23.4.2021.

P: Da li Hrvatska zaklada za znanost dopušta angažiranje tehničke stručne pomoći za izradu i održavanje web stranice projekta te snimanje podcasta, webinara i videa u svrhu diseminacije rezultata istraživačkog rada?

O: Navedeni troškovi nisu prihvatljivi.


P: Imamo li neki interni rok za Hrvatsku prije stvarnog roka za CHANSE ili da ispunimo svoj dio aplikacije i obavijestimo Vas kada koordinator pošalje prijedlog?

O: Zakladi je unutar dva dana od prijave potrebno poslati cjelokupnu dokumentaciju propisanu natječajem: 1. Financijski plan projektne prijave (samo dio za hrvatskog prijavitelja), u Excel dokumentu; 2. Kopiju predanog pretprijavnog obrasca, PDF dokument; 3. Obrazac „Potpora organizacije hrvatskog prijavitelja“ (najviše 2 stranice – detaljan opis potpore organizacije, izjave, vlastoručni potpisi voditelja projekta i čelnika organizacije te pečat organizacije); 4. Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji hrvatskog prijavitelja).


P: Da li se financijski plan HR prijavitelja radi na obrascima objavljenim na https://chanse.org/call-for-proposals/ ili postoje i HRZZ obrasci za izradu financijskih planova?

O: Zakladi trebate dostaviti dio financijskog plana koji prijavljujete zajedno s konzorcijem (excel sheet).


P: Molim Vas možete li mi pomoći oko razumijevanja pravila CHANSE poziva u svezi sudjelovanja na CHANSE susretima/meetings, mid-term/final konferencije. Primjerice, ako tim ima 6 članova (uključujući PI) mogu li svi članovi sudjelovati na CHANSE radnim susretima i CHANSE konferencijama? Kooperacijski partneri/stakeholderi sami snose troškove sudjelovanja na CHANSE sastancima i CHANSE konferencijama?

Je li moguće savjetnicima koji nisu iz RH, a ključni su za istraživačka pitanja, financijski pokriti sudjelovanje na više CHANSE susreta (uključujući  mid-term i final CHANSE konferencije)?

O:  Kooperacijski partneri sami snose troškove sudjelovanja na Chanse sastancima i konferencijama.

Sukladno uputama o prihvatljivim troškovima, moguće je pokriti trošak sudjelovanja suradnika na Chanse radnim sastancima/konferencijama.

Chanse konferencije nisu znanstvene konferencije, nego diseminacijske i usmjerene su na umrežavanje.


P: Pitanje vezano uz troškovnik i točke 5 (Travel and meeting costs) i 6 (Travel to CHANSE projects’ conferences). Molim Vas možete li mi objasniti koja je točno razlika između te dvije kategorije. Uključuje li točka 5 odlazak na konferencije koje nisu vezane uz CHANSE, a odnose se na diseminaciju istraživačkih podataka.

O: Točka 6 odnosi se na konferencije umrežavanja u okviru Chanse programa, a organizira ih konzorcij programa.


P: Smije li se u financijski plan za ove projekte uključiti plaćanje školarine za doktoranda koji bi bio zaposlen u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?

O: Školarina za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine) je prihvatljiv trošak. Opis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova možete pronaći u dokumentu: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf


P: 1. Ako je znanstvena ustanova koja prijavljuje projekt Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, možemo li u istraživački tim uključiti kolege s Medicinskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu?

2. Kolege iz Finske uputili su nas da za *vanjske stakeholdere*, dakle partnere koji će se uključiti u projekt a ne dolaze iz akademskog sektora, planiramo bar dio financijskih sredstva za njihovo sudjelovanje u aktivnostima, osobito u CHANSE konferencijama koje predviđaju njihovo sudjelovanje. No, u uputama za prijavitelje iz Hrvatske ne nalazim takvu stavku. Molim Vas za potvrdu da uistinu nije moguce planirati sredstva za CP-ove (Cooperation Partners).

3. Moramo li prije formalne prijave HRZZ-u poslati neki dio dokumentacije, iskaz interesa i sl., ili je dovoljno poslati specificiranu dokumentaciju unutar 3 dana nakon prijave.

O1. Možete.

O2. Prihvatljivi su troškovi suradnika na projektu, ali ne i vanjskih stakeholdera, a sukladno uputama:

https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf

O3. Dokumentaciju je potrebno poslati u roku od 2 dana nakon pretprijave, odnosno pune prijave.


