Edit Content

Napomene: pri objavi upita vodi se računa o zaštiti osobnih podataka i povjerljivih informacija, stoga će neki upiti biti uopćeni.
 
Molimo Vas da pročitate odgovore na ranije postavljena pitanja jer se na već odgovorena pitanja neće odgovarati ponovno.
 
Adresa doktorandi@hrzz.hr služi isključivo za postavljanje pitanja vezanih uz trenutno raspisani natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Upiti koji se tiču projekata koji su trenutno u provedbi ili drugih trenutno otvorenih natječaja zaprimaju se isključivo na generičke adrese namijenjene tim upitima koje su navedene na mrežnoj stranici HRZZ-a, a na upite vezane uz natječaje koji trenutno nisu otvoreni nismo u mogućnosti odgovarati.

Za upite molimo Vas da se obratite na adresu doktorandi@hrzz.hr. 

Edit Content

9.1.2018.

P: Mogu li se za natječaj za “Projekt razvoja karijera …” otvoren do 12.1.2018. prijaviti potencijalni voditelji projekta koji su predali prijavu na natječaju IP-01-2018. Dakle radi se o voditeljima koji su samo predali dokumentaciju, ali nemaju nikakvih povratnih informacija oko toga da li im je istraživački projekt prihvaćen ili ne. Oba projekta se poklapaju kronološki, pa bi mogućnost prijave na oba olakšala situaciju.

 
O: U skladu s uvjetima natječaja, projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Stoga nije moguća prijava kandidata za mentora koji je prijavio Istraživački projekt na natječajnom roku IP-01-2018.


5.1.2018.

P: Je li međunarodni projekt iz neke od Interreg shema (Interreg Danube, Interreg Central Europe, itd.) prihvatljiv da bude temelj za prijavu  (tj. da bude projekt na kojem će doktorand biti angažiran tijekom izobrazbe)?
Je li IRI projekt ugovoren kroz natječaj Ministarstva gospodarstva (projekti znanstveno-istraživačkih organizacija i tvrtki, poziv http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158 ) prihvatljiv da bude temelj za prijavu (tj. da bude projekt na kojem će doktorand biti  angažiran tijekom izobrazbe)?

 
O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt treba imati istraživačku dimenziju – projekti koji nemaju istraživačku dimenziju ne mogu biti temelj za prijavu, jer se očekuje da će doktorand na temelju istraživanja koje se provodi u okviru projekta izraditi doktorsku disertaciju.
 
P: Treba li u trenutku prijave projekt koji je temelj za prijavu već biti u provedbi ili je dovoljno da je odobren ili je potrebno da postoji potpisan ugovor o provedbi?
 O: Ako je projekt prihvaćen za financiranje a u trenutku prijave još nije potpisan ugovor o dodjeli sredstava, možete se prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. U tom slučaju potrebno je uz prijavu priložiti potvrdu da je projekt prihvaćen za financiranje te očekivani datum početka projekta.


29.12.2017.

P: Je li mentor koji je suradnik na kompetitivnom EU projektu iz kategorije: Interreg IPA CBC – BIH-CRO-MNO prihvatljiv za natječaj po pozivu za ovaj natječaj HRZZ.

O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje.
 
P: Zainteresiran sam za prijavu na natječaj za Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Imam pitanje u vezi uvjeta koje moraju ispunjavati  mentori. Naime, u uputi stoji da se mogu prijaviti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Naime, ja sam koordinator na projektu “XXX” koji se provodi u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska – XXX 2014-2020, a razdoblje trajanja je od 15.07.2017.-14.12.2019. godine. Krajnji cilj ovoga projekta je oformiti četiri specijalizirana laboratorija, po dva na oba fakulteta partnera (obje partnerske institucije – xxx i xxx), opremljena najsuvremenijom računalnom infrastrukturom (specijaliziranim sklopovljem i pripadnom programskom podrškom) za učenje izrade i testiranja programske podrške za automobilsku industriju. Prema sadašnjim saznanjima to bi trebala biti dva najbolje opremljena laboratorija u široj regiji namijenjena studentima, inženjerima kroz programe cjeloživotnog usavršavanja, tvrtkama i IT klasterima, koji vide svoje mjesto u automobilskoj industriji. Ideja projekta je unaprijediti institucionalnu infrastrukturu i usluge, a time i poduprijeti razvoj i konkurentnost prekograničnog poslovnog okruženja. To unaprjeđenje omogućuje suradnju između partnerskih institucija s tvrtkama, klasterima i mladim profesionalcima u nastajućem i najbrže rastućem području ugrađenih sustava u automobilskoj industriji. Dakle, navedeni projekt izvorno ne predviđa aktivnosti koje se odnose na znanstveno-istraživački rad, no projektom koji bismo prijavili na natječaj razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, predvidjeli bismo istraživačke aktivnosti upravo u okviru novoopremljenih laboratorija (najsuvremenije opreme iz predmetnog područja nabavljene u sklopu IPA DRIVE projekta), a koji bi na taj način bio follow-up „DRIVE“ projekta. Da li svojim sudjelovanjem i ulogom koordinatora na spomenutom projektu ispunjavam uvjet koji se odnosi na iskustvo na znanstvenim projektima, kojega kao mentor moram ispunjavati?
O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje.


 22.12.2017.

P: U slučaju da nam Zaklada odobri zapošljavanje doktoranda na projekt, može li se na Natječaj za doktoranta prijaviti osoba koje je već prijavljena kao suradnik na projektu?

O: Javne natječaje za zapošljavanje doktoranada objavljuju Organizacije na kojima su zaposleni mentori sukladno pozitivnim pravnim propisima. Uz obvezno poštivanje uvjeta koje je utvrdila Zaklada, Organizacije u dogovoru s mentorima mogu imati i dodatne kriterije odabira doktoranda. Dakle, mentor i Organizacija samostalno odabiru doktoranda. Nakon raspisivanja natječaja, Organizacije provjeravaju ispunjavanje uvjeta prijavljenih kandidata i donose prijedlog za izbor doktoranada.
 
P: S obzirom da mentori s nekih institucija nemaju mogućnost upisa doktoranda na instituciji na kojoj rade, a neki imaju (jer su im institucije izvođači doktorskih studija), imam pitanje u vezi natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”: Je li dopustivo da institucija oprosti trošak studija doktorandu koji se upiše, a zaposlen je preko natječaja s ovog natječajnog roka? Naime, ako je to dopustivo, onda prijavitelji (mentori i projekti koji ih podržavaju) nisu u jednakom položaju, jer jedni moraju priskrbiti dodatna sredstva za upis doktorskoga studija (npr. mentori zaposleni na institucijama koje ne izvode doktorske studije, npr. javni instituti), a drugi ne moraju (ili točnije ‘mogu ne morati’) ako bi matična institucija doktorandu s ovog natječajnoga roka oprostila troškove doktorskoga studija. Napomena: Ovo je molba za pojašnjenje navedenoga detalja, a nije usmjerena ni protiv koga. Najsretniji bih bio kada svi doktorandi s ovoga natječaja ne bi morali plaćati školarinu (kad bi doktorski studiji oprostili školarinu). (Osobno držim nastavu na dva doktorska studija i vodio sam doktorande, i spreman sam to raditi bez dodatnih honorara kako bi se doktorandima olakšalo studiranje.)
O: Uz snažnu potporu Organizacije u kojoj su zaposleni, od mentora se očekuje da vode doktoranda kao i da osiguraju financiranje troškova znanstvenog razvoja doktoranda (školarina za doktorski studij, materijalni troškovi istraživanja i slično). Hrvatska zaklada za znanost ne može utjecati na pravila Organizacija vezano za plaćanje troškova školarine doktorskog studija.
 
P: Trenutno sam u mirovini, i zaposlena na 50% radnog vremena za provedbu projekta iz programa Interreg ITA_CRO, koji će trajati 18 mjeseci ( 01.01.2018.-30.06.2019).
1. da li se takav radni odnos može smatrati “stalnim radnim odnosom” ?
O: U trenutku prijave, kandidat za mentora mora biti u stalnom radnom odnosu u prihvatljivoj Organizaciji. Zaposlenje na 50% radnog vremena za provedbu projekta iz programa Interreg ne može se smatrati stalnim radnim odnosom.
 
P: Mogu li se na natječaj prijaviti doktorandi koji su već upisali doktorski studij, a financiraju se isključivo iz vlastitih sredstava?

O: Prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ podnosi isključivo kandidat za mentora čiju prijave vrednuju članovi odbora za vrednovanje. Kada se kandidatu za mentora odbori financiranje, Organizacije u kojima su mentori zaposleni moraju raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranada sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade i to najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima za mentora. Ukoliko se na javnom natječaju odabere kandidat za doktoranda koji već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. 
 
P: Ovim putem Vam se obraćam jer sam uočio informaciju o projektu “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Zanima me nekoliko pojedinosti stoga se nadam kako ćete mi biti u prilici odgovoriti.  Zanima me iduće: 1.kako sam već upisao doktorski studij ekonomije (1. godina) postoji li mogućnost participacije u projektu ili se doktorski studij mora upisati baš tijekom trajanja projekta
2.raspolažete li s informacijom kakav je i koliki utjecaj od otvaranja do zatvaranje projekta na otvaranje novih radnih mjesta  za doktorande na raznim institucijama
3.posebno me zanimaju mogućnosti zapošljavanja kao doktoranda jer bih volio iskoristi svoj istraživački potencijal i mogućnost participacije u otkrivanju novih znanstvenih pregleda

O: Prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ podnosi isključivo kandidat za mentora čiju prijave vrednuju članovi odbora za vrednovanje. Kada se kandidatu za mentora odbori financiranje, Organizacije u kojima su mentori zaposleni moraju raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranada sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade i to najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima za mentora. Ukoliko se na javnom natječaju odabere kandidat za doktoranda koji već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. 


