Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u konzorciju HERA-NORFACE ERA-NET CO-FUND (Humanities in the European Research Area and New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe), koji čini 27 organizacija koje financiraju znanstvena istraživanja iz područja društvenih i humanističkih istraživanja iz 24 europske zemlje, a koji koordinira Poljska nacionalna zaklada za znanost (NCN). Prilikom prijave za dodatna sredstva Europske komisije u okviru programa Obzor 2020, ovaj ERA-NET program preimenovan je u CHANSE. Objava zajedničkog natječaja za podnošenje projektnih prijedloga planirana je za ožujak 2021. Na natječaj će se moći prijaviti projektni konzorciji koji se sastoje od najmanje četiri istraživačke skupine iz četiri države koje sudjeluju u konzorciju CHANSE.