P: Ljubazno Vas molim kratko pojašnjenje što točno znači skraćeni prijedlog u kontekstu prijave projektnog prijedloga u vezi natječaja za “Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE”.

Postoji li propisana forma i upute za to?

O: To je outline proposal form, koji se nalazi na stranici Chanse: https://chanse.org/call-for-proposals/


P: 1. U dokumentima koje moram poslati Hrvatskoj zakladi (nakon prijave projekta u CHANSE sustav) traži se FP projektne prijave u Excel dokumentu. Pitanje je – govorimo li o CHANSE verziji Excel dokumenta?

2. Traži se i potpisano pismo namjere za suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji hrvatskog prijavitelja. Odnosi li se to na druge PIeve u konzorciju ili na nekog drugog?

O1. Da.

O2. Pismo namjere se traži da suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji prijavitelja, ali ne za one članove tima koji iz drugih država koji se prijavljuju u svom nacionalnom timu.


P: 1. U tablici Cooperation Partners (Outline Proposal Form, page 4) se nalazi kategorija Source of funding. U projektnom konzorciju postoje različite interpretacije što se pod time misli pa Vas molim službeno tumačenje.

2. Mogu li osobe koje prijavljuju neki veći projekt  (npr. CHANSE,  projekt sa švicarskom Zakladom itd.) sudjelovati kao članovi tima u natječaju „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije“?

O1. Taj dio se odnosi na vanjske partnere gdje oni navode koji su njihovi izvori financiranja.

O2. Mogu ako zadovoljavaju uvjete koji su propisani za naše projekte, znanstvenik može biti na najviše dva projekta:

U uputama za transnacionalne projekte stoji sljedeće ograničenje:

“Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog transnacionalnog natječaja. Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika odnosno voditelja i/ili suvoditelja na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik odnosno suvoditelj na drugome ili kao suradnik odnosno su-voditelj na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike na HRZZ projektima koji završavaju u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je očekivan početak projekta, te na voditelje na projektima IP-Corona-2020-04, IP-Corona-2020-12 i TTP-2018-07. Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u programima Znanstvena suradnja (PZS), Švicarsko-hrvatskim istraživačkim projektima (CSRP) i projektima na bilateralnim programima (IPS, IPCH).”


P: Je li prihvatljiv subcontracting – agencija za provedbu terenskog istraživanja u iznosu od cca 30.000 eura.

O: Očekuje se da istraživanje provodi istraživačka grupa. Takvo nešto nije prihvatljiv trošak.


14.4.2021.

P: Zanima me da li je moguće da se različiti znanstvenici iz iste institucije prijave kao PI na dvije različite prijave?

Ujedno, da li je moguće biti PI na jednoj prijavi, a suradnik u prijavi na drugoj?

O: Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.

Mogućnosti koje navodite su prihvatljive.


P: 1. U tekstu natječaja stoji za konzorcij – Composed of at least four Principal Investigators, i.e. partners, eligible to receive funding from the CHANSE Funding Organisations from four or more different countries participating in the call, znači li to da u Hrvatskoj mogu biti 2 PI-a? Pretpostavljam da, ako mogu, da onda konzorcij mora uključivati još najmanje 3 PI-a iz 3 zemlje koje sudjeluju u natječaju?

2. Ako je netko PI na projektnom prijedlogu na ovom natječaju, može li na nekom drugom projektnom prijedlogu sudjelovati kao team member?

O1. U hrvatskom dijelu tima može biti samo jedan PI, ostalo su suradnici. U timu trebaju sudjelovati barem četiri voditelja iz barem 4 različite zemlje.

O2. Može.


P: Molio bih Vas za dva pojašnjenja:

  1. 1. U natječaju je predviđeno da očekivani iznos financiranja po projektu bude oko 1,5 milijun eura (dakle, oko 375.000 Eura po partneru). No u dokumentu Nacionalni/regionalni uvjeti prihvatljivosti za voditelje stoji da je maksimalni iznos po CHANSE projektu 100.000 eura. Možete li ukratko pojasniti ovo? Ako bi projekt bio prihvaćen, znači li to da smo mi osuđeni na gotovo četiri puta manji iznos financiranja od ostalih partnera (iz Švedske, Norveške i UK)?
  2. 2. Zasad planirani voditelj (principal investigator) hrvatskog partnera u ovom CHANSE projektu sam ja. Također sam predviđen kao suradnik na jednom IP-CORONA-2020-12 projektu za koji se još ne znaju rezultati vrednovanja. Zanima me da li me ova dva angažmana sprječavaju da sudjelujem (kao voditelj ili kao suradnik) u prijavi još jednog HRZZ-ova IP projekta u sljedećem natječajnom ciklusu.