19.12.2017.

P: Zanima me smije li kandidat za mentora biti znanstvenik koji će u svojstvu voditelja tek prijaviti projekt IP-01-2018? Naime, u uvjetima natječaja se kategorija znanstvenika koji na ovom natječajnom roku prijavljuju projekt ne navodi, odnosno traži se sudjelovanje ili vođenje postojećih projekata: “Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.”

O: U skladu s uvjetima natječaja, projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Stoga nije moguća prijava kandidata za mentora koji planira prijaviti Istraživački projekt na natječajnom roku IP-01-2018.
 
P: S obzirom na to da je slično pitanje postavljeno na info radionici održanoj 11. prosinca 2017. gdje je odgovor bio drugačiji u odnosu na pitanje postavljeno mrežnim stranicama, molim za dodatno pojašnjenje. Radi se o slučaju kada bi kandidat za doktoranda na projektu bio liječnik na specijalizaciji. Dakle, osoba koja je zaposlena na neodređeno vrijeme u bolnici i koja radi puno radno vrijeme na poslovima liječnika medicine specijalizanta i za to prima plaću baveći se stručnim radom. S obzirom na to da liječnici na specijalizaciji nerijetko upisuju poslijediplomski doktorski studij i bave se, osim stručnom, i znanstvenom aktivnošću pa tako sudjeluju i u znanstvenom projektu ili u više njih iz kojih proizlaze i njihove doktorske disertacije, a jasno je da je to vrijeme koje je izvan njihovog redovnog radnog vremena u bolnici u kojem moraju biti posvećeni stručnom radu s pacijentima, pitanje glasi može li se takav kandidat prijaviti na natječaj za doktoranda u sklopu Projekta razvoja karijera mladih istraživača, naravno, ako bi takav projekt prethodno bio odabran natječajem i ako bi se tim projektom bavio u vrijeme izvan svojeg radnog vremena u bolnici? Na info radionici bilo je postavljeno slično pitanje i, koliko se sjećam, i ako sam dobro razumio odgovor, isti je glasio da nema zapreke u tome da se prijave liječnici na specijalizaciji, kao niti zapreka da istovremeno primaju svoju osnovnu (specijalizantsku) plaću i sredstva predviđena za financiranje istraživačkog rada. Na mrežnoj stranici nalazi se, međutim, drugačiji odgovor iz kojeg je razvidno kako kandidat za doktoranda mora biti isključivo osoba koja je prethodno nezaposlena i kojoj je bavljenje znanošću jedina aktivnost. Unaprijed se ispričavam ako sam krivo razumio ili interpretirao odgovor dobiven na radionici. Imajući u vidu kako su stručna i znanstvena aktivnost liječnika formalno dvije odvojene stvari, iako se u svakodnevici isprepliću i potiče se kombinirano bavljenje jednim i drugim a, ako sam uistinu dobro shvatio odgovor na mrežnim stranicama, proizlazi kako se na ovaj i slične natječaje u svojstvu doktoranda liječnici niti ne mogu prijaviti osim ako su nezaposleni, znači li to da se liječnici na ove projekte ranije nisu niti prijavljivali ili ako jesu, kako je to onda bilo regulirano? Također bih naveo i to kako se poslijediplomski znanstveni studij iz područja biomedicine održava pri medicinskim fakultetima, a specijalizacija se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, što znači da se radi o dvije različite institucije, a u slučaju prijave projekta, liječnik specijalizant koji bi ujedno bio i doktorand, tada bi bio zaposlen u bolnici na neodređeno vrijeme, ali i na medicinskom fakultetu na određeno vrijeme odnosno četiri godine, koliko je vrijeme financiranja. Stoga bih molio ako biste mogli dati dodatno objašnjenje u ovom konkretnom slučaju.
O: Natječajem „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ financira se novo zapošljavanje odnosno ukupan trošak plaće doktoranda što ne omogućava pokrivanje obveza reguliranih već postojećim radnim odnosom. Također u skladu s Uputama za prijavu na natječaj, prijavitelji na natječaj ne smiju za financiranje prijaviti one aktivnosti za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih izvora, tj. aktivnosti se ne smiju dvostruko financirati. Dakle, nije moguće da kandidat bude zaposlen na neodređeno kao specijalizant i za to prima plaću te da istovremeno bude zaposlen i kao doktorand na ovom projektu, za što će također primati plaću.
 
P: Voditeljica sam  projekta IP-2016-06-XXXX. Moj prvi suradnik, doc. dr. sc. XXXX namjerava se prijaviti na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Ljubazno vas molim da mi javite koji je, okvirno, najkasniji termin za raspisivanje natječaja, u koliko doc. dr. sc. XXXX bude odabran za mentora.
O: U dogovoru s odabranim mentorima, Organizacije u kojima su mentori zaposleni moraju raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranada sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade i to najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima za mentora. Međutim, doktorandi moraju biti zaposleni najkasnije do 1. studenog 2018. godine te je naša preporuka da se javni natječaj raspiše što ranije kako bi se na vrijeme provele sve zakonske procedure. Naknadno zapošljavanje ili produljenje trajanja projekta neće biti moguće jer sve isplate u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ moraju završiti s 31. prosincem 2022. godine, sukladno uputama Posredničkih tijela prve i druge razine u okviru ESF-a.
 
P: Suradnik sam na Horizon 2020 projektu koji je tek nedavno odobren za financiranje, a očekuje se da će početi u ožujku 2018. godine i trajati 48 mjeseci. Mogu li se prijaviti za mentora u okviru Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti?
O: Možete se prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. U Vašem slučaju potrebno je uz prijavu priložiti potvrdu da je projekt prihvaćen za financiranje te očekivani datum početka.15.12.2017.

P: nastavno na današnju edukaciju zamolila bih Vas jednu informaciju. Naime, zanima me bi li naš istraživač, koji je suradnik na znanstvenom projektu bio prihvatljiv mentor. Naziv projekta je XXX, a radi se o Erasmus + projektu, suradničko partnerstvo koji traje od 1.1.2018. do 31.12.2019. (broj projekta: XXX). Partneri projekta su X, X , X. Ostali podaci o projektu dostupni su na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/XX
O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima te se ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti. Zaklada taj kriterij ne gleda administrativno tako da ne možemo dati izravan odgovor . Znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje vodeći računa o istraživačkoj komponenti projekta. Projekt mora biti istraživački jer se procjenjuje obrazloženje istraživačkih aktivnosti kao i uloga doktoranda na istraživačkom projektu.

12.12.2017.

P: Mogu li na ovom natječaju tražiti financiranje ukupnog troška plaće doktoranda na period od samo 3 godine (a ne 4 godine)? Naravno, pritom bi potencijalni doktorand do kraja 3. godine obranio svoj doktorski rad. Uz to, u slučaju da mogu tražiti doktoranda na 3 godine, da li bi tako skraćeni period (3 umjesto 4 godine) mogao utjecati (negativno) na procjenu moje natječajne dokumentacije? Naime, obzirom da bi se troškovi vezani uz istraživački rad doktoranda pokrivali iz HRZZ projekta čija sam voditeljica, a obzirom na period ovog projekta i njegovo gašenje, 4 godine za doktoranda bi bilo nepotrebno. Doktorand radi 100 % svog radnog vremena na aktivnostima vezanim uz znanstveni rad i doktorski studij te je stoga doista moguće uspješno napraviti i obraniti doktorski rad u 3 godine.
O: Moguće je tražiti financiranje ukupnog troška plaće za razdoblje od 3 godine. U prijavi tada morate adekvatno obrazložiti taj zahtjev budući je Organizacija na kojoj je zaposlen mentor obvezna sukladno zakonu raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranda.

P: HRZZ projekt na kojem sam angažirana traje do 1.5.2019. godine. Da li se ovaj natječaj odnosi i na naš projekt ili ne ulazimo u vremenski prikladne projekte? (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti)
O: Jedan od uvjeta natječaja jest da je kandidat za mentora voditelj projekta ili suradnik na nekom kompetitivnom projektu koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na ovaj natječaj. U Vašem slučaju taj je kriterij nije ispunjen.

8.12.2017.

P:  Voditelj sam znanstveno-istraživačkog projekta koji financira industrijski partner iz Belgije. Da li kao voditelj takvog projekta mogu aplicirati na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
Da li se mogu prijaviti na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” kao voditeljica IAEA projekta xxx vrijednosti 250.000 EUR/2 god koji će trajati 2018-19 s mogućnošću produžetka na period 2020-22?
Molim vas za informaciju je li suradnik na projektu financiranome iz Europskoga socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali prihvatljiv mentor u okviru poziva DOK-01-2018.
Suradnik sam na projektu Erasmus+. Može li taj projekt poslužiti kao podloga za javljanje na ovaj natječaj, budući na tom projektu nemamo predviđenog doktoranda?
O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju članovi odbora za vrednovanje vodeći računa o tome da se navedenim projektima financiraju znanstvena istraživanja.
 
