17.05.2019.

P: Je li moguće kao suradnika na IP uključiti osobu koja je već voditelj jednog istrazivackog projekta HRZZ-a, te je suradnik na UKF projektu koji je trenutno u evaluaciji?
O: Navedeno je moguće s obzirom na to da sudjelovanje na UKF projektima ne ulazi u ograničenje o sudjelovanju na dva HRZZ projekta.

P: 1. Ima li kakvih ograničenja da osoba koja je suvoditelj na Programu znanstvene suradnje, natječajni rok veljača 2019. bude  suradnik na istraživačkom projektu na ovom natječajnom roku te je li prilikom ispunjavanja administrativnog obrasca to potrebno negdje posebno naznačiti.
2. Ukoliko je odgovor na gornje pitanje da, što je u tom slučaju potrebno odgovoriti na pitanje  “Je li predloženi korisnik VODITELJ na nekom od tekućih projekata u okviru programa „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF)?”   prilikom prijave  istraživačke skupine u administrativni obrazac?
O: 1. Osoba koja je na Programu znanstvene suradnje prijavljena u statusu suvoditelja na istraživačkom projektu s roka IP-2019-04 može sudjelovati u ulozi suradnika.
2. U navedenom slučaju korisnik se ne smatra voditeljem projekta.

P: Na stranicama Zaklade objavljen je minimalni postotaka radnog vremena voditelja supostavnih projekata, no ne i voditelja istraživačkih projekata. Prema Kolektivnom ugovoru za znanost, istraživači na znanstvenim institutima 90% svog radnog vremena trebaju posvetiti istraživanjima. Budući da sam kao suradnica uključena na još jedan Zakladin projekt, ljubazno Vas molim odgovor na pitanje koliki je minimalni postotak radnoga vremena predviđen za voditelje HRZZ istraživačkih projekata.
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici projekta od 26. ožujka.

P: Zanima nas možemo li za zadnju godinu projekta za specifične analize prijaviti osobu u status savjetnika ukoliko ta ista osoba već ima status suradnika na 2 projekta HRZZ-a?
O: Savjetnik nije uloga u kojoj prijavljujete osobe koje sudjeluju na projektima Zaklade. Jedan istraživač može sudjelovati na dva HRZZ projekta.

10.05.2019.

P: Mentorica sam HrZZ-doktorandici (“Projekt razvoja karijera mladih istraživača”; 2016-2020), na projektu koji je upravo završio. Ona bi na ovom natječaju bila suradnica na dva projekta, na jednom od njih ja se prijavljujem kao voditelj. Da li pod “Ostala dokumentacija“ suglasnost mentora mora biti na oba ta projekta ili samo na ovom drugom, na kojem ja nisam voditeljica? Tko sve mora potpisati tu suglasnost, osim mentora? Da li postoji neka špranca po kojoj se piše?
O: Potrebno je dostaviti suglasnost mentora za projekt na kojem niste voditelj jer je pretpostavka da je mentor suglasan da doktorand sudjeluje na projektu kojeg ste voditelj. r Istraživačke aktivnosti projekta moraju biti povezane s doktorskom disertacijom Suglasnost se dostavlja u slobodnoj formi, a potpisuje je mentor.

P: Je li moguće na projekt prijaviti tehničara koji je djelatnik Instituta iz druge države (u mom slučaju Slovenija), a autor je patentiranog instrumenta koji će biti korišten u projektu?
O: Tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici neovisno o zaposlenju izvan Hrvatske.

P: Molim vas za odgovor može li se za suradnika na IP predložiti osoba koja je već voditelj jednog (aktualnog) Zakladinog IP-a  i prijavila se za suradnika na projektu suradnje s dijasporom (PZS)?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka 2019. godine.

07.05.2019.

P: Imam pitanje vezano uz pojam ‘suradnik’
1. Može li kvalificirana osoba važna za provođenje projekta biti suradnik na projektu, a da suradnju ostvaruje van radnog vremena u svojoj matičnoj organizaciji? Potencijalni suradnik je izuzetno motiviran za suradnju, ali njegova matična ustanova (neznanstvena) nema interesa za suradnju.
2. Da li je suglasnost njegove matične institucije neizostavna, ako se na toj instituciji neće provoditi istraživanja? Npr. postoji praksa izrade doktorata za osobne potrebe gdje se interes pojedinca nužno ne podudara s interesom institucije u kojoj radi.

O: 1. Da. Prihvatljivi suradnici na projektu su osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.
2. Dovoljno je da pismo namjere potpiše samo suradnik, ako se ne radi o javnoj znanstvenoj organizaciji.

26.04.2019.

P: 1. Da li je moguće staviti suradnika koji je zaposlen na neodređeno (do kraja Jun ove godine) a da ga se ne predviđa kao zaposlenika na projektu u svojstvu podtdoktoranada. Naime, postoji velika vjerojatnost zapošljavanja istog ne jednom drugom inozemnom projektu u okviru druge institucije u HR pa bi se, ukoliko nas predloženi projekt bude odobren za financiranje, promijenila suradna ustanova?
2. Drugo pitanje se odnosi na mogućnost korištenja konzultantske usluge za osobu koja je već na druga dva IP u svojstvu suradnika odnosno nositelja. Da li je takvu osobu moguće navesti kao konzultanata, a dio poslova koje bi obavila odnosi se na bioinformaticke analize generiranih podataka?
O: 1. Navedenog suradnika moguće je uključiti u projektni prijedlog neovisno o organizaciji na kojoj je zaposlen.
2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.

