Hrvatska zaklada za znanost uključila se kao partner u konzorcij u okviru ERA-NET Cofund projekta Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (tzv. BlueBio projekt) umjesto Ministarstva znanosti i obrazovanja krajem 2019. godine. Konzorcij je sufinanciran sredstvima iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. – 2020. (Obzor 2020.). BlueBio projekt sastoji se od 28 partnera iz 17 različitih europskih zemalja (Belgija, Danska, Estonija, Finska, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Irska, Island, Italija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska, Španjolska i Švedska). Cilj BlueBio projekta je osigurati održivu i konkurentnu plavu ekonomiju u Europi. Nadalje, cilj je razvijati znanje o vrijednosnim lancima u području plave bio ekonomije, poticanje primjene istraživačkih rezultata, inovacija i demonstracija o bio proizvodima u proizvodnji kroz  pristup zasnovan na sudjelovanju više dionika. BlueBio projekt doprinosi proizvodnji sigurnih, hranjivih i kvalitetnih bio proizvoda i usluga. U okviru BlueBio projekta provode se natječaji s ciljem privlačenja projekata koji istražuju upotrebu  i dodatnu vrijednost vodne biomase u integriranim vrijednosnim lancima, od primarne proizvodnje do prerade pa sve do proizvodnje inovativnih proizvoda i usluga u području bio ekonomije. Na prvom zajednički natječaju države članice su osigurale 19 od 25 milijuna EUR za projekte, a Europska komisija osigurala je 6 milijuna EUR.