P:  Na web-stranici s odgovorima na upite stoji “Voditelji ili suradnici na znanstvenim centrima izvrsnosti prihvatljivi su kao kandidati za mentore.” Molim vas pojašnjenje. Jesu li kao  mentori prihvatljivi svi članovi ZCI neovisno o tome jesu li suradnici na nekom projektu ZCI-a? Također, primjenjuje li se ovdje neko ograničenje u smislu broja mentora sa ZCI, ili je moguće da se na natječaj prijavi više članova istoga ZCI-a?
O:  Moguća je prijava voditelja ili suradnika na znanstvenim centrima ali jedan po projektu. U tom će slučaju, uz prijavu na natječaj, bit potrebno priložiti obrazloženje koliko pojedini centar ima projekata, što će svojim potpisom službeno potvrditi čelnik znanstvene organizacije nositeljice  centra.

5.12.2017.
P: Da li se projekti Znanstvenih centara izvrsnosti prihvaćaju kao projekti s kojih se voditelji ili suradnici mogu prijaviti za ovaj natječaj ?
O: Voditelji ili suradnici na znanstvenim centrima izvrsnosti prihvatljivi su kao kandidati za mentore.
 
P:  Nije mi u potpunosti jasna rečenica, pa Vas molim za pojašnjenje: „Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traju najmanje 18 mjeseci od zaključenja roka za prijave na ovaj natječaj.“ Konkretno, moj projekt je započeo u proljeće 2017.g. i zanima me da li ću se moći prijaviti kao mentor na natječaj za doktoranda.
O: Jedan od uvjeta natječaja jest da je kandidat za mentora voditelj ili suradnik na nekom kompetitivnom projektu koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na ovaj natječaj. Taj je kriterij uveden kao jedan od pokazatelja znanstvene aktivnosti mentora. U Vašem slučaju taj je kriterij ispunjen jer je projekt započeo u proljeće 2017. godine te je predvidivo da će trajati 4 godine.
 
P:  Može li prijavitelj projekta na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača” biti znanstvenik koji je suradnik na bilateralnom projektu između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, a koji je odobren temeljem činjenice da je kao suradnik uključen u provedbu znanstvenog projekta kojega financira američka National Science Foundation?
Može li se prijaviti voditelj i/ili suradnik na COST projektu?
O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima te se ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.
 
P: Mogu li se za doktoranda natjecati i voditelji/suradnici sljedećih projekata: (1) IRI projekti financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) – to su projekti u suradnji s industrijom na kojima je fakultet/institut akademski partner, (2) projekt Znanstvenog centra izvrsnosti financiran iz ERDF-a, (3) međunarodni projekt iz programa FLAG-ERA, (4) projekt Obzor 2020. koji se provodi preko institucije u kojoj voditelj/suradnik radi u dopunskom radu uz suglasnost čelnika matične institucije u kojoj radi u punom radnom vremenu – mladi istraživač bi bio zaposlen u matičnoj instituciji voditelja/suradnika projekta i čelnik institucije bi potpisao traženu izjavu. Suradnik sam na projektu XX Erasmus+ programa – ključne aktivnosti 2, čiji je nositelj Sveučilište XX, Njemačka. Projekt se provodi do 31.8.2019. godine. Je li navedeni projekt ispunjava uvjet natječaja: “Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima1 uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.”? Sukladno natječaju koji je raspisan dana 01. prosinca 2017. godine, imam upit vezan uz natječaj odnosno prihvatljive projekte na koje se doktorandi mogu zaposliti. Na Katedri za xx XX fakulteta Sveučilišta u XX se trenutno provode dva projekta putem kojih bi se prijavili na natječaj ˝Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti˝. Prvi projekt nosi naziv XX koji je financiran iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska i koji traje do 31.sprnja 2019. godine. Drugi projekt nosi naziv XX te je financiran iz Trećeg programa za zdravlje Europske Unije (EU Third Health Program) i traje do srpnja 2020. Smatrate li da su navedeni projekti sukladni objavljenom natječaju za razvoj karijera mladih istraživača?
O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju paneli za vrednovanje.
 
P: Mentor sam doktorandice koja je pri kraju s doktorskim studijem (ostalo joj je još nekoliko ispita), ali zbog obaveze na radnom mjestu (radi u industriji) ima jako malo vremena za izradu doktorskog rada. Ja trenutno nisam član niti jednog znanstvenog projekta, ali su svi uređaji i oprema osigurani iz prethodnih projekata, a uzorke je doktorandica sama osigurala. Da li je moguće prijaviti se na natječaj ako nisam član niti jednog znanstvenog projekta, a doktorandica je već upisala doktorski studij?
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Ako kandidat za mentora nije voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu nije moguća prijava na natječaj.
 
P: Naš projektni prijedlog (2017-05-UIP-XXX) ostvario je ukupno XX boda i nalazi se na rezervnoj listi projekata s kojima će se otvoriti pregovori o radnom i financijskom planu ovisno o raspoloživim sredstvima po okončanju vrednovanja u svim znanstvenim područjima. Da li je moguće vezati novi projektni prijedlog za novog doktoranda uz ovaj potencijalni HRZZ-UIP projekt?
O: Moguća ja prijava projektnog prijedloga s natječajnog roka UIP -05-2017. Ako Vaš projektni prijedlog za UIP ne bude prihvaćen za financiranje, prijava na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ bit će administrativno odbijena jer će se u tom slučaju uzeti u obzir da niste voditelj ili suradnik međunarodno kompetitivnog projekta.
 
P: Na koji je način moguće u prijavi kombinirati u prijavi na natječaju DOK 2018-1 mogućnosti u kojoj se nalazim. Naime, prijavio bih doktoranda na Instituciji na kojoj je smješten xx projekt, ali bih također iskoristio činjenicu da sam član Znanstvenog centra izvrsnosti. Kako su u prijavi predviđeni kao prijavitelji i istraživački projekti i znanstveni centri izvrsnosti, na koji način to mogu kombinirati? Hoće li mi kombiniranje u prijavi to biti prednost u prijavi, odnosno hoće li nositi neke dodatne bodove? Da li u prijavi i razradi radnog plana na doktoranda mogu recimo poći od pretpostavke da uzmem doktoranda koji je već npr. odslušao 2 semestra doktorskog studija?
O: Prijavitelj projekta treba sam procijeniti koji će projekt navesti u prijavi, koju će vrednovati i procjenjivati članovi odbora za vrednovanje.

Edit Content

9.1.2018.

P: Prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu , čl. 9, kada za to postoji potreba, npr. u slučaju kad se radi o interdisciplinarnom istraživanju, doktorandu se mora omogućiti dvostruko mentorstvo. Zanima me kako se dvostruko mentorstvo može ostvariti kroz natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti ” (DOK-01-2018) s obzirom da su obrasci sastavljeni tako da se navodi jedan mentor?
O: Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije, u slučajevima kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području što se može pojasniti u prijavi na natječaj. Međutim, na natječaj se prijavljuje jedan kandidat za mentora koji prolazi postupak vrednovanja te se s njim potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 


5.1.2018.

P: Mentor prijavljuje kao suradnik na projektu koji je baziran u organizaciji na kojoj mentor nije zaposlen. Je li organizacija na kojoj se potencijalno zapošljava doktorand organizacija mentora (Fakultet na kojem će doktorand i pohađati doktorski studij) ili organizacija voditelja projekta (Institut)?

O: Ugovor o dodjeli sredstava Zaklada sklapa s mentorom i Organizacijom na kojoj je mentor zaposlen. Također, nakon što mentoru bude odobreno financiranje, Organizacije na kojima su zaposleni mentori raspisuju javni natječaj za zapošljavanje doktoranada. Dakle, Organizacija na kojoj se zapošljava doktorand je Organizacija na kojoj je mentor zaposlen.
 
P: Da li mogu u prijavi biti dva mentora (sa različitih institucija) za jednog doktoranda ako se istraživački rad sufinancira iz dva projekta. Ili se sve treba vezati uz jedan (glavni) projet i jednog metora, a ostalo ide kao sufinanciranje i suradnja.
O: Natječajem je predviđena prijava jednog mentora. Jedan znanstvenik prolazi postupak vrednovanja te se s njim potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Doktorand se zapošljava u Organizaciji na kojoj je zaposlen mentor.


29.12.2017.

P: Profesor koji prijavljuje projekt će za dvije godine napuniti 70 godina i otići u mirovinu. Postoji mogućnost da će ostati raditi na pola radnog vremena kako je omogućeno Zakonom o radu.  Pitanje: može li ovaj profesor prijaviti projekt kao mentor doktorandu? U pitanjima i odgovorima stoji P: Može li mentor biti osoba koja će za manje od 4 godine ići u mirovinu, ali dovoljno dugo će biti u radnom odnosu da bude mentor osobi iz prvog pitanja (znači otprilike 2,5 godina)? O: U trenutku prijave, kandidat za mentora mora biti u stalnom radnom odnosu u prihvatljivoj Organizaciji. Možete li pojasniti na što se misli pod stalnim  radnim odnosom? 

O: Pod stalnim radnim odnosom podrazumijeva se da je kandidat u trenutku prijave na natječaj zaposlen u prihvatljivoj Organizaciji na puno radno vrijeme te ima ugovor o radu na neodređeno.


22.12.2017.

P: Ukoliko je mentorica bila na tri porodiljna dopusta u posljednjih 5 godina, da li se u popratnu dokumentaciju moraju priložiti sva tri rješenja HZZO-a ili je dovoljno da poslodavac napiše i ovjeri jednu potvrdu i u njoj navede razdoblja kada su korišteni porodiljni dopusti?

O: Nije potrebno priložiti potvrdu o korištenim rodiljnim dopustima. Dovoljno je u životopisu navesti prekide u karijeri s jasnim obrazloženjem, kako bi vrednovatelji imali uvid u tijek Vaše karijere.


19.12.2017.