P: Iako je u prethodnim pitanjima i odgovorima bilo puno riječi o doktorandima, nisam našao konkretan odgovor na sljedeći problem tj. pitanje.
Naime, planiram u projekt kojeg prijavljujem uključiti i suradnika-doktoranda kojem bi platio dio školarine (20.000,00 kuna godišnje za ukupno 3 godine), a čija će tema doktorskoga rada biti vezana za temu istraživanja projekta (napominjem da nije riječ o budućem zapošljavanju). Trenutno na mojoj instituciji postoji nekoliko doktorskih studenata (koji studiraju iz vlastitih potreba, nisu zaposleni na mojoj instituciji, i uglavnom su u početnim fazama studija) koji pokazuju interes za moja istraživanja (a možda tijekom ove ili naredne godine bude i nekih novih kandidata – prema Uputama, status suradnika-doktoranda može se dati suradniku koji će tek postati student doktorskoga studija). Međutim, u ovom trenutku ne mogu biti siguran koji bi to student bio (između ostalog, kao mentor sam limitiran brojem doktorskih studenta kojima mogu biti mentor).
Nadalje, u Uputama, Cjelina C – Suradnici i istraživačka grupa, stoji da “Ako identitet doktoranda nije poznat u trenutku prijave projekta, potrebno je navoditi „doktorand“, te opis profila i kompetencija tražene osobe.”
Međutim, u Uputama, u dijelu Administrativni obrazac, stoji da “Prilikom prijave podnositelj projektnog prijedloga u sustav mora unijeti identifikacijski broj koji je dodijeljen svakom suradniku pri registraciji, nakon čega se dio podataka o suradnicima automatski upisuju u obrazac. Osobe koje nisu prethodno registrirane u EPP sustavu i nemaju identifikacijski broj neće se moći prijaviti kao suradnici.”
Moje se pitanje odnosi kako prikazati budućeg suradnika-doktoranda (kojem trenutno ne znam ime) u samoj prijavi (cjelina C) i sustavu (Administrativni obrazac)? Kako dobiti registracijski broj za Administrativni obrazac kada je osoba nepoznata? Ne mogu tražiti od nekoga da se registrira u EPP sustav, a da nisam siguran da će ta osoba zaista uzeti mene kao mentora i pisati doktorski rad na temu projekta. Da li to znači da ću u Cjelini C navesti “doktorand” i opis profila i kompetencija tražene osobe, a u Administrativnom obrascu uopće neću navoditi tog suradnika? Ili treba postupiti drugačije?
O: Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, a čija je tema doktorskoga rada vezana za temu istraživanja projekta. U trenutku prijave nije nužno znati njegovo ime.
Točno, u Cjelini C Prijavnog obrasca, suradnike-doktorande koji još nisu poznati, u stupcu „ime i prezime“ potrebno je upisati „D“, a u Administrativni obrazac nije potrebno upisivati potencijalne suradnike-doktorande.

P: Interesira me odgovor na pitanje statusa suradnika doktoranda na projektu s obzirom na činjenicu da se ne zna ime i prezime kandidata.
Naime, na str. 16 Uputa za predlagatelje, piše:
“… Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskog studija ili će to tek postati (…) Prilikom prijave podnositelj projektnog prijedloga u sustav mora unijeti identifikacijski broj koji je dodijeljen svakom suradniku pri registraciji, nakon čega se dio podataka o suradnicima automatski upisuju u obrazac. Osobe koje nisu prethodno registrirane u EPP sustavu i nemaju identifikacijski broj neće se moći prijaviti kao suradnici…”
Predviđamo na projektu sudjelovanje dva doktoranda koji će biti zaposlenici na fakultetu u svojstvu asistenata, a čiji mentori će biti suradnici na projektu. Trenutno se za oba čeka odobrenje za raspisivanje natječaja temeljem slobodnih koeficijenata (vjerojatno do kraja godine), tako da na projektu za njih predviđamo troškove terenskog i laboratorijskog rada, kao i odlaske na kongrese, te za svakoga po 14 dana usavršavanja u inozemstvu. Za te doktorande, kao zaposlenike fakulteta, ne trebamo plaćati školarinu niti troškove plaće iz HRZZ projekta. Kako da te doktorande, koji trenutno nemaju ime i prezime (niti ikakav drugi podatak), a predviđamo da rade na projektu, unesemo u EPP sustav, jer u protivnom neće “postojati” na projektu? Postoji li mogućnost upisa imaginarne osobe (npr. da se u sve rubrike stavi “-“)?
Rečeno nam je na javnoj prezentaciji de se takva oznaka može staviti u slučaju neimanja nekog podatka, kao npr. kad se ne zna matični broj znanstvenika. Dakle, mogu li sve rubrike ostati prazne (tj., sa oznakom “-“), osim kod rubrike zvanje suradnika (u ovom slučaju: doktorand)? Ako ne, molim da nas savjetujete na koji način da takve suradnike (trenutno bez imena i prezimena) unesemo u EPP sustav, tj. da budu suradnici na projektu.
O: Suradnike za koje nisu još poznati podaci nije potrebno upisivati u EPP sustav, odnosno, u Administrativni obrazac. Oni se navode u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Dio d2. Aktivnosti i istraživačka grupa u kojoj je potrebno pojasniti njihove uloge u projektnom prijedlogu i navesti opis profila i kompetencija traženog suradnika, te u Cjelini C u kojoj je moguće u stupcu „Ime i prezime“ upisati „-“, i u stupcu „Status na projektu“ dodijeliti slovnu oznaku „S“.

16.4.2019.

P: Sljedeće pitanja odnosi se članicu istraživačke grupe koja je na našem Odsjeku zaposlena kao asistent i postupku je izrade svoje doktorske disertacije, no njena doktorska disertacija nije izravno vezana uz projekt kojeg predlažem. Koji bi status bio odgovarajući za nju? Suradnik (S)?
O: Navedena asistentica se treba prijaviti u status: suradnik-istraživač.

