19.04.2019.

P: Interesira me jel u sklopu prijave istraživačkog projekta moguć konzultantski oblik suradnje s osobom ili sa znanstveno-istraživačkom institucijom. Na koji način se to formalno kroz prijavu projekta ostvaruje- plaćene usluge ili istraživač suradnik? možda nešto treće?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04. Ako su za provedbu istraživačkih aktivnosti potrebne kompetencije navedenog istraživača moguće ga je uključiti u projekt u ulozi suradnika. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 26, 30, pojašnjeni su prihvatljivi troškovi vezani za usluge.

09.04.2019.

P: Vezano uz raspisani Natječaj za istraživačke projekte imam dva pitanja:
1. -Da li suradnici iz inozemstva mogu biti na više projekata?
2. -Da li kod prijave suradnici iz Hrvatske mogu biti na više od dva projekta?
O: 1. i 2. Za strane suradnike vrijede ista pravila kao i za hrvatske znanstvenike. Moguće je biti suradnik na dva istraživačka projekta.

P: Prijavljujem projekt na IP-2019-04 i kao voditelj projekta sam zaposlen na (izbrisan naziv organizacije). Jedna od mojih suradnica je prof. na (izbrisan naziv organizacije). Kako je projekt izrazito multidisciplinaran, na projektu bi zaposlili jednog doktoranda s (izbrisan naziv organizacije) jer je problematika doktorata najbliža tom području. Da li mentor doktoranda može biti prof. sa (izbrisan naziv organizacije) a ja kao voditelj projekta ko-mentor?
O: Moguće je biti komentor.

P: Konkretno pitanje je da je kolega koji bi sudjelovao na projektu službeno zaposlen kao stručni suradnik, a ujedno je i doktorand ali koji neće doktorirati na projektu kojeg prijavljujemo na ovom natječaju.
Možemo li mi na listi suradnika gdje se osobe vode kao ili doktorandi (D), ili postdoktorandi (P) ili suradnik (S) njega pisati kao doktoranda (D)?
Drugo pitanje je, da li se po novome konzultanti (osobe koje su već na drugim hrzz projektima i to na dva, pa ne mogu biti ravnopravni
suradnici) također pišu u tu listu ili ne?
O: 1. Slovna oznaka „D“ dodjeljuje se za doktoranda čije se zaposlenje planira projektom, što ovdje nije slučaj. S obzirom na to da se navedeni doktorand ne može zaposliti na projekt putem HRZZ-a i neće doktorirati na temu projektnog prijedloga, on može biti u statusu suradnika.
2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04 niti se navodi u prijavi. Istraživač može sudjelovati na dva HRZZ projekta.

02.04.2019.

P: Zanima me da li se na natječaj mogu prijaviti istraživačke grupe sa hrvatskih sveučilišta izvan RH, konkretno Sveučilišta u Mostaru?
O: Prema uvjetima natječaja voditelj, odnosno, prijavitelj projektnog prijedloga mora biti znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj, na ustanovi upisanoj u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, no, za suradnike ne postoji takvo ograničenje.

29.03.2019.

P: Ukoliko projekt uključuje pokuse na životinjama, mora li istraživački tim uključivati osobu s potrebnim ovlaštenjima za rad s eksperimentalnim životinjama, ili pokuse može voditi i stručna osoba  koja ima potrebna ovlaštenja, ali, zbog formalnih ograničenja, nije član istraživačkog tima ?
O: U tom slučaju istraživačka grupa treba uključivati ovlaštenu osobu koja u projekt može biti uključena u ulozi suradnika ili tehničara.