P: Je li moguće da dvije osobe budu voditelji novaka preko HRZZ projekta, voditelj i suvoditelj.

O: Natječajem je predviđena prijava jednog mentora te nije predviđena kategorija suvoditelj. Jedan znanstvenik prolazi postupak vrednovanja te se s njim potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije, u slučajevima kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području što se može pojasniti u prijavi na natječaj.
 
P: Da li se mogu prijaviti na natječaj ‘Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti’ s obzirom da mi je datum obrane doktorata 14.02.2014.
O: Jedan od uvjeta natječaja za kandidata za mentora jest da je znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji je doktorski rad obranio najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj. Budući da ne zadovoljavate navedeni uvjet, nije moguća prijava na trenutno otvoreni natječaj.


15.12.2017.

P: moze li se kao mentor prijaviti profesorica koja radi na Fakultetu i suradnica je na projektu Horizon 2020, iako sam Fakultet nije partner na projektu?
O: Jedan od uvjeta natječaja jest da je kandidat za mentora voditelj projekta ili suradnik na nekom kompetitivnom projektu koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na ovaj natječaj, neovisno o tome je li organizacija na kojoj je mentor zaposlen partner u projektu. U prijavi se procjenjuje obrazloženje istraživačkih aktivnosti kao i uloga doktoranda na istraživačkom projektu.
U tom je slučaju kao dodatnu dokumentaciju neophodno dostaviti potvrdu voditelja projekta.

12.12.2017.

P: Namjeravam se javiti na natječaj iz naslova (rok 12. 1.), pa me zanima: prema Vašim pravilima, glavni mentor za doktorat moram biti ja kao predlagač na natječaju hrzz, a komentora može doktorand imati samo ako je potreban iz drugog znanstvenog područja. Htio bih uzeti doktoranda koji bi upisao doktorski studij arheologije na ff u Zagrebu, međutim, ta ustanova uvjetuje da komentor mora biti sa ff u Zagrebu, a to bi bio mentor iz istog znanstvenog područja. Time bi u konkretnom slučaju Vaša pravila mene onemogućila da se prijavim kao mentor?
O: Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije tako da u Vašem slučaju komentor može biti s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kandidat za mentora na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mora biti mentor doktorske disertacije doktoranda.

8.12.2017.

P: Suradnik sam na H2020 projektu koji je startao ove godine i na kojem je upravo zaposlen doktorand na teret H2020 projekta. Je li iz tog razloga moguće uopće aplicirati još jednog doktoranda na Vaš natječaj?
O: Kandidat za mentora može podnijeti samo jednu prijavu po natječajnom roku. Činjenica da je zaposlen doktorand na teret H2020 projekta nema utjecaj na prijavu na ovom natječajnom roku.
 
P: Nastavno na Vaš odgovor: “Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području. Mentor na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mora biti glavni mentor doktorske disertacije doktoranda.” Želim upozoriti da se takvim tumačenjem zapravo onemogućava doktorandima zaposlenim kroz predmetni natječaj da doktoriraju u inozemstvu (osim ako je i sam mentor ujedno predavač na inozemnom doktorskom studiju s pravom mentoriranja doktoranada, a što će biti izuzetak). Naime, prema promocijskim pravilnicima u većini Europskih zemalja je jedan od preduvjeta prihvata doktorskog kandidata suglasnost mentora iz redova profesora na ustanovi na kojoj se izvodi doktorski studij. Predlažem da se tumačenje pitanja mentorstva/komentorstva vezano uz slučajeve kada se radi o inozemnim doktorskim studijima prepusti panelima za vrednovanje, posebice u onim slučajevima kada se radi o interdisciplinarnim projektima i ako u Hrvatskoj ne postoji usporedivi doktorski studij (takav je slučaj na mom projektu i doktorskom studiju iz statistike). U suprotnom je naime moguće tražiti doktoranda isključivo za one doktorske studije koji se izvode na ustanovi zaposlenja mentora, a to čini mi se nije ideja ovog projekta, posebice i stoga što je financiran iz Europskih sredstava te je sigurno intencija išla u smjeru izbora najkvalitetnijih doktorskih studija (a ne samo onih koji se izvode u RH i na ustanovama mentora).
O: Glavni mentor doktoranda mora biti znanstvenik koji je podnio prijavu na ovaj natječaj kao kandidat za mentora, prošao vrednovanje i s kojim je Zaklada sklopila ugovor. Na temelju prijave kandidata za mentora odobren je Projekt iz kojeg se financira ukupan trošak plaće te se sredstva isplaćuju na račun ustanove na kojoj je zaposlen.
 
P:  U svibnju 2017. sam se prijavila na Natječaj Uspostavni istraživački projekti. Međutim, još uvijek nisam dobila rezultate natječaja (projekt je prijavljen kao interdisciplinarni). Budući da su druga područja već dobila rezultate, nadam se da ce i ovi rezultati doći skoro. Mogu li se svejedno prijaviti na ovaj natječaj, dok očekujem rezultate natječaja u tijeku?
O: Moguća ja prijava projektnog prijedloga s natječajnog roka UIP -05-2017. Ako Vaš projektni prijedlog za UIP ne bude prihvaćen za financiranje, prijava na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ bit će administrativno odbijena jer će se u tom slučaju uzeti u obzir da niste voditelj ili suradnik međunarodno kompetitivnog projekta
 
P: Dobila sam obavijest da je moj projekt prijavljen na natječaj Uspostavni istraživački projekti (svibanj 2017) predložen za financiranje i da počinju pregovori o financiranju. Prema dostupnim odgovorima čini mi se da se mogu prijaviti, ali možete li to potvrditi?
O: Kandidat za mentora kojemu je odobreno financiranje projekta s natječajnog roka UIP-05-2017 može se prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača -izobrazba novih doktora znanosti“
 
P:  Pitanje vezano uz mentora: ako je mentor angažiran s 80% znanstvene aktivnosti na projektu, a kandidat provodi istraživanja koja su predviđena u sklopu projekta, može li se smatrati da mentor ima dovoljno vremenskih resursa za vođenje kandidata?
O: Od mentora se očekuje da velik dio svojeg radnog vremena posveti znanstvenom usavršavanju doktoranda jer je mentor odgovoran za znanstveno napredovanje doktoranda. Stoga će odbori za vrednovanje tijekom vrednovanja prijava procjenjivati mogu li mentori, koji su već angažirani u drugim aktivnostima i istraživanjima koja su u tijeku, odvojiti značajan dio svojeg radnog vremena i posvetiti se vođenju doktoranda.

5.12.2017.
P: Voditeljica sam uspostavnog projekta HRZZ, koji traje do 15.9.2019. i već sam mentor jednog doktoranda (HRZZ doktorand). Da li se mogu prijaviti na ovom novom natječajnom roku za 2. doktoranda.
O: Da, možete se prijaviti
 
P: Može li se prijaviti još jedan doktorand na projekt koji je prije 2 godine na vašem natječaju već dobio doktoranda?
O: Kandidat za mentora može podnijeti samo jednu prijavu po natječajnom roku, što znači da se može prijaviti kandidat kojem je već odobren doktorand.
 
P: Može li mentor ujedno biti i čelnik organizacije (klinike) u kojoj bi se izvršavalo predviđeno istraživanje doktoranda? Naravno, pod uvjetom da ne postoji sukob interesa ni na kojem nivou. Može li kandidat aplicirati na natječaj za doktoranda ako je već u radnom odnosu unutar organizacije u kojoj bi se provelo istraživanje, npr. liječnik specijalizant klinike? Obzirom da je u tekstu natječaja navedeno da doktorand mora 100% radnog vremena provesti u znanstvenom istraživanju vezanom za izradu doktorata, postoji li mogućnost drugačijeg reguliranja radnog vremena doktoranda pod uvjetom da ne trpi istraživanje, kao ni obveze regulirane već postojećim radnim odnosom.
O: Kandidat za mentora može biti čelnik organizacije. Kandidat za doktoranda ne može biti u radnom odnosu jer se ovim natječajem financira novo zapošljavanje odnosno ukupan trošak plaće doktoranda što ne omogućava pokrivanje obveza reguliranih već postojećim radnim odnosom.
 
P: Može li se na natječaj javiti znanstvenik koji nije u radnom odnosu, ali jest u statusu profesora emeritusa.
O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti samo znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj.
 
P: Može li mentor biti osoba koja će za manje od 4 godine ići u mirovinu, ali dovoljno dugo će biti u radnom odnosu da bude mentor osobi iz prvog pitanja (znači otprilike 2,5 godina)?
O: U trenutku prijave, kandidat za mentora mora biti u stalnom radnom odnosu u prihvatljivoj Organizaciji.
 
P:  Može li, uz mentora koji se prijavi na natječaj HRZZ-a, doktorand imati i komentora za izradu doktorske disertacije? U slučaju da je komentorstvo moguće: je li nužno da mentor koji se prijavi na natječaj HRZZ-a bude glavni mentor, ili može biti komentor? Može li doktorand biti zaposlen u organizaciji mentora koji se prijavi na natječaj HRZZ-a, a doktorski studij upisati u inozemstvu (pri čemu je organizacija studija takva da je ovo moguće, tj. nije potreban dulji boravak u inozemstvu), te imati komentora za izradu doktorske disertacije s organizacije na kojoj se izvodi doktorski studij? 
O: Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području. Mentor na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mora biti glavni mentor doktorske disertacije doktoranda. U prijavi na natječaj moguće je navesti da će doktorand upisati doktorski studij u inozemstvu, međutim navedeno će vrednovati i procjenjivati članovi odbora za vrednovanje.
 