O1. Očekivani iznos po projektu nije 1,500.000,00, to je preporučeni najveći iznos po projektu, s minimalno 4 partnera. Svaka država ima svoje uvjete financiranja.

O2. Prilikom prijave na IP projekt na sljedećem natječajnom ciklusu morat ćete provjeriti uvjete prihvatljvosti.


P: 1) Koliki je maksimalni broj stakeholdera po zemlji sudionici u projektnom prijedlogu?

2) Trebaju li osobe koje imaju savjetničku funkciju na projektu uz pismo namjere poslati i svoj životopis?

3) Prilikom prijave projekta da li pismima namjere (i eventualno životopisi) savjetnika stavljaju pod Cooperation partners (CHANSE Outline Proposal Form str. 4)

O1. Ne postoji ograničenje u broju stakeholdera za hrvatski time, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama. Za druge zemlje potrebno je provjeriti s nacionalnim organizacijama.

O2. Suradnici trebaju podnijeti pismo namjere, ali ne i životopis.

O3. Pisma namjere dostavljate Zakladi nakon prijave.


P: Naše dvije znanstvenice bit će dio projektnog tima koji će se javiti na natječaj CHANSE, jedna od njih je angažirana već na dva projekta koje financira HRZZ i to na Uspostavnom projektu s 30% radnog vremena i na Istraživačkom s 40% radnog vremena, dok je druga na samo na Istraživačkom s 50% radnog vremena.
Postoje li za njih sad ograničenja u sudjelovanju na pozivu CHANSE, s obzirom na to da HRZZ ima pravilo o maksimalnom sudjelovanju znanstvenika na dva projekta koje financira Zaklada?

O:  Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.

Hrvatski prijavitelj može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika, odnosno voditelja i/ili su-voditelja na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik, odnosno su-voditelj, na drugome ili kao suradnik, odnosno su-voditelj na dva projekta. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na voditelje i suradnike na HRZZ projektima koji završavaju u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je očekivan početak projekta, te na voditelje na projektima IP-Corona- 2020-04, IP Corona-2020-12 i TTP.

Su-voditelji projekata su voditelji hrvatske istraživačke grupe u programima Znanstvena suradnja, Švicarsko-hrvatskim istraživačkim projektima i projektima na bilateralnim programima.

Očekivan početak projekata je rujan–listopad 2022.

Znanstvenica koja radi samo na jednom projektu može se prijaviti.

Znanstvenica koja radi na dva projekta može se javiti samo ako jedan od ta dva projekta završava do rujna-listopada 2022. godine.


P: Surađujemo s kolegom iz Slovenije. Da li formalno postoji mogućnost da se kolega iz Slovenije “zaposli” na našem sveučilištu za vrijeme trajanja projekta u zakonski dopuštenom okviru? Na 0.8 radnog vremena? Vidite li uopće mogućnost angažmana post-doc kolega iz Europe?

Može li kolega iz Slovenije biti PI (Principal Investigator) u hrvatskom timu, i kakvi su u tom slučaju kriteriji (potrebne referencije, dokazi)?

O: Na projekt se može zaposliti isključivo poslijedoktorand i to osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.  Više o uvjetima zapošljavanja na HRZZ projekte možete pronaći na:

https://hrzz.hr/wp-content/uploads/2020/04/Upute_Zapo%C5%A1ljavanje-mladih-istra%C5%BEiva%C4%8Da-na-HRZZ-projekte_FINAL.pdf

Uvjet za voditelja projekta na HRZZ projektima je trajno zaposlenje na hrvatskoj znanstvenoj organizaciji.


P: Molim Vas za objašnjenje sljedećih stavki iz dokumenta National Eligibility Requirements
(https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-National-Regional-Eligibility-Requirements-updated-26032021.pdf):

  1. 1. Research costs – na što se odnosi ova stavka?
  2. 2. Personnel costs (post-docs only) – ovo znači da je moguće zaposliti postdoktoranda i to je sve što je dozvoljeno?

Naime, mi trenutačno nemamo kandidata za postdoc koji bi ispunjavao uvjete rada na projektu koji se prijavljuje i sve projektne zadatke će izvršavati isključivo tim istraživača s Filozofskog fakulteta. Projekt bismo stoga prijavljivali samo ako su stavkom (1) ili (2) obuhvaćeni dodaci na plaću voditelju projekta i suradnika ili naknade voditelju projekta i suradnicima, kao što je inače običaj kod Obzor i sličnih EU projekata.

