izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić

Ispitivanje stavova djece u Hrvatskoj o matematici – Razvoj marketinških strategija za veću uspješnost kurikularne reforme (MATH ATTDS)

Šifra projekta: PZS-2019-02-9814
Ustanova: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Suvoditelj projekta: Dr Dario Cvencek, University of Washington
Trajanje projekta: 1.10.2019. – 1.5.2023.
Web stranica projekta

Obrazovanje je najmoćniji alat za promijeniti svijet. Svakodnevno usavršavanje kroz formalno obrazovanje presudno je za razvoj društva te ima veliki značaj za svakoga tko želi polučiti uspjeh u svojem društvenom i profesionalnom razvoju. Rano usvajanje vještina, i to prvenstveno vještina računanja, ključno je za daljnji uspješan razvoj karijere.

Math Attds je interdisciplinarni projekt kojeg vode ekonomisti i psiholozi. Projekt prati i vrednuje socio-emocionalno učenje učenika osnovnoškolske dobi te ispituje promjene u stavovima o matematici, matematičkom samopoimanju i samopouzdanju djece. U mjerenju promjena koriste se Test Implicitnih Asocijacija i eksplicitne mjere (samo-izvješća). Ove mjere pružaju novi način praćenja pozitivnih promjena u uvjerenjima i stavovima učenika o matematici tijekom vremena. U sklopu projekta razvijeni su načini jednostavnog upravljanja implicitnim i eksplicitnim mjerama za procjenu stavova o matematici, samopoimanju i samopouzdanju te su metode prilagođene uporabi u Hrvatskoj. Kombinacija implicitnih i eksplicitnih mjera pruža korisnu, standardiziranu metriku za kvantificiranje uspjeha u cijelom školskom okruženju tijekom akademske godine.

Kako bi se rezultati projekta podijelili s nastavnicima i roditeljima te se objasnilo njihovo značenje za svakodnevnu praksu s djecom, razvijaju se nove komunikacijske strategije. U tu svrhu izrađuju se video materijali koji pomažu roditeljima i učiteljima u praćenju učenja djece. Video materijalima prenose se rezultati istraživanja provedenih u sklopu projekta i znanstvenih otkrića svjetskih stručnjaka. Video materijali postavljaju se na službenu web stranicu projekta, te na društvene mreže YouTube i LinkedIn.

Također, predlažu se intervencije za ojačavanje učenikove identifikacije s matematikom kako bi se izmjerilo koliko intervencije mijenjaju učenikove implicitne i/ili eksplicitne stavove o matematici i matematičko samopoimanje. Dodatno, organiziraju se i edukativne radionice namijenjene djeci, roditeljima i nastavnicima kako bi što uspješnije primijenili rezultate ovog projekta u svakodnevnoj praksi, a sve s ciljem poticanja djece da iskoriste sav svoj potencijal.

Projekt je rezultat suradnje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institute for Learning & Brain Sciences Sveučilišta u Washingtonu.

Voditeljica projekta dr. sc. Ružica Brečić doktorirala je 2010. godine na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i zaposlena kao izvanredna profesorica. Istraživački interesi su joj inovativne metode istraživanja djece, marketing hrane te marketing malih i srednjih poduzeća. Dr. Brečić sudjeluje kao partner na znanstveno-istraživačkom projektu Horizon 2020 – Strength2Food, gdje ima ulogu voditeljice hrvatskog tima i voditeljice radnih zadataka (istraživanja preferencija i stavova djece prema zdravoj hrani te poboljšanje kvalitete prehrane u OŠ). Objavila je veći broj znanstvenih radova u svjetski poznatim časopisima. Kao voditeljica projekta MATH ATTDS odgovorna je za upravljanje projektom te koordinaciju partnera projekta: Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za učenje i razvoj mozga Sveučilišta Washington, USA, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH te osnovnih škola u RH.