P: Mora li potencijalni mentor, odnosno osoba koja je voditelj Zakladina projekta ili suradnik na Zakladinu projektu koji se prijavljuje na natječaj nužno biti i mentor doktorskoga rada koji doktorand izrađuje? 
O: Mentor na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mora biti mentor doktorske disertacije doktoranda.
 
P: Je li mentorstvo doktorandu i postojanje doktoranda na projektu koje je odobreno u ranijim pozivima (konkretno DOK-20XX-XX-XXXX) prepreka javljanju na ovaj natječaj? Hoće li u evaluaciji prijava u okviru ovog poziva (DOK 2018-1) prijave koje se odnose na projekte na kojima već postoje doktorandu biti evaluirane i tretirane jednako, te činjenica postojanja doktoranda neće biti niti otegotna niti bilo kakav prednost u evaluiraju? Drugim riječima, hoće li postojati različiti ili istovjetni postupci evaluacije kvalitete prijava? Te postoji li dio u evaluacijama u kojima se sagledava aspekt postojanja doktoranda?
O: Kandidat za mentora može podnijeti samo jednu prijavu po natječajnom roku. Kandidat za mentora vrednovat će se prema obrascu „Kriteriji za vrednovanje mentora“ dostupnim na Zakladinim mrežnim stranicama. U slučaju da više kandidata ima jednak broj bodova, a raspoloživa financijska sredstva su dostatna za donošenje Odluke o financiranju za samo jednog ili neke od tih kandidata, na zajedničkom sastanku vrednovatelja provodi se dodatno rangiranje prijava s istim brojem bodova, prema sljedećim dodatnim kriterijima:
1.       Trenutni broj doktoranada koje kandidat za mentora vodi (prednost će imati onaj kandidat koji vodi manji broj doktoranada).
2.       Ostvarena ocjena na kriteriju Plan razvoja karijere doktoranda.
3.       Podrška Organizacije razvoju karijere doktoranda.
Kandidat koji trenutno vodi najmanji broj doktoranada rangira se kao prvi među kandidatima s istim brojem bodova. Ako više kandidata ima jednak broj doktoranada koje trenutno vodi, primjenjuje se kriterij 2. te se kandidat koji ima najvišu ocjenu na kriteriju Plan razvoja karijere doktoranda rangira kao prvi među kandidatima s istim brojem bodova. Ako više kandidata ima jednaku ocjenu na dodatnom kriteriju 2., primjenjuje se kriterij 3. te se kandidat koji ima najvišu ocjenu na kriteriju Potpora Organizacije rangira kao prvi među kandidatima s istim brojem bodova.

Edit Content

9.1.2018.

P: Prijavila bih se na natječaj DOK-01-2018. Voditeljica sam projekta UIP-2017-05-xxx te suradnica na projektu IP-09-2014-xxxx. Doktorand bi isključivo radio na projektu UIP-2017-05-xxxx, istraživanja bi bila financirana isključivo iz sredstava UIP-2017-05-xxxx te je tako navedeno u obrascima. Prilikom unosa podataka u EPP, nakon odabira natječaja na projekt, odabira projekta, pod A1 Naslovnica crvenim slovima su označeni MENTOR, PROJEKT i PROJEKT 2. Kao projekt sam navela UIP-2017-05-xxxx, no ukoliko projekt 2 označim podatke s IP-09-2014-xxxx da li je jasno da će doktorand biti financiran isključivo sredstvima UIP-2017-05-xxxx kao što je navedeno u obrascima A, B, C i Izjavi Organizacije. Odnosno da li projekt 2 trebam ostaviti prazno.

O: Ako će doktorand raditi isključivo na projektu financiranom na natječajnom roku UIP-2017-05, „PROJEKT 2“ možete ostaviti prazno.

5.1.2018.

P: Dali se uz aktualni projekt Zaklade (završetak: sredina 2021. godine), kao izvor financiranja može navesti i projekt Sveučilišta – potpora znanstvenim istraživanjima (produžuje se svake godine) gdje je mentor voditelj? Nadalje, kod plana razvoje karijere doktoranda (obrazac B), dali je uz Izvješće mentora voditelju poslijediplomskog studija nužno navesti i periodično izvješće HRZZ (svakih 18 mj)?

O: U prijavi je potrebno navesti izvore sufinanciranja ukoliko ono postoji. Podsjećamo, u slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom. U Planu razvoja karijere doktoranda možete navesti i periodično izvješće koje se podnosi Zakladi svakih 18 mjeseci, međutim nije nužno.
 
P: Pomno sam proučila pitanja i odgovore o prijavi na poziv Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, no nisam pronašla odgovor na svoja pitanja. Naime, s obzirom na to da je potrebno definirati doktorski studij i instituciju na kojoj se provodi, poznato je i hoće li se tijekom akademske godine 2018./2019. upisivati nova generacija studenata. Konkretno, željela bih se prijaviti s prijedlogom doktorskog studenta psihologije. Međutim, taj studij je upisao doktorande ove akademske godine i neće ih upisivati sljedeće. Dakle, nedvojbeno je jasno da bi eventualni doktorand radio samo 3 godine i to ne bi ni na koji način ugrozilo javni natječaj (jer doktorski studij mora biti definiran, a s obzirom na to da se studij upisuje svake druge godine, jedini su mogući kandidati oni upisani ove akademske godine). Pri oblikovanju radnog plana, pišem li ga bez obzira na to za 4 godine ili za 3?
O: Plan razvoja karijere doktoranda potrebno je razraditi na razdoblje od 4 godine jer su organizacije na kojima su zaposleni odobreni mentori obvezne raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranda sukladno pozitivnim pravnim propisima. Prije sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, mentor mora ažurirati obrazac B u skladu s preporukama vrednovatelja kao i zahtjeva doktorskog studija. Međutim, doktorand mora upisati doktorski studij u tekućoj akademskoj godini 2018/2019, najkasnije do prvog semestra 2019. godine. Taj se uvjet ne odnosi isključivo na kandidate koji su već upisani na doktorski studij.
 
P: Imam dva pitanja vezana uz aktualni natječaj Projekt razvoja karijere mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti.
1. nigdje se ne traži da se navede financijski iznos bruto plaće doktoranda, prijevoz, božićnica.
2. u obrascu B treba li predvidjeti praćenje rada doktoranda (milestones i deliverables kao u istraživačkim projektima HRZZ)?
3. treba li u obrascu B navesti podnošenje periodičkih izvješća? U uputama stoji da se podnose tri izvješća – nakon 18 mjeseci, nakon 36 mjeseci te 15 dana nakon završetka projekta. To se podrazumijeva ili treba navesti u obrazac B?

O: Projektom razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti financira se isključivo godišnja bruto II plaća doktoranda, troškovi prijevoza na posao i s posla te prigodne nagrade (božićnica i regres) sukladno kriterijima prihvatljivosti kako su definirani Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda i Uputom o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. Stoga navedene troškove nije potrebno navoditi u prijavi.
U Obrascu B potrebno je detaljno prikazati aktivnosti kojima će se ostvariti planirani rezultati u okviru razvoja znanstveno-istraživačke karijere doktoranda. Aktivnosti se raščlanjuju u manje zadatke radi lakšeg praćenja provedbe plana razvoja. Aktivnosti nije potrebno raščlanjivati na milestones i deliverables kao u istraživačkim projektima.
U Planu razvoja karijere doktoranda možete navesti i periodično izvješće koje se podnosi Zakladi svakih 18 mjeseci, međutim to nije nužno.
 
P: Prijavljujem se na Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti kao mentor doktorandu čiji bi znanstveni rad bio financiran iz projekta zaklade čiji sam voditelj i se provodio u organizaciji koja je nositelj projekta. Također doktorand bi manji dio doktorata provodio na drugoj institciji (xxx) na kojoj je zaposlen doc. xxx, suradnik na projektu koji bi za doktorat osigurao dio financijskih sredstava s projekta Interreg xxx na kojem je također suradnik. Dio analiza s potrebnih za izradu doktorata pokrio bi se sufinanciranjem i odradio na Sveučilištu u xxx. Moja pitanja su slijedeća: Da li mogu navoditi sufinanciranje s projekta na kojem nisam suradnik? Te da li navodim i Sveučilište xxx kao instituciju/organizaciju na kojoj će se provesti manji dio istraživanja (jer su oni partneri u Interreg xxx projektu). Da li u tom slučaju trebam tražiti osim potvrde nositelja IPA projekta o sufinanciranju i potvrdu Sveučilišta – popunjen Obrazac C I obrazac Izjava organizacije?
O: U prijavi je potrebno navesti izvore sufinanciranja. U slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom. Također, možete navesti Sveučilište kao Organizaciju na kojoj će se provoditi dio istraživanja. U tom slučaju nije potrebno od Sveučilišta tražiti Obrazac C i Izjavu organizacije.
 
P: Molio bih vas odgovor na sljedeće pitanje vezano uz Natječaj: Voditelj sam suradnog projektnog tima na Fakultetu kao dio H2020 projekta. Postoji cordis web stranica na kojoj se vide podaci o suradnim ustanovama uključujući Fakultet, te sredstvima koje je Fakultet dobio da njima autonomno raspolažem kao voditelj fakultetskog tima. Je li u ovom slučaju dovoljno priložiti obvezatan formular C (Potpora organizacije) ili se mora priložiti i Potvrda o suglasnosti voditelja konzorcija, dakle koordinatora, a to je strani partner?
O: Potrebno je priložiti Potvrdu o suglasnosti voditelja konzorcija H2020 projekta.


2.1.2018.

