17.06.2022.

P: U prijavnom obrascu dio c. Radni plan stavka c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta stavljene su oznake C1 do C5. Nigdje u obrascu niti u uputama ne piše po potrebi dodajte redove. Da li to znači da može biti maksimalno 5 ciljeva ili se može dodati još ukoliko ima potrebe za time?

O: Moguće je dodati redove i predvidjeti više od pet ciljeva. Napominjemo da obrazac Radni plan može sadržavati do najviše pet stranica.