Konferencija Quantum Ambitions: Strengthening Europe’s leadership

U okviru francuskog predsjedanja Vijećem Europske unije Francuska agencija za alternativne energije i atomsku energiju (CEA), Francuski nacionalni centar za znanstvena istraživanja (CNRS) i Nacionalni institut za istraživanja u području digitalnih znanosti i tehnologija (INRIA), uz potporu vodećeg programa Europske komisije za kvantne tehnologije (QT Flagship), organiziraju virtualnu konferenciju QUANTUM AMBITIONS: Strengthening Europe’s leadership, koja će se održati u ponedjeljak, 21. veljače 2022. Na konferenciji će se predstaviti europske i nacionalne inicijative u području kvantnih tehnologija.

U Digitalnom kompasu 2030. predstavljenom u ožujku prošle godine Europska komisija iznijela je viziju i smjerove digitalne transformacije Europe do 2030. godine s vrlo ambicioznim ciljevima koje zajedno trebaju ostvariti EU i države članice. Kvantna tehnologija jedna je od glavnih metoda za postizanje ovih ciljeva, pri čemu je namjera da „do 2025. godine Europa razvije prvo računalo s kvantnim ubrzanjem koje će omogućiti da do 2030. Europa bude vodeća u svijetu po kvantnim kapacitetima”.

Više informacija o ovoj konferenciji možete pronaći ovdje.