P: Da li rektor sveučilišta može biti voditelj projekta kojeg namjeravamo prijaviti na natječaj za istraživačke projekte?
O: Rektor može biti voditelj projekta.

P: Pripremam novu projektnu prijavu u okviru trenutno objavljenog natječaja za istraživačke projekte HRZZ.
Na mom projektu (izbrisan broj projekta) koji završava (izbrisan datum). zaposlena je doktorandica (izbrisano ime i prezime). Ugovor o radu je međutim sklopljen (izbrisan datum), Po završetku doktorata prevela bi se na fakultetsko radno mjesto te bih je uvrstila kao suradnika u novu prijavu. Očekujemo da će (izbrisano ime) doktorirati do kraja ove kalendarske godine, ali ako se to i ne dogodi, preostaje joj još godina dana ugovora na četiri godine koji je potpisala.
Budući da će projekt (izbrisana šifra projekta) do početka novog projekta (ako bude prihvaćen za financiranje) biti završen zanima me mogu li i u kojem statusu (izbrisano ime i prezime) uvrstiti u prijavu – kao suradnika ili doktoranda.
Novi prijedlog logičan je nastavak njene doktorske disertacije pa bih je svakako voljela uključiti.
Pitanje postavljam zato što je što je (izbrisano ime i prezime) zaposlena u 100% radnog vremena na projektu (izbrisana šifra projekta)  i to je trenutno u koliziji sa angažmanom na bilo kojem drugom projektu, a nije mi jasno kako se to tretira u trenutku kad istraživački projekt završi i može li doktorand kojem je projekt na kojem je zaposlen završio prije isteka ugovora o radu biti prebačen na novi projekt istog mentora/voditelja.
O: Navedena se može prijaviti u status suradnik-istraživač, a njezina prijava mora biti podržana pismom mentora.

12.04.2019.

P: Molim Vas pojašnjenje stavka navedenog pod
1.3 Koja se vrsta istraživanja financira natječajem?
Ovim natječajem financirat će se projekti koji uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, istraživača i opreme i okrupnjivanje istraživanja kako bi se na hrvatskim znanstvenim organizacijama stvorile jake istraživačke grupe čija istraživanja mogu biti međunarodno kompetitivna.
Da li mogu voditelj i suradnici biti samo s jedne institucije iz Republike Hrvatske ili je obavezno uključiti i suradnike s druge institucije?
Da li je dovoljno da su voditelj i suradnici s jedne institucije iz Republike Hrvatske uz jednog suradnika iz inozemstva?
O: Projekti koji će se podržati IP-2019-04 natječajem trebaju počivati na jakim istraživačkim grupama koje se stvaraju na hrvatskim znanstvenim organizacijama, čiji su voditelji međunarodno i nacionalno prepoznati znanstvenici i mogu uključiti povezivanje znanstvenih organizacija, te planiraju razvitak mladih istraživača. Okrupnjavanje istraživanja se potiče zbog podizanja kvalitete istraživanja i stvaranja međunarodno kompetitivnih i prepoznatljivih istraživačkih grupa. U skladu s navedenim predlagatelj je slobodan odabrati suradnike neovisno o njihovu mjestu rada uzimajući pritom u obzir kompetencije članova istraživačke grupe potrebne za izvršenje istraživačkih aktivnosti, budući da su kompetencije članova istraživačke grupe predmet vrednovanja.

P: 1. Potencijalni suradnik na projektu kojega prijavljujem će biti u mirovini iduće godine kada je planiran početak ovoga projekta, no i dalje će na sveučilištu biti formalno aktivan s nekim malim postotkom putem ugovorom sa sveučilištem. Isto tako navedeni znanstvenik već je suradnik na jednom HRZZ projektu s prošlog natječajnog roka IP 2018 i tamo je angažiran u postotku od 67%. Može li se navedeni znanstvenik prijaviti kao suradnik na projektu u nekom postotku (recimo 20%) na ovom natječajnom roku?
2. Na projektu postoji potreba za specifičnom ekspertizom određenog znanstvenika i to samo na početku projekta, u prvoj, maksimalno drugoj godini trajanja projekta. U tom smislu, sa li je predviđena mogućnost prijave potencijalnog suradnika na projekt samo na jednu ili dvije (prve) godine trajanja HRZZ projekta. Ili takve situacije treba rješavati normalnom prijavom suradnika na projekt (s time da su aktivnosti u koje je uključen koncentrirane u prvoj godini projekta), a onda nakon isteka prve (druge) godine projekta tražiti njegovo isključenje s projekta kako bi on svoje postotke mogao osloboditi/iskoristiti za druge aktivnosti?
O: 1. Da.
2. Navedenog znanstvenika potrebno je navesti u prijavi projektnog prijedloga kao suradnika te u Radnom planu naznačiti u kojim se aktivnostima očekuje njegov angažman. Tijekom razdoblja provedbe projekta, u slučaju da suradnik nije više potreban za provedbu aktivnosti, može se tražiti njegovo isključenje. Isključenje, kao i uključenje, suradnika predmet je vrednovanja.

05.04.2019.

P: Pitanje vezano za moguće sudjelovanje suradnika.  Može li na projektu biti suradnica izvanredna profesorica koja je zaposlenik našeg fakulteta ali je trenutno u statusu mirovanja zbog boravka u inozemstvu na (izbrisan naziv organizacije) fellowship-u? Vraća se na naš fakultet 01.10.2020 te je predviđeno njezino sudjelovanje na aktivnostima projekta koje su se događaju nakon toga datuma.
O: Da.

