 2003. godine.  Na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od 2006. godine na Katedri za tiskarske procese. Na Naravoslovnotehniškoj fakulteti Univerze v Ljubljani provela je tri mjeseca na znanstvenom usavršavanju 2008. godine. Doktorirala je 2013. godine s temom doktorskog rada “Studija specifičnih parametara reprodukcije fleksografskog tiska” pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Igora Zjakića. Sudjelovala je kao istraživač u provedbi istraživačkog projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Članica je uredničkog odbora znanstvenog časopisa „Acta Graphica” te organizacijskog odbora međunarodne konferencije „Blaž Baromić”.