U prosincu 2020. pokrenut je Weave, transeuropska inicijativa za financiranje vrhunskih međunarodnih istraživačkih projekata, koju je pokrenulo dvanaest nacionalnih organizacija za financiranje istraživanja iz jedanaest zemalja, uz potporu organizacije Science Europe, a u kojoj sudjeluje i HRZZ. Ovo je prva inicijativa tako velikih razmjera kojom će se omogućiti bilateralna i trilateralna suradnja u Europi.

Cilj ove inicijative jest pojednostavniti postupke prijave i odabira zajedničkih projektnih prijedloga u kojima sudjeluju istraživači iz najviše tri europske zemlje ili regije na način da se provodi jedno vrednovanje. Weave nije novi, zasebni program financiranja, nego se projektni prijedlozi prijavljuju na već postojeće nacionalne ili regionalne programe financiranja u okviru kojih se financiraju zajednički istraživački projekti. Znanstvenicima se nastoji olakšati prekogranična suradnja te se ujedno teži jačanju njihove autonomnosti pri određivanju sastava, teme i sadržaja njihovih projekata.

Weave se temelji na proceduri vodeće agencije (Lead Agency). Dvije ili više organizacija iz različitih zemalja omogućuju istraživačima da podnesu prijedlog zajedničkog istraživačkog projekta jednoj od organizacija (tj. vodećoj agenciji). Organizacija kojoj se podnosi projektni prijedlog provodi postupak vrednovanja prema svojim internim procedurama. Preporuka o financiranju potom se dostavlja ostalim organizacijama (partnerskim agencijama) na odobrenje, bez daljnjeg postupka vrednovanja, temeljem sporazuma o uzajamnom priznavanju postupaka vrednovanja.

Više detalja o međunarodnim organizacijama koje su se pridružile inicijativi Weave možete pronaći na stranici: https://weave-research.net/. Na navedenoj stranici možete ujedno provjeriti i koje su europske suradnje trenutačno moguće kao i vremenskom slijedu, uvjetima i postupcima natječaja.

Do sada je HRZZ proveo dva natječaja po principu vodeće agencije: jedan sa Slovenijom (Javna aencija za raziskovalno dejalnost Republike Slovenije, ARRS) i jedan sa Švicarskom (Swiss National Science Foundation, SNSF). Krajem 2019. godine objavljen je bilateralni natječaj Istraživački projekti – slovensko-hrvatski bilateralni projekti (IPS-2020-01), na kojem je ulogu vodeće agencije imao ARRS, a sredinom 2020. godine jedan bilateralni natječaj sa Švicarskom zakladom za znanost na kojoj je ulogu vodeće agencije imao SNSF (IPCH-2020-10).

HRZZ je inicijativu Weave od 2021. godine integrirao u svoj program za Istraživačke projekte te je početkom 2021. raspisan prvi natječaj Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04) u okviru Weave inicijative, na kojem je ulogu vodeće agencije imao SNSF. U ljeto 2021. godine trebao bi se objaviti novi natječaj za Istraživačke projekte u kojemu će HRZZ imati ulogu vodeće agencije, a na koji će se s hrvatskim istraživačima moći prijavljivati švicarski i slovenski istraživači. Do 2025. godine HRZZ će ući u suradnju sa svim nacionalnim organizacijama za financiranje istraživanja koje su članice Weave inicijative.


Procedura natječaja:
Istraživači mogu birati gdje će predati svoj zajednički projektni prijedlog.

Podnošenje prijedloga zajedničkog projekta na natječaj za Istraživačke projekte – HRZZ je vodeća agencija

Hrvatski istraživači koji ispunjavaju uvjete HRZZ-a mogu na natječaj HRZZ-a za Istraživačke projekte prijaviti zajednički bilateralni ili trilateralni projekt s istraživačima iz Slovenije (ARRS) i Švicarske (SNSF) a koji ispunjavaju uvjete ARRS-a i SNSF-a.

