Članak doc. dr. sc. Damjana Pelca objavljen u časopisu Nature Materials

U časopisu Nature Materials objavljen je rad Enhanced superconductivity and ferroelectric quantum criticality in plastically deformed strontium titanate na kojem je jedan od dopisnih autora doc. dr. sc. Damjan Pelc s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditelj projekta UIP-2020-02-9494 „Kolektivna pobuđenja i lokalna struktura u nekonvencionalnim supravodičima”.

U radu su znanstvenici sa Sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima iz SAD-a, Izraela i Kine po prvi puta istraživali utjecaj nepovratne, plastične deformacije na elektronska svojstva kvantnih materijala, koristeći supravodljivi stroncijev titanat kao modelni sustav. Rad pokazuje veliki potencijal plastične deformacije kao nove metode za manipulaciju svojstvima kvantnih materijala, uključujući materijale sa značajnim potencijalnim tehnološkim primjenama, te otvaraju čitavo novo područje istraživanja u znanosti o materijalima. Također, rad ističe važnu ulogu interdisciplinarnog pristupa te moćnih modernih tehnika raspršenja u rasvjetljavanju strukture i ponašanja kompleksnih materijala.

Više o rezultatima prikazanima u radu možete pročitati ovdje. Rad je dostupan i na arxiv preprint serveru: https://arxiv.org/abs/2005.00514.

Slika: Ireverzibilna, plastična deformacija stroncijevog titanata dovodi do organizacije kristalnih nesavršenosti – dislokacija – u periodične strukture (shematski prikaz desno), otkrivene u eksperimentima neutronskog raspršenja (lijevo). Te strukture snažno utječu na elektronska svojstva, uzrokujući pojačanje supravodljivosti.