Otvaranje EPP sustava za prijave na natječaj IPCH-2020-10

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na natječaj “Istraživački projekti – Švicarsko hrvatski bilateralni projekti” (IPCH-2020-10) da od danas svoje prijave mogu podnijeti putem EPP sustava. Više informacija o postupku prijave i dokumentaciji koju je potrebno podnijeti dostupno je na stranici Otvoreni natječaji

Sustav će biti otvoren za podnošenje prijava do 2. listopada 2020. do 12:00 (CET)