Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”

Svrha Programa je prijenos znanja i privlačenja ulaganja u sustav znanosti RH te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju domaćih i znanstvenika iz dijaspore. Konačni cilj Programa je poticanje zapošljavanja znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere i umrežavanje sa znanstvenicima u dijaspori. Također, razvijaju se i osnažuju kompetencije za sudjelovanje u natječajima europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31. svibnja 2023. godine (planirani je početak projekata rujan/listopad 2019. godine) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Financirat će se provođenje znanstvenog istraživanja, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi.

Datum raspisivanja natječaja: 3. siječnja 2019.
Rok za prijavu: 28. veljače 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Proračun natječaja: 42.500.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekata: najmanje 3 godine, najdulje do 31. 5. 2023.
Okvirni početak projekata: rujan/listopad 2019. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/). EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Natječajna i prijavna dokumentacija:

PZS-2019_Natječaj za prijavu projektnih prijedloga (.pdf)
PZS-2019_Call for Proposals (.pdf)

PZS-2019_Upute za podnositelje projektnih prijedloga (.pdf)
PZS-2019_Guide for Applicants (.pdf)

PZS-2019_Administrativni obrazac (.pdf)administrativni se obrazac automatski generira iz EPP sustava
PZS-2019_Administrative form (.pdf)

PZS-2019_Obrazac za prijavu (.doc)
PZS-2019_Application Form (.doc)

PZS-2019_Obrazac za životopis_Voditelj projekta (.doc)
PZS-2019_CV Form_Applicant (.doc)

PZS-2019_CV Form_Co-leader (.doc)

PZS-2019_Financijski plan (.xls) – financijski će se plan ispunjavati unutar EPP sustava, stoga je .xlsx dokument samo ogledni primjerak
PZS-2019_Financial plan (.xls)

PZS-2019_Radni plan (.doc) – radni se plan ispunjava unutar EPP sustava, stoga je .docx dokument samo ogledni primjerak
PZS-2019_Work plan (.doc)

PZS-2019_Pismo obveze organizacije podnositelja (.doc)
PZS-2019_Letter of commitment_Applicant organization (.doc)

PZS-2019_Letter of commitment_Co-leader organization (.doc)

PZS-2019_Pismo obveze_Partner (.doc)
PZS-2019_Letter of commitment_Partner (.doc)

PZS-2019_Izjava Organizacije_podnositelj (.doc)
PZS-2019_Izjava Organizacije_partner (.doc)

PZS-2019_Eticka_pitanja (.doc)

Kriteriji za administrativni pregled i vrednovanje:
PZS-2019_Protokol za Administrativni pregled prijava (.pdf)
PZS-2019_Individual Evaluation Form (Peer Review) (.pdf)
PZS-2019_Obrazac-Panel_završno vrednovanje (.pdf)

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu znanstvena.suradnja@hrzz.hr.

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

Izmjene natječaja:
15. 2. 2019.
Dostupne su nove verzije (1.4._15.2.2019.) Natječaja za prijavu projektnih prijedloga (hrv/engl) i Uputa za podnositelje projektnih prijedloga (hrv/engl). Izmjene se odnose na sljedeće:

 • U Natječaju za prijavu projektnih prijedloga dodano je da se doktorandi i poslijedoktorandi zapošljavaju na puno radno vrijeme;
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga izbrisana je napomena vezana uz izdavanje računa za troškove prijevoza i smještaja sa str. 12. u kojoj je bilo navedeno da računi za troškove prijevoza i smještaja moraju glasiti na matičnu organizaciju voditelja projekta. Naime, osim opcije da prijevoz i smještaj izravno plati matična organizacija voditelja projekta, račune za prijevoz i smještaj može podmiriti i osoba koja koristi ove usluge, a kojoj je izdan putni nalog od matične organizacije provedbe projekta, a u svrhu obračuna i refundacije troškova matičnoj organizaciji prilaže račune koji su joj izdani kao fizičkoj osobi te potvrde o plaćanju.
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 8, dio D Prilozi i upute za ispunjavanje, razdvojene su stavke Kopija potvrde o državljanstvu/nacionalnosti za suvoditelja i Kopija potvrde o radnom odnosu suvoditelja kako bi bilo jasno da samo potvrda o radnom odnosu suvoditelja mora biti na engleskom jeziku.

6. 2. 2019.
Dostupne su nove verzije (1.3._5.2.2019.) Natječaja za prijavu projektnih prijedloga (hrv/engl), Uputa za podnositelje projektnih prijedloga (hrv/engl) te Obrasca za prijavu (hrv/engl). Izmjene se odnose na sljedeće:

 • U Natječaju za prijavu projektnih prijedloga izmijenjen je datum važenja potvrde Porezne uprave kako bi bio usklađen s tekstom iz Uputa za podnositelje projektnih prijedloga, te sada glasi: „Potvrda ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja prijave i treba biti ovjerena od strane Porezne uprave.“.
 • U Obrascu za prijavu na dijelu stranica uklonjeno je zaglavlje s logom i lentom ESF-a kako bi se moglo poštivati ograničenje donje margine (1.5).
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 14. uklonjen je stavak 5. Troškovi za usavršavanje i znanstveno istraživanje koji se odnosio na ograničenje od 7.500,00 HRK za troškove smještaja i prijevoza. Sukladno izmjeni, troškovi smještaja i prijevoza u okviru kratkoročne mobilnosti nisu ograničeni iznosom, ali moraju odgovarati realnim iznosima ovisno o lokaciji.
 • U uputama za podnositelje, dio D Prilozi i upute za ispunjavanje (str. 8.) dodana su pisma namjere. Pismo obveze (letter of commitment, u propisanom obrascu) dostavljaju partnerska organizacija, organizacija podnositelja i organizacija suvoditelja. Suradnici koji nisu s matične organizacije podnositelja (uključujući umirovljenike, studente i nezaposlene) prilažu pismo namjere u slobodnoj formi na hrvatskom i engleskom jeziku (u slučaju stranaca samo na engleskom jeziku).

3. 1. 2019.
Dostupne su nove verzije natječajne dokumentacije. Izmjene u odnosu na natječajnu dokumentaciju objavljenu 2. studenoga 2018. godine odnose se na sljedeće:

 • Produljenje trajanja financiranih projekata s prethodno planiranog 31. prosinca 2022. godine na 31. svibnja 2023. godine.
 • Izmjena formulacije iz Natječaja za prijavu projektnih prijedloga, str. 4. „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj ne može biti voditelj ili suvoditelj niti jednog UKF ili HRZZ projekta koji je u tijeku.“ u sljedeću formulaciju: „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj može biti voditelj, suvoditelj ili suradnik na najviše jednom UKF ili HRZZ projektu koji je u tijeku.“.
 • Vezano uz pravilo o mogućem sudjelovanju na najviše dva projekta istovremeno i dalje vrijedi iznimka za projekte koji završavaju u 2019. godini uz izmjenu datuma završetka provedbe s 30. lipnja 2019. godine na 31. kolovoza 2019. godine.
 • Produljenje roka za zapošljavanje doktoranda sa šest na devet mjeseci od početka projekta.
 • Dodana je napomena da je plaća doktoranada prihvatljiv trošak od trenutka upisa na doktorski studij, sukladno pravilima ESF-a.
 • Sukladno odluci provedbenih tijela ESF-a neizravni se troškovi obračunavaju prema fiksnoj stopi od 5% ukupno planiranih troškova osoblja.