P: Prilikom ispunjavanja obrasca A i obrasca B „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ našli smo se u nedoumici. Na prvoj stranici obrazaca A i B navedeno je polje u koje je potrebno upisati  datum početka i završetka projekta: dali se početak odnosi na akademsku godinu u kojoj novi doktorand upisuje Poslijediplomski doktorski studij, a kraj na završetak doktorskog studija (npr. 1.10.2018. – 30.09.2022.)? Ukoliko se datumi početka i završetka projekta ne odnose na navedene, na koje se datume točno odnose?

O: U obrascu A- Prijava mentora i obrascu B- Detaljan plan razvoja karijere doktoranda, potrebno je upisati datum početka i završetka istraživačkog projekta na kojem je kandidat za mentora voditelj ili suradnik.


29.12.2017.

P: U prijavi kao mentor planiram navesti da će doktorant pohađati doktorski studij koji nije u istom gradu kao i radno mjesto doktoranda, jer u sjedištu institucije koja je nositelj projekta ne postoji doktorski studij koji je iz područja koje se traži za potrebe projekta, ali takav studij postoji u drugom gradu u Hrvatskoj. Osim troškova školarine i bruto plaće doktoranda, pojavit će se i troškovi putovanja na predavanja za doktorski studij i smještaja za vrijeme trajanja nastave doktorskog studija, a koji nisu prethodno planirani  u okviru projekta IP-2016. Mogu li se ti troškovi navesti u Obrascu A – odjeljak D. Financijski plan, i može li se tražiti njihovo pokrivanje iz projekta DOK 2018?

O: Projektom razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti financira se isključivo godišnja bruto II plaća doktoranda, troškovi prijevoza na posao i s posla te prigodne nagrade (božićnica i regres) sukladno kriterijima prihvatljivosti kako su definirani Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda i Uputom o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. Sredstva za ostale troškove pa tako i smještaj za vrijeme trajanja doktorskog studija Zaklada nije u mogućnosti osigurati iz „Projekta razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“. Pokriće dodatnih troškova mentor treba osigurati iz drugih sredstava (npr. iz drugog projekta, potpora ustanove) te to obrazloženo navesti u prijavi.
 
P: Na str. 3  nije nam jasno što znači: “Nadalje,  Organizacija treba zadovoljiti sljedeće uvjete…. g) ekonomska djelatnost Organizacije je isključivo pomoćna djelatnost, odnosno odgovara djelatnosti koja je izravno povezana s radom istraživačke organizacije ili istraživačke infrastrukture i neophodna je za taj rad, ili je neodvojivo povezana s njihovom glavnom neekonomskom upotrebom i opseg joj je ograničen. Kapaciteti koji se svake godine dodjeljuju tim ekonomskim djelatnostima ne premašuju 20% ukupnih godišnjih kapaciteta predmetnog subjekta.” Kako vi to tumačite?
O: Prema Europskom socijalnom fondu, financijska sredstva koja se isplaćuju po ovom Natječaju ne smatraju se državnom potporom. Zbog toga kapaciteti koji se svake godine dodjeljuju ekonomskim djelatnostima Organizacije ne smiju premašiti 20% ukupnih godišnjih kapaciteta predmetnog subjekta kako bi Organizacija bila prihvatljiva za ovaj natječaj.
 

19.12.2017.

P: Projekt na kojem sam voditeljica je prijavljen u Interdisciplinarnom području (Prirodne znanosti – kemija te Biomedicina i zdravstvo – farmacija). Da li u ovom projektu moram/mogu to slijediti ili se trebam odlučiti za jedno područje od ta dva?

O: Kandidat za mentora sam treba odlučiti koje znanstveno područje će prijaviti. Nije nužno slijediti prijavu istraživačkog projekta te se možete odlučiti za jedno od navedenih područja.
 
P: Voditeljica sam projekta HRZZ-IP-2016-06-XXXX te prijavljujem doktoranda na otvorenom natječaju. Molim vas da mi javite je li u redu to što mi se u polju pod mentor otvara samo englesko ime Zakladinog projekta i ne dopušta mi da upišem hrvatski naziv, premda u zaglavlju piše da se sve mora upisati na hrvatskom. 
O: U redu je, u polju mentor ostavite naziv projekta na engleskom jeziku, međutim gdje god bude moguće, upišite naziv projekta na hrvatskom jeziku.  
 
P: Voditelj sam projekta IP-2016-06-XXXX i planiram se prijaviti na Natječaj za zapošljavanje doktoranda na projekt. Pitala sam u računovodstvu Fakulteta za potvrdu Porezne uprave o ne dugovanju institucije za poreze, i oni su dobili od Porezne uprave ovu potvrdu na kojoj  kao svrha piše: “u svrhu sudjelovanja na natječaju za EU fondove” jer u obrascu kojim se traži takva potvrda nemaju predviđenu opciju  “za potrebe Natječaja kod HRZZ”. Molim da mi javite može li se priznati takva potvrda – na njoj piše da ustanova nema dugovanja, pa je li važno što piše u “svrha izdavanja potvrde”? Ne piše da se ne smije koristiti u druge svrhe.
O: Bitno je da je iz potvrde Porezne uprave vidljivo da Organizacija ima podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske te da je ovjerena od strane Porezne uprave. Također, potvrda ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja prijave. Nije važno što je navedeno pod svrhom izdavanja potvrde.
 
P: Voditeljica sam Uspostavnog projekta s natječaja u svibnju ove godine koji je predložen za financiranje, ali ugovor još nije potpisan. Što da napišem i obrascu A kod: Datum početka i završetka projekta? Može li npr. potpisivanje ugovora u tijeku, projekt ce biti financiran 5 godina?
O: Možete napisati da je potpisivanje ugovora u tijeku

15.12.2017.

P: U uputama za ispunjavanje obrasca B – detaljnog plana razvoja karijere navedeno je da se planirane aktivnosti doktoranda ne raspisuju tj ne predviđaju za razdoblja dulja od 3 mjeseca. Da li to vrijedi samo za prvu godinu, tj. Da li se detaljno mora raspisati plan razvoja za prvu I drugu godinu ili I za treću I četvrtu. Točni vremenski slijed aktivnosti u 3 ili 4 godini financiranja je malo teže predvidjeti jer npr. ne znamo unaprijed potencijalne međunarodne konferencije koje će doktorand pohađati I mjesec njihovog održavanja I slično.
O: : Kandidat za mentora sam procjenjuje koliko će detaljno razraditi Obrazac B. Preporuka je da se aktivnosti razrađuju na razdoblje od 3 mjeseca kako bi se lakše pratila provedba aktivnosti, međutim navedeno nije uvjet.
 
P: prilikom ispunjavanja projektne dokumentacije – Obrazac B (aktivnosti u kojima sudjeluje doktorand) za Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, zanimalo bi nas dali se Izvješće mentora u sklopu praćenja rada doktoranda šalje svakih 12 mjeseci ili svakih 36 mjeseci? Odnosno što je ispravnije za unijeti u tablicu: 12 mjeseci ili 18 mjeseci?
O: Sukladno uvjetima natječaja prvo periodično izvješće podnosi se nakon 18 mjeseci od zapošljavanja doktoranda. Drugo periodično izvješće mentor i doktorand podnose nakon 36 mjeseci od zapošljavanja doktoranda, a završno izvješće podnosi se u roku od 15 dana od završetka financiranja.

12.12.2017.

P: Molim Vas odgovorite mi smije li potvrda o suglasnosti voditelja projekta biti na engleskom jeziku, odnosno postoji li već predviđeni oblik/izgled suglasnosti?
O: Suglasnost voditelja projekta može biti na engleskom jeziku. Ne postoji poseban obrazac kako treba izgledati suglasnost već prijavitelji prilažu potvrdu o suglasnosti u slobodnoj formi.
 
P: Postoji li predviđeni oblik izjave o sufinanciranju iz drugih izvora?
O: Ne postoji predviđeni oblik izjave o sufinanciranju iz drugih izvora.
 
P: U obrascu A, odjeljak “c”: Plan razvoja karijere doktoranda: obzirom na znakovno ograničenje (5000 znakova s razmacima), da li i ovdje doista treba navesti, kao što piše, “okvirne rokove ostvarenja planiranih aktivnosti (npr. položeni ispiti na doktorskom studiju, prijava teme doktorskog rada, publiciranje, odlazak na kongrese i sl.), kada će se sve ovo razraditi u obrascu B? Pripominjem da je pod ovim odjeljkom potrebno još puno toga drugoga navesti unutar zadanog znakovnog ograničenja (obrazložiti odabir doktorskog studija; napisati ciljeve doktorskog rada, metode rada i sl.; opisati projektne aktivnosti u kojima bi doktorand bio uključen, njegovu ulogu na projektu, zadatke i očekivana postignuća; opisati istraživačku grupu s kojom mentor provodi istraživanje; navesti druge suradnike koji bi bili uključeni u rad s doktorandom i sl.).
O: Potrebno je ukratko opisati okvirne rokove ostvarenja planiranih aktivnosti.

P: U obrascu A, odjeljak “d”: Financijski plan: da li je dovoljno navesti samo strukturu troškova poput: školarine, materijalnih troškova istraživanja, diseminacije rezultata te procijeniti troškove za svaku od navedenih struktura troškova (iznos u kn) i navesti izvor financiranja (izvor koji ce pokriti troškove za svaku od navedenih struktura troškova ili svaku od navedenih struktura troškova (npr. materijalne troškove istraživanja i dr.) razraditi u ovoj tablici u podstavke? Dakle, koliko detaljno treba ispuniti tablicu te da li je dovoljno u njoj samo sve to navesti (strukturne troškove tj. vrste troska, iznos u kn i izvor financiranja)?
O: U odjeljku „D“ dovoljno je ukratko navesti samo strukturu troškova.
 