P: Prijavljujemo se za novi istraživački projekt Zaklade i zanima nas kako točno rješiti status suradnika koji će tijekom projekta otići u mirovinu. Odnosno, da li umirovljenik (profesor) moze biti istrazivac na projektu tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta ili samo tijekom perioda trajanja radnog odnosa te u slučaju da istom bude odobren rad na 4h, da li je moguće da ostane suradnik na projektu? Koje formalne dokaze treba točno poslati da će suradnik koji će tijekom projekta otići u mirovinu biti u radnom odnosu još dvije godine od početka projekta?
O: Odgovor već postoji na mrežnoj stranici.

P: Zaposlila sam se kao doktorand (HRZZ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača”)  preko projekta (obrisani podatci o projektu) koji je završio u rujnu i trenutno nisam na niti jednom projektu.
Još uvijek nisam doktorirala jer mi je ugovor do 1.12.2020. tako da sam i dalje u statusu doktorskog studenta – asistenta na (obrisani podatci).
Zanima me da li mogu biti prijavljena kao suradnik na Istraživački projekt IP-2019-04 za koje se sada raspisuje natječaj? Odnosno koji uvjeti vrijede za mene – isti kao i za ostale kolege doktorske studente – asistente odnosno da li mogu biti suradnik na maksimalno dva projekta?
O: Možete biti suradnik na dva projekta uz suglasnost mentora koju je potrebno priložiti prijavi na natječaj pod „Ostala dokumentacija“.

P: Pretpostavimo da se na novom projektu predvidi plaća za zapošljavanje poslijedoktoranda i na projektu zaposli poslijedoktorand, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a po provedenom javnom natječaju. Ukoliko na Fakultetu, unutar kojeg se projekt prijavljuje i realizira, dođe do kadrovske mogućnosti zapošljavanja osobe koja je poslijedoktorand na Zakladinom projektu, može li ta osoba raskinuti svoj radni odnos sa Zakladom u svrhu ostvarivanja radnog odnosa poslijedoktoranda u suradničkom zvanju s Fakultetom? Naravno pod uvjetom da angažman poslijedoktorandovog rada na projektu ostaje i dalje isti, sukladno predloženom istraživanju. Svjesni smo činjenice da se sredstva koja su u tom slučaju bila namijenjena za plaću poslijedoktoranda ne mogu prenamijeniti.
O: Moguće je, no ističemo da HRZZ očekuje da osoba koja se zapošljava na projektu ispuni sve obveze u radnom planu projekta.

P: Imam pitanje vezano uz postotke radnog angažmana.
1. Nije mi jasno koliki postotak radnoga vremena utrošenoga na projekt mora imati voditelj projekta a koliki suradnici da bi projektna prijava imala mogućnost biti prihvaćena? Je li to točno određeno?
2. Odnosi li se taj postotak na postotak radnog angažmana na projektu, ili na postotak radnog vremena koje osobe na projektu odvajaju od svog radnog vremena na institucijama na kojima su stalno zaposlene?
3. Ako su suradnici na projektu inače u radnome odnosu na drugim institucijama nego što je institucija voditelja projekta, umanjuje li im se njihova plaća za taj postotak radnoga vremena koji moraju posvetiti projektu?
O: 1. i 2. HRZZ za Istraživačke projekte ne propisuje najmanji udio radnog vremena na projektu, no očekuje se da bude značajan i sukladan radnom planu projekta.
3. Za sudjelovanje na HRZZ projektu suradnici trebaju imati pismo namjere koje supotpisuje čelnik organizacije na kojoj su zaposleni. Materijalna prava zaposlenika određena su ugovorom s poslodavcem.

02.04.2019.

P: Imam pitanje vezano uz definiranje suradnika na projektu (natječaj „Istraživački projekti“).
Kako označavam suvoditelja projekta?  Da li je za suvoditelja potrebno priložiti životopis kao i za ostale suradnike ili dužu verziju kao za voditelja projekta?
O: Suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta. U Administrativnom obrascu suvoditelja je u kategoriji „Status“ moguće navesti kao istraživača, a u kategoriji „Uloga“ može ga se navesti – suradnik/suvoditelj.

P: Prijavljujemo se za novi istraživački projekt Zaklade i zanima nas kako točno riješiti status suradnika koji će tijekom projekta otići u mirovinu. Odnosno, da li umirovljenik (profesor) može biti istraživač na projektu tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta ili samo tijekom perioda trajanja radnog odnosa te u slučaju da istom bude odobren rad na 4h, da li je moguće da ostane suradnik na projektu? Koje formalne dokaze treba točno poslati da će suradnik koji će tijekom projekta otići u mirovinu biti u radnom odnosu još dvije godine od početka projekta?
O: Prihvatljivi suradnici na projektu su osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta te pritom nije nužno da su u radnom odnosu što znači da nije potrebno priložiti formalne dokaze o trajanju radnog odnosa, odnosno, suradnici mogu biti i umirovljenici.

P: Možete li mi, molim Vas, pomoći odgovoriti na pitanje može li osoba koja ima jednu ulogu (u statusu suradnika, 100 % vremena) na aktivnom HRZZ projektu (do 1.3.2021.) biti navedena kao suradnik na novom projektu koji se prijavljuje na natječaj 2019.?
O: Ako je suradnik 100 % radnog vremena uključen u provedbu aktivnosti na drugom projektu tada je njegovo radno vrijeme u potpunosti opterećeno aktivnostima tog projekta.

