Plan upravljanja istraživačkim podacima (PUP; eng. Research Data Managment Plan – RDMP) sastoji se od sljedećih cjelina: opisa istraživačkih podataka koji će se prikupljati ili stvarati tijekom istraživanja, metodologije prikupljanja i upravljanja istraživačkih podataka, etičkih pitanja i pitanja intelektualnog vlasništva, plana dijeljenja i pristupa istraživačkim podacima, te strategije dugoročnog čuvanja podataka. Plan upravljanja istraživačkim podacima temelji se na načelima FAIR-a (FindableAccessibleInteroperable i Reusable).

Sveučilišni računalni centar Sveučilišta u Zagrebu (SRCE) u listopadu 2020. godine objavio je priručnik: Istraživački podaci – što s njima? Priručnik o upravljanju istraživačkim podacima, te održao webinar na tu temu dostupan na ovoj poveznici, a s ciljem približavanja PUP-a široj znanstvenoj javnosti. U navedenim dokumentima detaljno je objašnjeno što su to istraživački podaci, načela FAIR-a, te kako dijeliti podatke, odnosno gdje ih se može pohranjivati.

Primjena PUP-a odnosi se na sva izvješća za natječajne rokove IP i UIP 2019 i 2020 od 15. ožujka 2022. godine. Prema praksama ostalih europskih zaklada, kako bi se voditeljima i organizacijama omogućilo razumijevanje nove procedure, ovaj dokument se tijekom 2022. godine neće vrednovati, već će biti povratna informacija Zakladi.

Izmjene koje nastaju tijekom istraživanja u PUP-u nije potrebno dostavljati HRZZ-u, niti su obuhvaćene Zahtjevom za izmjene radnoga i financijskog plana.

Istraživačima u području društvenih znanosti na raspolaganju je i repozitorij Hrvatskog arhiva podataka za društvene znanosti (CROSSDA) koji djeluje u skladu s profesionalnim standardima i najboljim praksama unutar Konzorcija europskih arhiva podataka za društvene znanosti (CESSDA ERIC)

Obrazac Plana upravljanja istraživačkim podacima (.docx)
Upute za ispunjavanje obrasca PUP (.pdf)
Primjer ispunjenog obrasca PUP (.pdf)
Primjer ispunjenog obrasca PUP za društvene i humanističke znanosti (.pdf)