P: Obrazac B – koliko detaljno ga treba ispuniti? Treba li unutar iste godine (1., 2., 3. ili 4.) za svaku od navedenih aktivnosti (doktorski studij, istraživački rad i ostalo – pri čemu će se “ostalo” precizirati) razraditi sve kao podstavke obzirom da se aktivnosti trebaju navoditi za periode ne duže od 3 mjeseca ILI se može unutar iste aktivnosti (npr. istraživački rad) pod “opisom aktivnosti” navesti vise različitih opisa od kojih svaki ima svoje vremensko trajanje (1 – 3 mjeseca)?
O: Kandidat za mentora sam procjenjuje koliko će detaljno razraditi Obrazac B. Preporuka je da se aktivnosti razrađuju na razdoblje od 3 mjeseca kako bi se lakše pratila provedba aktivnosti, međutim navedeno nije uvjet.
 
P: U dokumentu Izjava Organizacije nedostaje navod pod “i)”. Da li je to onda važeći dokument kojeg čelnik potpisuje ili je nešto ispušteno?
O: To je važeći dokument, hvala na komentaru. Na mrežnim stranicama se nalazi korigirana verzija Izjave Organizacije.
 
P: U uputama je navedeno da je između ostalog potrebno dostaviti Potvrdu porezne uprave o stanju poreznog duga. Kako ce iz XX desetak kolega prijaviti projekt na ovaj natječaj, iz našeg računovodstva su nas zamolili da li je potrebno izvaditi potvrdu za svakog ponaosob ili možemo zatražiti samo jednu potvrdu koju ćemo skenirati za sve predlagatelje?
O: Dovoljna je samo jedna potvrda po Organizaciji koja se može priložiti za sve prijavitelje iz te Organizacije.
 
P: Znanstveno područje po ERC klasifikaciji – da li se ovo navodi po temi kojom bi se doktorand bavio, po znanstvenom napredovanju mentora ili po području ekspertize mentora tj. najužem području njegova znanstvenog rada? Važno je ovo jasno definirati. Jedino sam ovo pitanje pod 6. nasla djelomice navedenim u dosadašnjim odgovorima, ali mi Vas odgovor “prijavitelj na natječaj sam procjenjuje odnosno označava ERC klasifikaciju” nažalost nije razjasnio moju dilemu te Vas molim za konkretnijim odgovorom
O: Znanstveno područje po ERC klasifikaciji treba procijeniti sam prijavitelj.
 
P: Moj se upit odnosi na dio obrasca za prijavu u kojem se određuje doktorski studij koji bi trebao upisati doktorski kandidat uposlen preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača. Projekt na kojem postoji potreba za mladim istraživačem izrazito je interdisciplinaran. Je li moguće ne prijaviti doktorski studij unaprijed kako bi se omogućila veća fleksibilnost pri prijavi kandidata (primjerice, neki doktorski studiji kao uvjet postavljaju određeno prijašnje školovanje)
O: U prijavi je neophodno navesti doktorski studij koji će upisati doktorand s obzirom da se taj kriterij vrednuje. Možete obrazložiti da zbog interdisciplinarnosti postoji više mogućih odabira ovisno o afinitetima kandidata.
 
P: U podacima koji se tiču Projekta traži se Link na projekt kao obavezna stavka. Na što se to odnosi s obzirom da još nije izrađena mrežna stranica projekta koji je počeo 1. lipnja ove godine, a po ugovoru se ona mora izraditi u prvih 12 mjeseci trajanja projekta (dakle do 1. lipnja 2018)?
O: U rubriku u kojoj se traži link na projekt možete upisati, npr. napomenu da je potpisivanje ugovora u tijeku, link na projekt još ne postoji ili staviti crticu. Ako rubrika ostane prazna, podaci se neće moći spremiti.

8.12.2017.

P: U Istraživačkom projektu koji je započeo 0X.0X.2017, sa natječajnog roka IP_06_2016, kao doktorand na projektu sa imenom i prezimenom već je naveden kolega koji pohađa doktorski studij. Prijavom na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača -izobrazba novih doktora znanosti“ planirano je da mu se osigura plaća iz navedenog natječaja. Pošto kolega već sudjeluje na projektu, zanima me na kakav način napisati Plan razvoja karijere doktoranda (Obrazac B), odnosno dali pisati plan razvoja karijere doktoranda za vrijeme od 4 godine ili za preostalo vrijeme trajanja projekta. Ako se nakon raspisivanja Javnog natječaja za zaposlenje doktoranda na instituciji provođenja projekta na natječaj javi osoba koja već studira na doktorskom studiju na pola radnog vremena, dali se skraćuje vrijeme trajanja ugovora od 4 godine iz mjere „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“?
O: Plan razvoja karijere doktoranda potrebno je razraditi na razdoblje od 4 godine jer su organizacije na kojima su zaposleni odobreni mentori obvezne raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranda sukladno pozitivnim pravnim propisima. Dakle, neophodno je raspisati javni natječaj te ne možemo unaprijed procijeniti odabir doktoranda. Ukoliko se na javnom natječaju odabere kandidat za doktoranda koji već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. Prije sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, mentor mora ažurirati obrazac B u skladu s preporukama vrednovatelja kao i zahtjeva doktorskog studija. Projektom se financira ukupan trošak plaće doktoranda i organizacija sklapa ugovor o radu s doktorandom na puno radno vrijeme.
 
P: Sasvim je jasno da nije moguće unaprijed procijeniti odabir doktoranda te je neophodno raspisati i provesti javni natječaj. Ako sam dobro shvatila, to ujedno znači i da se Detaljan plan razvoja karijere doktoranda piše uvijek za sve četiri godine (bez obzira što će projekt kojemu sam voditelj završiti ranije). Ukoliko slučajno nakon raspisivanja javnog natječaja za zapošljavanje doktoranda, sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade, prijedlog za izbor kandidata bude doktorand koji već studira na doktorskom studiju i koji je u trenutku odobrenja već ispunio dio obveznih aktivnosti koje su bile predviđene Detaljnim planom razvoja karijere doktoranda, a propisane su Uputama za prijavu na natječaj (npr. prijava teme doktorskog rada, odnosno prijavljena tema kao rezultat aktivnosti), moje je pitanje hoće li se financiranje odobriti za vrijeme preostalo do 4 godine studija ili za vrijeme preostalo do završetka projekta kojemu sam voditelj? Također, kako će se u tom slučaju tretirati aktivnosti i rezultati koje je doktorand već obavio tijekom dosadašnjeg studiranja na doktorskom studiju?
O: Plan razvoja karijere doktoranda potrebno je razraditi na razdoblje od 4 godine. Ako kandidat za doktoranda već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. Nakon provedenog javnog natječaja i izbora doktoranda, a prije sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, mentor će ažurirati obrazac B sukladno uputama vrednovatelja te zahtjeva doktorskog studija. Duljina financiranja plaće doktoranda temeljem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ nije vezana uz trajanje istraživačkog projekta mentora.
 
P: Natječajem se traži detaljan plan razvoja karijere doktoranda, s navedenim aktivnostima na godišnjoj razini. Očito je da plan razvoja ovisi o doktorandu – te da se mora razlikovati za doktoranda koji će tek upisati doktorski studij u 2018/19, u odnosu na doktoranda koji je već upisao doktorski studij. Međutim, doktorand se odabire javnim natječajem tek nakon što se provede postupak evaluacije i izbora mentora, tako da u ovom trenutku potencijalni mentor ne može znati kojeg će doktoranda dobiti. Stoga vas molim da mi objasnite na koji bih onda način trebao osmisliti detaljan plan razvoja karijere doktoranda?
O: Plan razvoja karijere doktoranda potrebno je razraditi na razdoblje od 4 godine jer su organizacije na kojima su zaposleni odobreni mentori dužne raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranda sukladno pozitivnim pravnim propisima. Prije sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, mentor mora ažurirati obrazac B u skladu s preporukama vrednovatelja kao i zahtjevima doktorskog studija.

P:  Za kandidata imamo predviđen cotutele u sklopu kojeg bi jedan dio doktorata kandidat proveo na instituciji s koje nam dolazi suradnica na projektu. Već smo načelno dogovorili sufinanciranje troškova studija na stranom sveučilištu od strane tog sveučilišta. Za to vrijeme kandidat će provoditi dio istraživanja (analize) koje su predviđene u sklopu projekta. Je li ovakav model dozvoljen i treba li ovo naglašavati u prijavi te je li dozvoljeno da kandidat dio perioda od 4 godine provede izvan institucije na kojoj je zaposlen?
O: U projektnoj prijavi potrebno je upisati sve planirane aktivnosti doktoranda koje će procjenjivati i vrednovati članovi odbora za vrednovanje. Međutim, doktorand mora veći dio vremena provesti na organizaciji u Hrvatskoj, s kojom će sklopiti ugovor o radu, jer u protivnom nije moguće financiranje.
 
P:  Ako će tema doktorata obuhvatiti jedan dio istraživanja predviđenog projektom HRZZ mogu li se materijalni troškovi istraživanja za doktoranda prikazati kao sufinanciranje institucije  (za ove troškove predviđen je proračun u projektu HRZZ)?
O: Kandidat za mentora sam procjenjuje kako će se pokriti troškovi istraživanja doktoranda: kroz projektno financiranje, sufinanciranje institucije, sredstvima mentora, ili na drugi način. Pokrivanje troškova istraživanja treba biti jasno obrazloženo u prijavi.

5.12.2017.

