doc. dr. sc. Sunčica Bosak

Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice – TurtleBIOME

Adriana Trotta, Crtež olovkom, prikaz mikrobioma na leđima kornjače
Šifra projekta: UIP-2017-05-5635
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet
Trajanje projekta: 01. 03. 2018. – 28. 02. 2023.
Web stranica projekta

Morske kornjače su karizmatične morske životinje vrlo osjetljive na ljudski utjecaj u morskim ekosustavima te stoga spadaju među najugroženije vrste na svijetu. Kornjače su poznate po svom čvrstom oklopu koji na gornjem dijelu nosi složenu zajednicu epibionata poput makroalgi i beskralješnjaka. Nekim epibiontima potrebna je životinjska podloga za pričvršćivanje i razvoj stoga su postali isključivo epizoički i u potpunosti ovisni o svojim domaćinima. Danas znamo da morske kornjače nose jedinstvene i brojne zajednice dijatomeja (algi kremenjašica), koje predstavljaju jednu od najvažnijih skupina fotosintetskih mikroorganizama prisutnu u gotovo svim vodenim staništima, dok su ostale skupine mikrorganizama slabije istražene. Unatoč važnosti i fundamentalnoj ulozi mikroorganizama u fiziološkim procesima morskih kornjača, u potpunosti nedostaju podaci o epibiontskim bakterijama dok je sastav bakterijskih zajednica u probavilu samo sporadično opisan.

Znanstveni doprinos TurtleBIOME projekta je pružiti jasnu, cjelovitu i detaljnu sliku mikrobiološkog sastava površinskog biofilma i mikrobioma probavila glavate želve koja obitava u Sredozemnom moru. U našim istraživanjima kombiniramo istraživanja epizojskih zajednica prokariota i eukariota s tradicionalnim metodama (monoklonalne laboratorijske kulture, korištenje svjetlosnog i elektronskog mikroskopa). Trenutačno su u projekt uključene dvije doktorandice i jedna poslijedoktorandica te radimo na analizi uzoraka sakupljenih s približno 200 kornjača u suradnji s različitim kolegama koji se bave zaštitom i oporavkom glavatih želvi na području Sredozemlja. U dosadašnjem tijeku projekta objavljeno je 10 znanstvenih radova u sklopu kojih smo opisali čak 13 novih vrsta epizojskih dijatomeja te smo sudjelovali na znanstvenim skupovima s 26 sažetaka. Također smo bili aktivnu u popularizaciji znanosti u sklopu manifestacije Noć Biologije na PMF-u organizirali smo radionicu Stakleni svijet kornjača u suradnji s umjetnicima s Akademije Likovnih umjetnosti iz Zagreba, te smo sudjelovali u Noći istraživača s radionicom u organizaciji HRZZ-a. Sve detalje o našem radu možete pronaći na našoj mrežnoj stranici te nas pratiti na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram) TurtleBIOME projekta.

Kornjača Zoki, Centar za oporavak morskih kornjača Pula
Uzorci kože i oklopa kornjača pripremljeni za skenirajuću elektronsku mikroskopiju

Doc. dr. sc. Sunčica Bosak rođena je 7. 6. 1982. godine u Zagrebu. Diplomirala je i doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a zaposlena je na Biološkom odsjeku istog fakulteta. Područje njenog rada su istraživanja ekologije i taksonomije morskih mikroorganizama, prvenstveno dijatomeja. Znanstveno se usavršavala u inozemstvu u više navrata od kojih se posebno ističe boravak i suradnja sa Stazione Zoologica Anton Dohrn u Napulju, Italija. Rezultate svojih istraživanja objavila je u preko 35 znanstvenih radova te je sudjelovala na znanstvenim skupovima s preko 80 sažetaka.

Članovi istraživačke grupe