P: U projekt bi kao suradnika željeli uključiti znanstvenika koji je pod mentorstvom predloženog voditelja projekta stekao doktorat znanosti. Suradnik je zaposlenik privatne tvrtke čija djelatnost je vezana uz područje istraživanja predloženog projekta.
Je li moguće uključiti takvog suradnika i korištenje opreme te privatne tvrtke u realizaciju projekta? U slučaju pozitivnog odgovora, koju dokumentaciju je potrebno priložiti prijavi?
O: Da. Za navedenog suradnika potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje suradnik i čelnik njegove organizacije. Potrebno je, također, dostaviti pismo u kojem se detaljno popisuje i opisuje oprema koja se daje na raspolaganje za potrebe istraživačkih aktivnosti projekta. Navedeno pismo potpisuje čelnik organizacije i suradnik.

P: Je li moguće neke suradnike uključiti samo u jednome razdoblju projektnih istraživanja (npr. 3. i 4. godina, ali ne 1. i 2. i obratno)?. Naime, planira se prijava interdisciplinarnoga projekta pa bi uz dio tima koji bi sudjelovao u svim godinama, sudjelovanje pojedinih članova projektnoga tima bilo važno samo u nekim razdobljima.
O: Radnim planom projekta prikazujete sudjelovanje svakog suradnika u fazi istraživanja u kojoj se očekuje njegov angažman, dakle moguće je uključiti suradnike samo u određeno projektno razdoblje.

29.03.2019.

P: Molila bih Vas informaciju da li kolege iz bivše Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA), a koja je nedavno integrirana u Ministarstvo poljoprivrede mogu biti suradnici na istraživačkom projektu HRZZ?
Naime, HPA kao vodeća institucija koja se bavila uzgojno-selekcijskim radom posjeduje informacije neophodne za prijavu istraživačkog projekta od strane Agronomskog fakulteta stoga je suradnja između Ministarstva poljoprivrede i Agronomskog fakulteta neophodna i neizostavna. Nastavno na tu nezaobilaznu suradnju, koja je temelj prijave projekta, proizlazi upit.
O: Moguće je, ako je nužno i opravdano prirodom projekta.

P: Na mojem prijašnjem projektu (HRZZ-IP-2014-09) bila je upisana doktorandica, čiji su doktorski studij i izrada doktorata u potpunosti plaćeni s projekta. Po okončanju projekta ostat će zaposlena još otprilike godinu i pol (poslije toga je planiramo zaposliti kao poslijedoktorandicu preko MZOŠ-a, tzv. “razvojnih koeficijenata”). 
Odnose li se na nju ograničenja koja vrijede za doktorande, ili može li biti uključena kao suradnik-istraživač na dva projekta (od kojih je jedan moj, a na drugome sam suradnik)?
O: Za svakog istraživača vrijedi pravilo o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta u ulozi suradnika.

P: Drugo pitanje se odnosi na broj suradnika. Je li broj suradnika u Istraživačkom projektu ograničen?
O: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što će se procjenjivati pri vrednovanju.

P: Može li mlada istraživačica, koja je prilikom prijave projekta navedena kao suradnica na projektu, kandidirati za postdoktorsku poziciju istog projekta u trenutku kada joj istekne postojeći ugovor o radu?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj i zaposliti najboljeg kandidata, odnosno, ako suradnica udovoljava uvjetima može se prijaviti na natječaj.

P: Može li umirovljeni professor emeritus s jednog američkog sveučilišta biti suradnik na istraživačkom projektu HRZZ-a?
O: Ne postoje ograničenja o prihvatljivosti suradnika na projektu s obzirom na njihovo zaposlenje.

P: Željela bih da Vas pitam da li mogu aplicirati za HRZZ projekt kao voditelj projekta, s obzirom da sam po prvi put u Hrvatskoj (do sada sam radila u inozemstvu, a nedavno sam počela voditi grupu na MedILS-u u Splitu), doktorska diploma mi je priznata u Hrvatskoj, ali još uvijek nisam završila proceduru izbora u zvanje, tj. nemam matični broj znanstvenika.
O: Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ali ako EPP sustav ne prihvaća da ostane neispunjeno, možete upisati „-“. Voditelj projekta mora biti u stalnom radnom odnosu.

P: Zanima me pod kojim se statusom može voditi stručni suradnik koji nam je neophodan za provedbu aktivnosti jer ima potrebne kompetencije i kvalifikacije (računalna analiza korpusa i odgovarajuće alatke za tu analizu). Možemo li takvu osobu voditi u statusu suradnika uz objašnjenje njegovih kompetencija i doprinosa na projektu.
O: Osobu koja Vam je neophodna za provedbu aktivnost i ima potrebne kompetencije i kvalifikacije moguće je uključiti kao suradnika.

P: Zaposlila sam se kao doktorand (HRZZ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača”)  preko projekta (izbrisana šifra projekta) – (izbrisan naziv projekta) koji je završio u rujnu i trenutno nisam na niti jednom projektu.
Još uvijek nisam doktorirala jer mi je ugovor do 1.12.2020. tako da sam i dalje u statusu doktorskog studenta – asistenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Zanima me da li mogu biti prijavljena kao suradnik na Istraživački projekt IP-2019-04 za koje se sada raspisuje natječaj? Odnosno koji uvjeti vrijede za mene – isti kao i za ostale kolege doktorske studente – asistente odnosno da li mogu biti suradnik na maksimalno dva projekta?
O: Možete biti u statusu suradnika na najviše dva HRZZ projekta.

26.03.2019.

P: Također me zanima da li je moguće da voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta bude netko kome će prije završetka projekta isteći postojeći ugovor o radu u okviru znanstvene institucije u kojoj je zaposlen, odnosno može li se u okviru projekta predvidjeti da se sredstvima projekta plaća poslijedoktorand koji je ujedno i voditelj projekta?
O: Odgovor je dostupan na mrežnim strancima Zaklade pod „Odgovori na upite UIP 2019“ u kategoriji „Prihvatljivi voditelji, istraživačka grupa, suradnici“.

