izv. prof. dr. sc. Nino Sinčić, dr. med.

Epigenetički biomarkeri raka prostate – epiPro

Šifra projekta: UIP-2017-05-8138
Ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje projekta: 1.4.2018. – 31.3.2023.
Web stranica projekta

Epigenetička istraživanja biomarkera bolesti čovjeka u velikom su zamahu u svjetskoj biomedicinskoj zajednici, iako se u RH ovo područje tek počinje razvijati. Stoga je u okviru ovog projekta okupljena skupina etabliranih mladih znanstvenika iz područja bazičnih i kliničkih biomedicinskih znanosti u grupu za istraživanje epigenetičkih biomarkera (epiMark). Djelovanje je grupe epiMark usmjereno, pored znanstvenog istraživanja, ka podizanju svijesti u hrvatskom znanstvenom krugu o važnosti epigenetike i epigenetičkih poremećaja u razumijevanju zdravlja i bolesti čovjeka te translacijskom potencijalu epigenetičkih istraživanja u suvremenu medicinsku praksu. Uistinu, u kratkom dvogodišnjem periodu članovi epiMark-a postali su suradnici i konzultanti u nizu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata koji su prepoznali vrijednost uključivanja epigenetičkog segmenta u cilju unaprjeđenja svojih istraživanja.

Pored ostalih istraživačkih projekata, u fokusu grupe epiMark je istraživanje epigenetičkih biomarkera raka prostate (epiPro). Naime, rak prostate najčešće je dijagnosticirana maligna bolest u muškaraca u RH. Probir na rak prostate je izazovan budući da vodeći biomarker PSA nije dovoljno specifičan. Njegova vrijednost u krvi raste i u benignoj hiperplaziji prostate (BHP), benignom stanju koje zahvaća većinu muškaraca starije životne dobi i vremenski koincidira s pojavom raka prostate. Posljedica je velik broj nepotrebnih biopsija koje predstavljaju potencijalnu opasnost za pacijente i opterećenje zdravstvenog sustava. Cilj projekta epiPro je identificirati epigenetičke biomarkere raka prostate u tekućinskim biopsijama koji će omogućiti specifičniju i osjetljiviju dijagnostiku te uspješnije razlikovanje raka prostate od BHP.

U okviru kliničke obrade u KBC Zagreb i KBC Sestre milosrdnice bit će uzeti anamnestički i klinički podaci te biološki uzorci ejakulata i krvi pacijenata s rakom prostate i BHP. U sjemenoj tekućini i krvi pirosekvenciranjem će biti određeni profili metilacije DNA odabranih gena na ne-staničnoj DNA (cell-free DNA), a digital droplet PCR-om ekspresija određenih miRNA. Epigenetičko profiliranje bit će provedeno i na uzorcima tkiva tumora istih pacijenata.

Trenutačno je u projekt uključeno više od 100 pacijenata. Također, uspješno je analizirana ekspresija svih predviđenih miRNA u uzorcima tekućinskih biopsija krvi i ejakulata. U tijeku je statistička analiza dobivenih podataka ekspresije miRNA koja ukazuje na visok potencijal jedne miRNA u razlikovanju pacijenata s rakom prostate od pacijenata s BHP-om na temelju analize uzorka krvi. Započeta je i priprema uzoraka za pirosekvenciranje ne-stanične DNA iz uzoraka tekućinskih biopasija.

Tijekom dvije godine trajanja projekta objavljen je pregledni znanstveni rad u časopisu Epigenomics. U radu su kritično analizirani eksperimentalni dizajni i metodologija koji se koriste prilikom istraživanja miRNA kao biomarkera posebice raka prostate, te su dane značajne preporuke za unaprjeđenje područja. Također, objavljeno je pet kongresnih sažetaka na međunarodnim znanstvenim skupovima. Pored diseminacije rezultata istraživanja, grupa snažno podržava edukaciju asistenata u znanstvenom i tehnološkom aspektu a u cilju podizanja ukupnog znanja i vještina grupe.

Nino Sinčić diplomirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a zaposlen je na Zavodu za biologiju. Voditelj je istraživačkog elementa Znanstvenog centra izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu (CERRM) i HRZZ projekta „Epigenetički biomarkeri raka prostate“ u okviru kojega je uspostavio grupu za istraživanje epigenetičkih biomarkera (epiMark). Suradnik je i konzultant na nizu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata. Područje njegovog rada je biologija raka i razvojna biologija s fokusom na epigenetiku. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova objavljenih u vodećim časopisima. Aktivan je član nacionalnih znanstvenih društava te organizator domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i tečajeva.