O: Na našim web stranicama objavljen je dokument koji definira koji su sve troškovi prihvatljivi za pojedine kategorije: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute-za-transnacionalne-natjecaje-za-2021.-godinu-HRZZ.pdf.

Moguće je zaposliti samo poslijedoktoranda. Nisu prihvatljivi troškovi dodataka na plaću.


29. 3. 2021.

P: Postoji li ograničenje broja različitih prijava na CHANSE natječaj koje dolaze s iste institucije (fakulteta)? Naime, osim prijave u kojoj ću ja sudjelovati, jedna kolegica također planira prijaviti svoj konzorcij pa bi me zanimalo možemo li se paralelno i neovisno jedan o drugome prijaviti na natječaj? Ili možda postoje kvote po institucijama uslijed ograničenih raspoloživih sredstava samog natječaja?

O: Ne postoji ograničenje broja prijava s iste institucije, ali jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog ERA-Net Cofund natječaja.


P: 1. Što točno znači uloga Principal Investigatora, je li on voditelj projekta naše sastavnice ili se smatra samo suradnikom na tuđem projektu?

2. Mora li nužno tim uključivati i postdoktoranda?

3. Koliko članova može imati naš tim i imaju i eventualni drugi članovi tima pravo na honorar, kao što smo čuli od potencijalnog stranog partnera, ili im se priznaju samo troškovi?

O1: U slučaju hrvatskih prijavitelja, PI je voditelj hrvatskog dijela projekta. Ako vodi cijeli konzorcij , onda je PL (Project Leader)

O2: Ne mora.

O3: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što se procjenjuje pri vrednovanju. Suradnici nemaju pravo na honorar. Više o prihvatljivim troškovima možete pronaći na stranicama 6-11 Uputa za transnacionalne projekte.


P: Što znači uvjet: There may be more than one PI from one country, but there can only be one PI per university or research institution, što znači ovaj uvjet za Hrvatsku- je li moguće da će biti samo jedan projekt sa Zagrebačkog Sveučilišta- to nam se čini jako jako izazovan kriterij.

O: U nekim državama može biti više voditelja projekata (PI), u kojem slučaju je samo jedan PI sa jedne institucije, a drugi PI na drugoj instituciji (u istoj državi). U hrvatskom timu može biti samo jedan voditelj hrvatskog dijela projekta, ostalo su suradnici.


P: 1. S obzirom da su dozvoljeni troškovi zapošljavanja poslijedoktoranda zanima me da li se u financijski plan navodi unaprijed poznata osoba imenom i prezimenom ili se provodi otvoreni javni natječaj u slučaju da projekt bude pozitivno vrednovan?

2. U prihvatljivim troškovima osoblja nalazi se samo informacija o prihvatljivosti troškova školarine za dokoranda. Znači li to da se, u slučaju pozitivno vrednovanog projektnog prijedloga, mogu naknadno javiti na redovite natječaje za doktorande koje provodi HRZZ i iz kojeg bi se onda financirali troškovi plaće potencijalnog doktoranda?

3. Ako sam dobro shvatio upute za prijavitelje, Izjavu o statusu PDV-a te Izjavu o izbjegavanju dvostrukog financiranja nije potrebno slati prilikom prijave natječaja već samo prilikom godišnjeg financijskog izvještavanja projekata kojima je odobreno financiranje?

O1: Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te se zapošljava najbolji kandidat, o čemu voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu poslijedoktoranda. Treba predvidjeti plaću u financijskom planu i predvidjeti radne aktivnosti za poslijedoktoranda.

O2: Možete.

O3: Da.


P: Trenutačno sam voditelj HRZZ istraživačkog projekta koji završava u prosincu 2022., istovremeno sam suradnik na drugom HRZZ istraživačkom projektu koji završava u listopadu 2022. Međutim, moj ključni angažman na ovom drugom projektu završava nekoliko mjeseci ranije. Dakle, moje pitanje HRZZ-u je mogu li se prijaviti na Chanse natječaj ako HRZZ-u priložim izjavu voditeljice projekta na kojem sam suradnik da moj angažman na drugom projektu završava u kolovozu 2022.?

O: Možete se prijaviti na natječaj. Svakako je potrebno priložiti izjavu voditeljice projekta.