P: Može li suradnik na projektu biti zaposlen na instituciji kao tehničar?
O: Ako je potrebno, tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici. Tehničar ne mora biti na popisu suradnika.

P: 1. U kojem se statusu suradnik, koji je trenutno u statusu doktoranda na projektu koji završava 30.9.2019. (a zaposlen je preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, natječajni rok DOK-01-2018), prijavljuje na novi projekt (doktorand, poslijedoktorand), ukoliko je taj isti suradnik pri kraju doktorskog studija i vjerojatno će doktorirati do kraja ove kalendarske godine?
Ukoliko suradnika koji je trenutno još uvijek doktorand prijavljujem kao doktoranda na novi projekt, moje je pitanje može li se uz postojećeg doktoranda, prilikom prijave predvidjeti mjesto za još jednog doktoranda (kojemu bi se plaćala školarina za doktorski studij) te jednog poslijedoktoranda kojemu bi se isplaćivala plaća (ukupno 2 doktoranda i 1 poslijedoktorand)?
O: 1. Suradnika, koji je trenutačno u statusu doktoranda na projektu koji završava 30. 9. 2019., moguće je, na novi istraživački projekt, uključiti u status suradnika. Natječajem je istodobno  dopuštena školarina za jednog doktoranda i plaća za jednog poslijedoktoranda.

22.03.2019.

P: Molim vas da li projekt Hrvatske zaklade može prijaviti stručni savjetnik (ili suradnik) s doktoratom znanosti, jasno ako dekan Fakulteta se složi s istraživačkim projektom. Inače, istraživači su znanstveni suradnici, viši znanstveni suradnici i znanstveni savjetnici (na vlastiti zahtjev) u stalnom radnom odnosu (brisan naziv ustanove). Da li je mogućnost prijave projekta Hrvatske zaklade za znanost vezana uz radno mjesto na kojem rade osobe koje prijavljuju projekt. Vaši odgovori potencijalno će značajno povećati kompetitivnost i istraživačke mogućnosti naše grupe.
O: Voditelji projekta moraju zadovoljavati uvjete navedene u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 4 i 5.

P: Zanimalo bi me da li suradnik na Istraživačkom projektu trenutačno otvorenog natječaja može biti voditelj Uspostavnog projekta koji završava u rujnu 2019. godine?
O: Može.

P1.: Voditeljica sam istraživačkog projekta IP-2014-09-(izbrisana šifra projekta) koji završava 30. studenog 2019.
Uz to sam suradnica na projektu IP-09-2014-(izbrisana šifra projekta) koji najvjerojatnije završava u srpnju 2020. (4 godine ističu u veljači 2020., ali je zatraženo produženje od 5 mjeseci).
Obzirom da je predviđeni početak novih istraživačkih projekata tek početkom 2020. kada bi projekt čija sam voditeljica trebao biti završen, mogu li se kao suradnik prijaviti na ovom natječaju na jednom istraživačkom projektu?
U slučaju potvrdnog odgovora, da li će me voditelj projekta moći upisati kao suradnika u EPP sustav pošto sam trenutno na 2 HRZZ projekta?
P2.: Voditeljica sam i „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ DOK-01-2018. Na projektu je uposlena jedna doktorandica od 5. srpnja 2018. na period od 4 godine (do 4. srpnja 2022.).
Ukoliko odgovor pod 1. bude potvrdan i mogu se prijaviti kao suradnik na novom istraživačkom projektu na ovom natječaju, da li bi se na isti projekt kao suradnica mogla upisati i moja doktorandica koja je trenutno upisana samo pod jednim istraživačkim projektom (IP-2014-09-(izbrisana šifra projekta) koji završava 30. studenog 2019.)?
Kao odgovoran mentor garantiram da to ni u kom slučaju neće negativno utjecati na kvalitetnu izradu njenog doktorskog rada i da će isti biti obranjen na vrijeme.
Dapače, smatram da bi nove vještine koje bi doktorandica stekla i u ovom drugom istraživačkom projektu osnažilo njene kompetencije, cime bi postala konkurentnija na tržištu rada.
O: 1. Da. Navedeno će biti omogućeno u EPP sustavu, jer jedan od projekata na kojem ste suradnik završava prije 31.12.2019.
2. Da.

P: Ako je netko prijavio Quantera projekt u svojstvu voditelja konzorcija, može li onda prijaviti i HRZZ projekt u svojstvu voditelja? A svojstvu suradnika? S kojim najvećim postotkom radnog vremena?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva projekta HRZZ-a i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Aktivno sudjelovanje na natječaju QuantERA računa se kao i sudjelovanje na svim ostalim projektima koje financira HRZZ. U ovom slučaju moguće je prijaviti projekt na natječaju QuantERA i IP-2019-04, no, ako oba projektna prijedloga budu prihvaćena za financiranje, prijavitelj projektnog prijedloga morat će odabrati koji će projekt voditi. Ukoliko je riječ o suradniku, sukladno pravilima, moguće je biti voditelj konzorcija te suradnik na jednom HRZZ projektu.
Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima na kojima će suradnik sudjelovati.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaju za Istraživačke projekte navedeno je da voditelj projekta mora biti znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu. Da li to znači da može biti osoba koja je zaposlena na neodređeno, ali na 50%?
O: Da, moguće je. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje Zakladi predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.

P: U mirovinu odlazim u prosincu 2020. godine – dakle nakon prve godine trajanja projekta. Mogu li prijaviti projekt i voditi ga nakon odlaska u mirovinu, ako s fakultetom sklopim ugovor o radu na puno/nepuno radno vrijeme do kraja projekta ili do kraja treće godine trajanja projekta.
O: U ovom slučaju primjenjiv je dio Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga str. 6., Promjena voditelja projekta.