P: Za potrebe planiranog istraživanja terenski rad tehničara i stručnih suradnika nam je neophodan. Prema natječajnoj dokumentaciji predviđeno je da projektom mogu biti pokriveni troškovi terenskog istraživanja za voditelja i suradnike (prijevoz, smještaj i dnevnice) ili troškovi tehničara (ugovorom o djelu ili računom). Budući da je nama za potrebe izvedbe planiranog projekta potrebna pomoć od tehničara i suradnika zaposlenih na našoj instituciji, jedina opcija nam je da se oni vode kao suradnici-istraživači. No, postoji restrikcija da jedan istraživač može biti samo na dva HRZZ projekta. A osoblje koje bi nama bilo nužno za projekt već sudjeluje na dva HRZZ projekta, no bez obzira na to imaju slobodnog vremena za dodatan posao. Kako se mogu osigurati sredstva za terenske troškove tih ljudi?
O: 1. Tehničar ne mora biti naveden u popisu suradnika te za njega ne vrijedi ograničenje prijave na dva HRZZ projekta. Tehničar za provedbu terenskih istraživanja može biti naveden u radnom planu, a troškovi terenskih istraživanja za tehničara obračunavaju se sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Pri ugovaranju projekta voditelj Zakladi dostavlja popis tehničara koji će se uključiti u provedbu projekta.
P: A što je sa stručnim suradnicima? Da li oni imaju ograničenje prijave na dva HRZZ projekta?
O: Stručni suradnici nisu prepoznati uvjetima ovog natječaja. Za provedbu specifičnih projektnih aktivnosti u projektni prijedlog moguće je uključiti suradnike i tehničare kao što je pojašnjeno u prijašnjem odgovoru.

P: U uputama piše da je za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 1,5 M kuna. Možete li molim Vas definirati ‘veći broj istraživača’.
Ako se traži više od 1 M kuna, primjerice 1,1 M kuna, dolazi li do automatske diskvalifikacije projektnog prijedloga ili se opravdanost troškova projekta pregovara nakon što projekt dobije pozitivne recenzije?
O: Veličina istraživačke grupe mora odgovarati predviđenim aktivnostima, a troškovi moraju biti realni s obzirom na predviđeni broj članova istraživačke grupe i planirane aktivnosti. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe, kao i relevantnosti troškova, dati će panel za vrednovanje za svaki pojedini projekt pa HRZZ, u ovom trenutku, ne može davati odgovore na pitanja koja će procjenjivati panel za vrednovanje.

22.03.2019.

P: Može li se (ili baš nije preporučljivo) prijaviti istraživački projekt u kojemu bi bila samo dva istraživača, voditelj i poslijedoktorand?
O: 3. Broj članova istraživačke grupe nije definiran, ali mora odgovarati predviđenim projektnim aktivnostima. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe dat će panel za vrednovanje za svaki pojedini projekt. Upućujemo Vas da se upoznate sa ciljevima programa navedenima u tekstu natječaja Istraživački projekti.

P: Može li prijavitelj biti osoba koja je suradnik na istraživačkom projektu koji je u tijeku  (završava 2021.)  te je kao suradnik navedena u prijavi na natječaj za Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja” (UKF)?
O: S obzirom na ograničenja o sudjelovanju na HRZZ projektima, ako je jedan istraživač prijavljen kao suradnik na dva HRZZ projekta ne može prijaviti projekt.

15.03.2019.

P: Može li se ukupno opterećenje planirati u većem iznosu od 100%? (prema sadašnjim zakonskim uvjetima moguće je planirati za osobe u stalnom radnom odnosu do 130%; može li se planirati npr. 30% vođenje projekta, 50% uprava (prodekan), 50% nastava? Naravno ako Fakultet to dopusti.
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje Zakladi predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.

08.03.2019.

P: Za provedbu istraživanja, potreban nam je tehničar za prikupljanje sekundarnih podataka i pomoć oko jednostavnih analiza. Može se li kao tehničar zaposliti student matične ustanove i platiti mu se studentskim ugovorom?
O: Trošak zapošljavanja tehničara nije prihvatljiv. U ovom slučaju, student se može uključiti na projekt u ulozi suradnika i za potrebe projekta obavljati potrebne zadatke.