Kao vodeća agencija HRZZ je odgovoran za administrativnu proceduru i znanstveno vrednovanje.

Procedura:

– HRZZ raspisuje natječaj za Istraživačke projekte.

– Projektni prijedlog podnosi se u cijelosti prema proceduri HRZZ-a u EPP sustav.

– Oba ili sva tri dijela kolaborativnog istraživačkog projekta trebaju biti usko povezani te svaki njegov dio treba imati svoju zasebnu znanstvenu kontribuciju.

– HRZZ i partnerska agencija provjeravaju prihvatljivost prijave.

– Vrednovanje provodi agencija kojoj je podnesen projektni prijedlog. Pozitivno vrednovani projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20 % od svih podnesenih prijedloga vodećoj agenciji prihvaćaju se za financiranje. Agencije se mogu međusobno dogovoriti da se su-financiraju projekti koji su pozitivno vrednovani ali ne prelaze dogovoreni  prag.

– HRZZ ugovara i financira hrvatski dio projektnog prijedloga koji je prihvaćen za financiranje.


Podnošenje prijedloga zajedničkog projekta na natječaje kod drugih nacionalnih organizacija za financiranje istraživanja – HRZZ je partnerska agencija

Istraživači koji ispunjavaju uvjete HRZZ-a na natječajima za Istraživačke projekte mogu zajedno sa svojim inozemnim partnerom (koji ispunjava uvjete na natječaju drugih nacionalnih organizacija koja financiraju istraživanja) podnijeti bilateralni istraživački projekt na natječaju kod one nacionalne organizacije koja financira istraživanja kod koje je taj strani partner prihvatljiv.

Nacionalna organizacija kod koje se prijavljuju istraživači je vodeća agencija te je ona odgovorna za administrativnu proceduru i znanstveno vrednovanje.

Informacije o natječajima ARRS-a: http://www.arrs.si/en/medn/vodilna/index.asp

Informacije o natječajima SNSF-a: http://www.snf.ch/en/funding/projects/weave-lead-agency/weave/Pages/default.aspx

Iako je HRZZ pokrenuo suradnju sa Slovenijom (ARRS) i Švicarskom (SNSF), prilikom prijave na natječaj koji raspisuju ove dvije agencije istraživači mogu prijaviti i trilateralni projekt sa istraživačima iz treće države s kojom HRZZ još nije pokrenuo suradnju, ako suradnju sa tom državom ima agencija koja je raspisala natječaj. Više informacija o mogućim trilateralnim projektima možete pronaći na sljedećoj mapi: https://weave-research.net/find-your-funding/.

Procedura:

– Istovremeno s raspisom natječaja u vodećoj agenciji HRZZ raspisuje natječaj za hrvatske prijavitelje

– Projektni prijedlog podnosi se u cijelosti prema proceduri vodeće agencije. Hrvatski istraživači moraju podnijeti u EPP sustav propisanu natječajnu dokumentaciju nakon podnošenja prijave vodećoj agenciji.

– Oba ili sva tri dijela kolaborativnog istraživačkog projekta trebaju biti usko povezani te svaki njegov dio treba imati svoju zasebnu znanstvenu kontribuciju.

– Rokovi za prijavu:

ARRS (Slovenija): natječaj se očekuje na jesen 2021.

SNSF (Švicarska): 1. travnja 2021. i 1. listopada 2021. (svake godine)

– HRZZ i vodeća agencija provjeravaju prihvatljivost prijave.

– Vrednovanje provodi agencija kojoj je podnesen projektni prijedlog. Pozitivno vrednovani projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga vodećoj agenciji prihvaćaju se za financiranje. Agencije se mogu međusobno dogovoriti da se su-financiraju projekti koji su pozitivno vrednovani ali ne prelaze dogovoreni prag.

– HRZZ ugovara i financira hrvatski dio projektnog prijedloga koji je prihvaćen za financiranje.