19.03.2019.

P: Natječajem IP-2019-04 je predviđena mogućnost promjene voditelja projekta u slučaju odlaska voditelja u mirovinu nakon 2 godine te preuzimanje te uloge od strane suvoditelja – treba li suvoditelj također biti s matične organizacije, tj. s iste organizacije kao i prvotni voditelj projekta?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Zanima me može li znanstvenik prijaviti projekt kao voditelj na natječaju IP-2019-04 ukoliko je već prijavio projekt kao voditelj na nedavno zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“?
P: Može li se osoba prijaviti kao voditelj na projektu po natječaju IP-2019-04 ako je ista osoba već prijavljena kao voditelj na programu ‘Znanstvena suradnja’ (rok 28.2.2019.)
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.

15.03.2019.

P: 1. Da li u trenutku prijave projekta suvoditelj mora biti u STALNOM radnom odnosu na instituciji na kojoj je zaposlen voditelj projekta?
2. Da li u trenutku prijave projekta suvoditelj uopće mora biti u radnom odnosu na instituciji na kojoj je zaposlen voditelj projekta, ili je moguće da suvoditelj u slučaju odobrenja projekta bude zaposlen na projektu kojeg prijavljuje?
O: 1. Suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta.
2. Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koje će HRZZ podržati ovim natječajem potpisuju HRZZ, organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije u kojoj je zaposlen voditelj projekta.

P: U uvjetima natječaja i na radionici za natječaj Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ rečeno nam je da ista osoba može biti voditelj projekta na natječaju “Znanstvena suradnja“ i prijaviti kao voditelj Istraživački projekt IP-2019-04? Molila bih Vas još jednom jasnu potvrdu da je to moguće.
O: Moguće je.

P: 1. Može li doktorand na HRZZ projektu koji je u tijeku biti suradnik na istraživačkom projektu koji se prijavljuje na natječaj IP-2019-04 te u kojem najvećem postotku radnog vremena?
4. Suradnik sam na projektu HRZZ koji završava 2020. godine. Mogu li se u ovom natječajnom roku (natječaj IP-2019-04) prijaviti na dva istraživačka projekta, na jednom kao voditelj, a drugom kao suradnik?
O: 1. i 4. Na prvo i četvrto pitanje odgovori već postoje na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Da li su zaposlenici/profesori s visokih učilišta prihvatljivi kao  suradnici na Istraživačkom projektu?
O: U Uputama, str. 15. i 16. pojašnjeni su prihvatljivi suradnici.

P: Može li suradnik na projektu biti znanstvenik iz inozemstva koji nema hrvatsko državljanstvo?
O: Može.

08.03.2019.

P: Trenutno sam suradnik na dva HRZZ projekta. Prvi projekt je na polovici provedbe a drugi je krenuo pred četiri mjeseca. Planiram se prijaviti kao voditelj projekta na ovom natječajnom roku i u tu svrhu bih se povukao s prvog projekta, pošto sam vezano za taj projekt odradio gotovo sve svoje zadatke. Sad me zanima da li se s prvog projekta moram povući odmah tako da u trenutku zatvaranja ovog natječaja budem aktivni suradnik samo na jednom HRZZ projektu ili se povući mogu i naknadno, tj. kad dobijem obavijest o rezultatima vrednovanja. Ovo pitam jer vidim da u uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji da se mogu prijaviti i znanstvenici koji su aktivni na dva projekta ako jedan od njih završava krajem ove godine. Tako da su oni tehnički u trenutku prijave aktivni na dva projekta i prijavljuju se na ovaj natječaj, a tako bih i ja bio aktivan na dva projekta u trenutku prijave, no do početka provođenja projekta bih se s jednoga povukao i ostao aktivan samo na jednom tekućem projektu.
P: Interesira me može li potencijalni voditelj (prijavitelj) HRZZ projekta uključiti potencijalnog člana u projektni tima u prijavu projekta, ako je taj član već na dva HRZZ projekta tijekom prijave. Iako bi se taj član isključio iz jednog od HRZZ projekata ukoliko se potencijalnom prijavitelju odobri financiranje HRZZ projekt. Dakle, potencijalni člana projektnog tima bi uvijek bio samo na dva HRZZ projekta.
P: Trenutno sam suradnik na 2 HRZZ projekta te me zanima da li se sa jednog moram izuzeti kao suradnik da bih na trenutno otvorenom natječaju mogla participirati kao voditelj?
O: U trenutku prijave projekta suradnik koji je već uključen na dva HRZZ projekta neće se moći navesti kao suradnik na projektu s roka IP-2019-04, niti će moći biti prijavitelj. Naime, sustav za prijavu projekata ne omogućava upis iste osobe u ulozi suradnika na više od dva HRZZ projekta.
U ovom je slučaju moguće ili da voditelj jednog od dvaju projekata zatraži isključenje spomenutog suradnika svog projekta, što se upućuje na vrednovanje, ili se može zatražiti njegovo naknadno uključenje na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njegovo uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivan u statusu suradnika.

P: Zanima nas da li je kao suradnike (doktorande) moguće prijavit dva doktoranda zaposlena putem natječaja „Razvoj karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“ koji su  trenutno angažirani na našem hrzz projektu koji završava  31. kolovoza  2019. godine.
Prvi doktorand je zaposlen 1.12.2016., a drugi 1.11.2018.
O: Suradnike je moguće prijaviti na natječaj IP-2019-04.

P: Može li strani državljanin biti suradnik na dva istraživačka projekta HRZZ-a (na svakom 50 %)? Računa li se njegov postotak istraživanja i u matičnoj zemlji?
O: Strani suradnici imaju jednak status kao i suradnici iz Republike Hrvatske, odnosno jedan istraživač može biti suradnik na najviše dva istraživačka projekta koja financira HRZZ. Postotak radnog vremena nije određen za suradnike, ali mora odgovarati projektnim aktivnostima. Ako je istraživanje u matičnoj zemlji suradnika vezano uz rad na projektu isto ulazi u rad suradnika na projektu.

P: Zanima me minimalni postotak sudjelovanja na istraživačkom projektu (tj. može li netko sudjelovati s manje od 30 %)?
Također, zanima me odnosi li se postotak sudjelovanja na projektu na nečije ukupno radno vrijeme? Primjerice, ako je netko zaposlen u sveučilišnoj nastavi, može li sudjelovati na projektu sa 100%? (tj. na dva projekta, na svakom po 30 %)?
O: Ako je riječ o suradnicima, nije određen najmanji postotak radnog vremena za suradnike, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.
Postotak rada na projektu ulazi u ukupno radno vrijeme suradnika. U primjeru koji ste naveli, suradnik može biti aktivan na dva projekta i biti zaposlen u sveučilišnoj nastavi. Zaklada ne određuje postotke rada suradniku, već oni ovise o potrebama projekta te ih je potrebno dogovoriti s matičnom ustanovom suradnika.

P: Može li na novi natječaj za IP otvoren 28. veljače 2019. aplicirati kao suradnik, znanstvenik koji je već suradnik na Istraživačkom projektu HRZZ koji završava 30.09.2019.
O: Može. Prema Uputama za IP-2019-04 jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine

P: Mogu li se prijaviti kao suradnik na dva projekta po natječaju IP-2019-04 ako sam već prijavljen kao suradnik na programu ‘Znanstvena suradnja’ (rok 28.2.2019.)?
P: Moje je pitanje, mogu li biti suradnik istraživač kod prijave istraživačkog projekta na ovom natječaju (straživački projekti 2019) ako sam već suradnik na jednom projektu, koji je u tijeku, i ako sam prijavila projekt kao voditelj na sad zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Aktivno sudjelovanje na natječaju „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori“ računa se kao i sudjelovanje svim ostalim projekta koje financira HRZZ, osim za situaciju kada je istraživač voditelj IP i voditelj PZS projekta.

P: Zanima me da li je mjesto savjetnika na HRZZ projektima ograničeno? Mogu li biti suradnik na 2 projekta I savjetnik na trećem?
O: Uloga savjetnika, odnosno, konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.

P: Vezano na natječaj “Istraživački projekti” zanima me da li je podnositelj projektnog prijedloga i voditelj projekta ista osoba ili to mogu i ne moraju biti dvije?
O: Predlagatelj projektnog prijedloga i voditelj projekta su iste osobe. Od prijave projekta do sklapanja Ugovora od dodjeli sredstava osoba koja prijavljuje projekt je „Predlagatelj“, a od trenutka kada projekt počne ta ista osoba je „voditelj projetka.“

P: Ukoliko predloženi voditelj projekta nije prvi autor na radovima u prestižnim znanstvenim časopisima i njegova istraživanja nisu potpuno usmjerena prema temi projekta u posljednjih 5 godina, može li takav znanstvenik proći kao kompetentan voditelj projekta s obzirom na druge kompetencije i postignuća? Ukratko, pitanje je koji su najvažniji kriteriji za pozitivan ishod prijave s aspekta voditelja projekta?
O: Podaci navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja, a svi kriteriji vrednovanja dostupni su na mrežnim stranicama natječaja.

P: Poštovani, interesira me je li moguće da voditelj istraživačkog projekta bude osoba koja obnaša upravljačku dužnost na fakultetu (u mom slučaju Prodekan). Moja konfiguracija radnog vremena je da 50% radim upravljačke poslove, a 50% redovne nastavne i znanstvene obveze
O: Voditelj istraživačkog projekta treba ispunjavati sve uvjete natječaja koji su pojašnjeni u Uputama, str. 5 i 6. Ne postoje ograničenja za osobe koje su na upravljačkim funkcijama ukoliko su u mogućnosti ispuniti obveze voditelja projekta.

P: Izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, a zaposlena na radnom mjestu stručna savjetnica u Hrvatskom šumarskom institutu na neodređeno vrijeme.
Molim Vas za odgovor da li imam pravo podnijeti prijavu projektnog prijedloga na natječaj „Istraživački projekti“ IP-2019-04.
O: Prema Uputama, u trenutku prijave i tijekom trajanja projekta podnositelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje.
P: Vezano za natječaj IP 2019, molim vas pojašnjenje vezano za voditelje i suvoditelje projekta.
Kako je navedeno u uputama da voditelj ili suvoditelj moraju biti u stalnom radnom odnosu ili akademici kako bi bili prihvatljivi kandidati,  mogu li voditelji projekta biti članovi Akademije medicinskih znanosti Hrvatske koji nisu akademici niti su u stalnom radnom odnosu ?
O: Prema Uputama, str. 4. i 5., ako nisu u stalnome radnom odnosu, voditelj projekta mogu biti jedino redoviti članovi HAZU.

P: U pripremi je nekoliko istraživačkih projekata na kojima bih voljela sudjelovati. Budući da se radi o tri projekta, zanima me mogu li se prijaviti kao suradnik na sva tri pa ako sva tri budu financirana od strane Zaklade, nakon evaluacije odlučiti na koja dva ću sudjelovati?
O: Sustav za prijavu projekata ne omogućava upis iste osobe u ulozi suradnika na više od dva HRZZ projekta.