Cilj je programa pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama. Program se provodi u suradnji s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Natječaj je bio otvoren od 3. travnja do 3. srpnja 2018. Ukupno je podneseno 20 prijava. Za financiranje su odabrana 3 projekta.

Ukupna vrijednost programa: 4.700.000 CHF:

 – švicarski doprinos: 4.000.000 CHF (85,11%);
 – nacionalno sufinanciranje RH: 700.000 CHF (14,89%) 

Važniji programski dokumenti:

 – Ugovor o projektu sklopljen 3. svibnja 2017. između Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 – Ugovor o provedbi projekta „Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Programme”, broj: 04-MU-U-0039/18-21, sklopljen 27. ožujka 2018. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva znanosti i obrazovanja i HRZZ-a
 – Ugovor o suradnji za provedbu TTP programa, sklopljen 16. travnja 2018. godine između EPFL-a i HRZZ-a.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:
Hrvatska zaklada za znanost
Odjel za međunarodne programe i fondove
Ilica 24, 10000 Zagreb

Posredničko tijelo:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb