U izvanrednim i za sve aspekte društva zahtjevnim okolnostima uzrokovanima pandemijom COVID-19, Hrvatska zaklada za znanost u okviru svoje misije daje podršku istraživačkim grupama koje mogu doprinijeti rješavanju trenutačno najvećih istraživačkih izazova radi spašavanja ljudskih života te čuvanja zdravlja i dobrobiti stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Tematskim natječajima HRZZ-a financiraju se temeljna i primijenjena istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te istraživanja koja istražuju društvene aspekte pandemije i učinak pandemije na obrazovni sustav.

U okviru ovog programa dosad su objavljena dva natječaja:

 – Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04), u okviru kojega se financira 11 projekata

 – Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19 (IP-CORONA-2020-12)