P: Da li uz sredstva koja osigurava HRZZ naš tim može povući dodatna sredstva iz CHANSE fonda od 36 milijuna eura? Ako ne može, zbog čega ne može i tko može (informacija koja nam je važna zbog izbora partnera).

O: Hrvatskim istraživačima na raspolaganju je iznos do 100.00 EUR po projektu. Prijavitelji ne mogu povući dodatna sredstva za projekt, osim nacionalnih sredstava.

Iznos do 1500 000 EUR proračuna projekta „pune“ istraživači sredstvima koja im je predvidjela nacionalna agencija.

Svaka agencija osigurava sredstva za prijavitelje iz svoje nadležnosti. Na stranici 15. Teksta natječaja (Call Announcement) navedeni su iznosi koje dodjeljuje svaka agencija svojim istraživačima a u uvjetima svake agencije može i ne mora biti navedeno koji je najviši iznos kojim financiraju svoje partnere.

EU sredstva koriste se prilikom odabira projekata za financiranje, tako da se tim sredstvima dodatno financiraju projekti kako bi se u konačnici financiralo više projekata, ali to nisu sredstva koja „povlače“ sami istraživači.


19. 3. 2021.

P: Postoji li mogućnost da hrvatski istraživački tim prijavi/angažira – na mjestu savjetnice/konzultantice – osobu iz inozemstva?

O: Da, možete prijaviti. Uloga konzultanata je isključivo savjetodavna te oni ne sudjeluju u izvršavanju projektnih aktivnosti, te se stoga ne navode u radnome planu i ne prilaže se njihov životopis

Za sve je konzultante potrebno dostaviti pismo namjere te jasno objasniti njihovu ulogu.

Za konzultante je dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima.


P: Zanima me je li na projektu moguće zaposliti jednu osobu u statusu poslijedoktoranda i jednoj osobi osigurati sredstva školarine doktorskog studija ili se te dvije stavke budžeta međusobno isključuju? Također, je li moguće umjesto osobe u statusu poslijedoktoranda zaposliti osobu u statusu doktoranda, no bez plaćanja školarine?

O: Na projektu je moguće zaposliti samo poslijedoktoranda te je moguće osigurati školarinu za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).


P: S obzirom da je u cijeloj grupi samo jedna osoba muškog spola, zanima nas je li zbog rodne ravnoteže na kojoj se inzistira nužno “poraditi” na rodnoj strukturi uključenih osoba?

O: U slučaju podjednakog broja bodova nakon vrednovanja, primijenit će se sljedeći selekcijski kriteriji:

1) Ako je moguće, svaka organizacija će financirati barem jedan projekt;

2) financirat će se projekti iz sljedećih država: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Luksembourg, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija


P: 1. Maksimalni iznos koji mogu tražiti kao partner iz Hrvatske je 100 000 EURA? Podrazumijeva li to cjelokupni iznos ili pak onaj koji će pokriti Zaklada, a ostatak bi trebalo se pokriti iz EU sredstava. Zbunjuje me taj dio u dokumentaciji koji se odnosi na “financiran od strane HrZZ-a”.

2. Cjelokupno praćenje projekta i administracijski zahtijevi bit će isti kao kod projekata UIP ili IP?

3. Kod troškova, može li se pod opremom pravdati i računalo za PI-a?

4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada, ali ne i doktoranda? Vrijedi li i za te poslijedoktorande ograničenje od 10 godina znanstvenog rada?

5. Pod troškove istraživanja može li se staviti unajmljivanje agencije koja bi provela anketno istraživanje?

6. Overhead institucijski troškovi su 5%? Računaju li se oni automatskim procesom od cjelokupnog iznosa, ili se pak moraju pravdati putem računa ili sličnoga?

O1. Maksimalni iznos koji hrvatski partneri mogu tražiti je 100 000.

O2. Praćenje projekta i administracijski zahtjevi definirani su natječajem. Koordinatori projekta trebat će podnijeti srednjoročno izvješće i konačno izvješće. HRZZ zadržava pravo da utvrdi posebnu dinamiku podnošenja znanstvenih izvješća za hrvatskog partnera, što će biti definirano u Ugovoru o dodjeli sredstava.

O3. Nabava osnovne informatičke opreme nije dozvoljena. Na stranici 6. Uputa za hrvatske prijavitelje za ERA-NET projekte možete pronaći popis prihvatljivih troškova.

O4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.

O5. Ne.

O6. Overhead troškovi su prihvatljivi jedino ako su dobro obrazloženi i moraju se pravdati računom