JAVNI POZIV za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost

Sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 120-02/22-02/22, Ur.broj: 400-02/02-22-7) donesenoj na 36. sjednici održanoj 7. listopada 2022. godine, Hrvatska zaklada za znanost objavljuje

JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje članova
panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost

Pozivaju se znanstvenice i znanstvenici da se prijave na javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje projektnih prijedloga zaprimljenih na natječaje koje objavljuje Hrvatska zaklada za znanost. Hrvatska zaklada za znanost osniva panele za vrednovanje povezivanjem različitih znanstvenih područja. 

Kandidati trebaju biti istaknuti znanstvenici sa značajnim iskustvom i karijerom te međunarodno priznatim i posebnim dostignućima u pojedinom znanstvenom području, koji su zaposleni u javnoj znanstvenoj organizaciji u RH. Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo s vođenjem međunarodnih i domaćih kompetitivnih projekata. Ostali kriteriji za izbor članova panela propisani su Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga.

S obzirom na potpisivanje ugovora o multilateralnoj suradnji temeljem principa vodeće organizacije s vodećim europskim organizacijama koje financiraju kompetitivna znanstvena istraživanja, od kandidata se očekuje izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. Sastav i broj svakog pojedinog panela utvrđuje Upravni odbor uzimajući u obzir prosječnu zastupljenost projektnih prijedloga na pojedinom natječajnom roku.

Osnovne zadaće panela za vrednovanje su procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provođenja postupka vrednovanja projektnih prijedloga u skladu s pravilima i rokovima u daljnji postupak vrednovanja, čijeg detaljniji hodogram i utvrđuje Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost. Ostale zadaće panela za vrednovanje propisane su Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga.

Mandat članova panela za vrednovanje odnosi se na provedbu natječaja Istraživački projekti IP-2022-10, a njihov je identitet javno dostupan i objavljuje se na mrežnim stranicama Zaklade. Imenovani članovi panela za vrednovanje za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog, ali se tada izuzimaju iz vrednovanja na tom natječajnom roku. Pravilnikom o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanje pobliže je definirano postupanje u slučaju mogućeg i utvrđenog sukoba interesa članova panela.

Temeljem prijava, Upravni odbor imenovat će članove prema sljedećem popisu:

Panel ZŽ1 – temeljne medicinske znanosti, biologija (biokemija i molekularna biologija, genetika, opća biologija), biotehnologija u biomedicini, više članova

Panel ZŽ2 – kliničke medicinske znanosti, veterinarska medicina, dentalna medicina, više članova

Panel ZŽ3 – javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija) s naglaskom na znanstvena polja farmacije i prehrambene tehnologije, više članova

Panel ZŽ4 – poljoprivreda, šumarstvo, drvna tehnologija, biologija (botanika, ekologija, zoologija, evolucija i filogenija), više članova

Panel DHZ1 – ekonomija, pravo, informacijske i komunikacijske znanosti, politologija, sigurnosne studije, demografija, s naglaskom na znanstvena polja ekonomije, prava i politologije, više članova

Panel DHZ2 – pedagogija, psihologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, sociologija, socijalne djelatnosti, obrazovne znanosti, rodni studiji, s naglaskom na znanstvena polja psihologije i sociologije, više članova

Panel DHZ3 – etnologija i antropologija, znanost o umjetnosti, povijest umjetnosti, povijest, arheologija, više članova

Panel DHZ4 – filologija, teologija, filozofija, više članova

Panel PTZ1 – matematika, računarstvo, više članova

Panel PTZ2 – arhitektura i urbanizam, geodezija, geofizika, građevinarstvo, geologija, geografija, grafička tehnologija, tekstilna tehnologija, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, više članova

Panel PTZ3 – elektrotehnika, brodogradnja, metalurgija, strojarstvo, tehnologija prometa i transport, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, više članova                          

Panel PTZ4 – fizika, više članova

Panel PTZ5 – kemija, kemijsko inženjerstvo, više članova.


Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objave.

Odluku o imenovanju članova panela donosi Upravni odbor. Odluka Upravnog odbora bit će objavljena u roku od 15 dana od dana donošenja.

Molimo zainteresirane znanstvenice i znanstvenike da svoju prijavu pošalju u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva, na elektroničku adresu ured@hrzz.hr. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjeni i potpisani obrazac životopisa.