Do prve milijarde polako i sigurno, a do druge brzo i odvažno!

Prva milijarda kuna za izvrsne mlade znanstvenike i znanstvene projekte

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) ključna je karika u podršci razvoja hrvatske znanosti i znanstvenika. Vođen načelima znanstvene izvrsnosti, nepristranosti i transparentnosti, HRZZ je razvio neovisan sustav natječaja, vrednovanja i odabira najboljih projekata i istraživača. Kroz sustav javnih natječaja i primjenom međunarodno prihvaćenih mjerila uspješnosti u istraživanjima HRZZ podupire razvoj karijera mladih istraživača te financira kompetitivna znanstvena istraživanja.

Krajem 2021. godine HRZZ će svečano obilježiti 20 godina svojega rada, a početak jubilarne godine obilježava bitna prekretnica. Naime, HRZZ je do danas iz proračunskih i izvanproračunskih izvora financirao razvoj karijera mladih istraživača i znanstveno-istraživačke projekte u iznosu višem od 1.000.000.000 kuna.

Prva isplaćena sredstva bila su relativno skromna i usmjerena na projekte reforme visokog obrazovanja, doktorske i poslijedoktorske stipendije te privlačenje vrhunskih znanstvenika u Republiku Hrvatsku. U razdoblju od 2013. do 2014. godine HRZZ preuzima od Ministarstva znanosti i obrazovanja provođenje natječaja za nacionalne znanstveno-istraživačke projekte i financiranje doktoranada. Godišnji iznosi financiranja postupno se povećavaju te se uspostavlja sustav stabilnog financiranja kompetitivnih istraživanja u Republici Hrvatskoj. Kroz desetak nacionalnih i međunarodnih programa obrazuju se i usavršavaju nove generacije doktora znanosti, omogućava se uspostava vlastitih istraživačkih grupa perspektivnim mladim znanstvenicima i podupiru se vodeći hrvatski znanstvenici u provođenju nacionalno značajnih ili međunarodno kompetitivnih istraživanja.

Sveukupno financiranje znanstveno-istraživačkih projekata i mladih istraživača od 2002. godine do veljače 2021. iznosi 1.002.065.947 kn

Nacionalno financiranje znanosti i istraživanja investicija je u budućnost koja unaprjeđuje hrvatsko društvo i povećava konkurentnost ne samo znanstvenika nego i gospodarstvenika na europskom i svjetskom tržištu. Intenzivnijim ulaganjem u znanost Republika Hrvatska bi se uvrstila među zemlje koje temelje svoj društveni i gospodarski razvoj na istraživanjima i inovacijama te na COVID-19 krizu odgovaraju značajnim povećavanjem proračunskih ulaganja u svoje nacionalne znanstvene zaklade. Kako bi se nastavila vrhunska znanstvena istraživanja te kako bi najtalentiraniji mladi znanstvenici imali mogućnost ostvarenja svojih znanstvenih ambicija u Republici Hrvatskoj, sljedeću milijardu kuna potrebno je uložiti u znanost u bitno kraćem vremenskom razdoblju.

Više o ovoj prekretnici pročitajte ovdje.