doc. dr. sc. Bernarda Lovrinčević

Dinamika u sustavima u kojima postoji mikro-segregacija

Šifra projekta: UIP-2017-05-1863
Ustanova: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Trajanje projekta: 10. 09. 2018. – 09. 09. 2023.
Web stranica projekta

Voda je najvažnija tekućina na Zemlji jer je bez nje život nemoguć. U vodenom okruženju odvijaju se brojni kemijski i biološki procesi, kao što je smatanje proteina ili formiranje micela. Ti su procesi izuzetno složeni te u njima sudjeluju milijuni molekula, zbog čega ih je teško analizirati na mikroskopskoj razini. Zato je vrlo praktično pronaći jednostavnije sustave u kojima možemo promatrati takve mehanizme.

U fokusu ovog istraživanja je formiranje novih objekata, odnosno klastera u tekućim vodenim i drugim mješavinama, s naglaskom na njihova dinamička svojstva. Jedan od sustava koje proučavamo su vodene otopine različitih alkohola (metanol, etanol, propanol, iso-propanol, itd.). Poznato je da molekule alkohola formiraju klastere u vodi, no nije jasno koliko dugo ti klasteri žive, kako se mijenja dinamika molekula vode i alkohola u mješavini te kako na formiranje klastera utječu npr. temperatura ili tlak. Cilj nam je odgovoriti na navedena i mnoga druga pitanja. U istraživanju koristimo računalne simulacije Molekularne Dinamike, koje su se pokazale kao idealan alat za analizu mikroskopskih svojstava sustava u tekućem stanju. Jedan od ciljeva projekta je i razvoj teorije vezane za dinamičke procese u tim sustavima.

Dosad je iz našeg projekta proizašlo nekoliko publikacija, a njihov popis možete pronaći na http://projekti.pmfst.unist.hr/dinamis/.  Već nekoliko godina traje suradnja s dr. sc. Aurelienom Pererom sa Sveučilišta Sorbonne u Parizu, a planirana je i suradnja s prof. dr. sc. Katsurom Nishiyamom sa Sveučilišta Meijo u Nagoyi. Dr. sc. Perera i prof. dr. sc. Nishyama su nas i posjetili početkom 2020. godine. Na projektu je zaposlen doktorand Ivo Jukić, koji je dobio stipendiju vlade Francuske Republike te je upisao dvojni doktorat na Sveučilištu Sorbonne u Parizu i na Sveučilištu u Splitu. Uz Ivu Jukića i voditeljicu doc. dr. sc. Bernardu Lovrinčević, suradnica na projektu je i doc. dr. sc. Martina Požar.

Rezultati projekta redovito su predstavljeni na webu i društvenim mrežama, a edukativni filmovi dostupni su na Youtube kanalu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (vibracija molekula uree u vodi: https://www.youtube.com/watch?v=JyG2BmzMJY4, vibracija modela molekule benzena: https://www.youtube.com/watch?v=U9fkVPc6V50, vibracija modela molekule ugljikovog tetraklorida: https://www.youtube.com/watch?v=YFTvLIG0uuY, vibracija modela molekule acetona: https://www.youtube.com/watch?v=Od98Ww7BpUc).

Bernarda Lovrinčević diplomirala je fiziku i matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2009. godine. Iste godine zaposlena je kao asistentica na projektu na istoj instituciji. Izradila je dvojni doktorat na Sveučilištu Sorbonne u Parizu i na Sveučilištu u Splitu te je doktorirala u Parizu 2013. godine. Zvanje docentice stekla je 2016. godine.  Popis dosad objavljenih radova je dostupan na linkovima: https://scholar.google.hr/citations?user=UIdjyxEAAAAJ&hl=hr te https://publons.com/researcher/2142719/bernarda-lovrincevic/publications/.