P: U Uputama za prijavu na natječaj (Uvjeti za doktorande) navedeno je da …„ukoliko kandidat za doktoranda već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija“. Moje je pitanje kako u tom slučaju koncipirati Detaljan plan razvoja karijere doktoranda. Da li se u tom slučaju tablicu (Obrazac B) ispunjava na način da se započne s drugom, odnosno trećom godinom, ili je potrebno ispuniti podatke i za prvu, odnosno i za drugu godinu, čime bi bile prikazane sve dosadašnje aktivnosti i ostvareni rezultati u okviru dosadašnje znanstveno-istraživačke karijere doktoranda? Ukoliko se tablica ispunjava na način da se ispune samo aktivnosti vezane uz vrijeme nakon odobrenja financiranja, da li u tom slučaju krenuti od druge ili od treće godine doktorskog studija, s obzirom da se još ne može znati kada će biti objavljeni rezultati vrednovanja projekta?
O: U dogovoru s odabranim mentorima, Organizacije u kojima su mentori zaposleni raspisuju javni natječaj za zapošljavanje doktoranada sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade, najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima. Organizacije koje su raspisale natječaje provjeravaju ispunjavanje uvjeta prijavljenih kandidata i donose prijedlog za izbor doktoranada. Svoj prijedlog najbolje ocijenjenog doktoranda i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju Zakladi koja daje suglasnost za zapošljavanje doktoranda. Dakle, neophodno je raspisati javni natječaj te ne možemo unaprijed procijeniti odabir doktoranda.
Edit Content

29.12.2017.

P: Uz mentora na projektu trebaju li se i suradnici također registrirati na stranici Zaklade?

O: Suradnici na projektu se također trebaju registrirati u EPP sustavu.


19.12.2017.

P: Budući da moj uspostavni projekt još nije potpisan, u EPP sustavu ima nekih nejasnoća:
1. Link na projekt: mogu li napisati: projekt je u fazi potpisivanja, mrežna stranica će biti izrađena naknadno?
2. Datum početka i datum završetka: mora biti u formatu DD.MM.YYYY; pokusala sam napisati DD.MM.2018. i DD.MM.2023., ali sustav to ne dozvoljava. Što da napišem?
3. Voditelj i suradnici: misli li se tu na sve suradnike na tom projektu?
4. Drugi projekt se ispunjava ako je mentor voditelj/suradnik na 2 projekta?

O: U rubriku u kojoj se traži link na projekt možete upisati, npr. napomenu da je potpisivanje ugovora u tijeku, link na projekt još ne postoji ili staviti crticu. Ako rubrika ostane prazna, podaci se neće moći spremiti.
Datum mora biti u formatu DD.MM.YYYY, dakle iza godine ne smije stajati točka jer tada sustav ne prihvaća podatke.
Suradnike na HRZZ projektu EPP sustav će sam povući čim odaberete projekt. Potencijalne suradnike u izobrazbi doktoranda možete upisati u Obrazac A.
Drugi projekt navodite ako će se pojedine aktivnosti financirati iz drugog projekta.


5.12.2017.

P: ERC klasifikacija: misli li se ovdje na područje projekta ili na područje mentora (koje može biti formalno – znaci SH2_8 u slučaju izbora u polje pravo; ili sadržajno u smislu područja ekspertize mentora – znači SH2_6). Naziv studija koji će doktorand upisati: predviđeno je da doktorand promovira u SR Njemačkoj (Sveučilište u Muenchenu) van doktorskog programa što je u Njemačkoj i pravilo – što onda upisujem u rubriku kao naziv? Doktorat znanosti?
O: Prijavitelj na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ sam procjenjuje odnosno označava ERC klasifikaciju.
 
P:  U izborniku mi se nudi samo projekt na kojem sam suradnik, ali ne i projekt UIP-2017-05-XX čiji sam voditelj (ugovor bi trebao biti potpisan do kraja godine). Trebam li čekati da se ovdje nešto otključa ili mogu pod sljedeću rubriku upisati: HRZZ UIP-2017-05-XX:) Link na projekt: za početak sam ovdje upisala link na stranice naseg fakulteta, ali kako do okončanja natječajnog roka još nećemo imati projektnu web stranicu a radi se o obveznom polju, nisam sigurna što da upišem. Mogu li upisati da u trenutku podnošenja prijave još nije počeo projekt, pa slijedom toga nemamo niti projektnu stranicu?
O: Ljubazno molimo da kratko pričekate dok sustav otključa i projekte s roka UIP-2017-05 koji još nisu ugovoreni.

P: VODITELJ I SURADNICI: ovdje sam kao voditelja upisala sebe – na koga se misli pod suradnike? Suradnici na HRZZ projektu na koji se planira zaposliti doktoranda ili suradnici na ovom projektu izobrazbe doktora znanosti? Mogu li ovdje upisati potencijalne ko-mentore doktoranda?
O: Suradnike na HRZZ projektu EPP sustav će sam povući čim odaberete projekt. Potencijalne suradnike u izobrazbi doktoranda možete upisati u Obrazac A.

Edit Content

5.1.2018.

P: Željeli bismo u potpori radu doktoranda uključiti suradnika koji već jest suradnik na dva istraživačka HRZZ projekta. Kod prijave IP-a to ne bi bilo moguće jer postoje pravila o broju projekata u kojima se može biti suradnik. Po svemu se čini da takva ograničenja ne vrijede za DOK prijave, jer to zapravo i nisu projekti, no cijenio bih Vaš precizan odgovor na ovo pitanje. Također, ako kao suradnika prijavimo nekog tko još nije sudjelovao u bilo kakvim HRZZ projektima, ima li on ili ona bilo kakva ograničenja u prijavi i sudjelovanju na bilo koji budućim HRZZ projektima (recimo IP).

O: „Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ po prijavnoj dokumentaciji, koncepciji, načinu vrednovanja te periodičnom vrednovanju rada istovjetan je ostalim projektima koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Možete uključiti suradnika koji sudjeluje na projektima Zaklade. Ako kao suradnika prijavite nekog tko još nije sudjelovao u HRZZ projektima, neće imati ograničenja u prijavi i sudjelovanju na budućim HRZZ projektima jer je opis suradnika uključenih u rad s doktorandom moguć u Obrascu A, Odjeljak c: Plan razvoja karijere doktoranda (…opis istraživačke grupe s kojom mentor provodi istraživanje; drugi suradnici koji bi bili uključeni u rad s doktorandom i sl….)


15.12.2017.
 
P: zanima me je li u planovima zaklade da se ovaj projekt, ujedno i  natječaj nastavi i u 2019. godini. ili ovim natječajem završava mogućnost izobrazbe novih doktora znanosti.
O: Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. – 2018. predviđa raspisivanje natječaja za izobrazbu novih doktora znanosti na godišnjoj razini.

8.12.2017.

P: Kolika će biti plaća doktoranda zaposlenog preko ovog natječaja?
O: Plaća se obračunava s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta asistenta sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Financira se godišnja bruto II plaća doktoranda, troškovi prijevoza na posao i s posla te prigodne nagrade (božićnica i regres) sukladno kriterijima prihvatljivosti kako su definirani Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda i Uputom o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.
 
P: Otvoren je nov natječaj za HRZZ doktorande, zanima me kad se planira njegov završetak? Tj. kad će biti objavljen popis mentora koji mogu sklopiti ugovor s novacima.
O: Popis mentora odobrenih za financiranje objavit će se na mrežnim stranicama Zaklade u prvoj polovici 2018. godine.
 
P: Ukoliko student doktorand koji će biti zaposlen kroz ovaj natječaj, a na projektu mentora, obrani doktorsku disertaciju prije isteka predviđenih  4 godine, može li ostati u radnom odnosu do isteka ugovorene 4. godine i u kakvom statusu, te mijenja li mu se pri tome koeficijent složenosti poslova radnog mjesta?
O: Ako doktorand obrani doktorsku disertaciju prije ugovorenog kraja “Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, može ostati u radnom odnosu do isteka Projekta, te će mu se plaća uvećati za 15% zbog stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

5.12.2017.

P: Lijepo vas molim informaciju vezanu za početak financiranja projekta razvoja karijere mladih istraživača. Naime u tekstu natječaja naveden je rujan 2018. kao okvirni početak financiranja. Zanima me postoji li realna mogućnost početka financiranja ranije od rujna 2018. tj. da projekt karijere razvoja mladog istraživača započne prije?
O: Ukoliko vrednovanje pristiglih prijava, procedure organizacije kao i zakonske procedure objavljivanja javnih natječaja budu dozvoljavale, moguće je i ranije zapošljavanje doktoranda.
 
P: Budući da se plaće mlađih istraživača osiguravaju iz Europskog socijalnog fonda je li moguće tražiti iznos plaće za mlađe istraživače prema važećim pravilima institucije umjesto prema asistentskom koeficijentu iz Uredbe o koeficijentima? Naime, neke institucije u svojem Pravilniku o ustroju imaju kategoriju „mlađi istraživač“ s iznosom plaće definiranom odlukom čelnika institucije; tj. iznos plaće nije određen asistentskim koeficijentom. To nam je uredno prihvaćeno na svim dosadašnjim projektima iz ERDF-a, a čini mi se da je prihvatljivo i u projektima iz ESF-a, tj. da je u skladu s Uputom o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru ESF-a u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. 
O: Organizacija je obvezna s doktorandom zaključiti ugovor o radu za radno mjesto asistent na određeno vrijeme, na razdoblje trajanja Projekta, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta asistenta sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Stoga nije moguće tražiti iznos plaće za mlađe istraživače prema važećim pravilima institucije.