Kako bi se osiguralo da projekti koje (su)financira Hrvatska zaklada za znanost uključuju aktivnosti informiranja i vidljivosti, ugovorna obveza korisnika sredstava HRZZ-a je obilježiti na odgovarajući način opremu i istaknuti potporu HRZZ-a kod objave radova i ostalih publikacija proizašlih iz projekta.

Na publikacijama/radovima osim isticanja logotipa HRZZ-a (ako je moguće) potrebno je uvrstiti i sljedeću rečenicu:
– na hrvatskome jeziku: “Ovaj rad je financirala/sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom [HRZZ-ROK(VRSTA-GODINA-MJESEC)–šifra projekta] (npr: HRZZ-IP-2022-10-1234).”
– u prijevodu na engleski jezik: “This work was supported by/supported in part by the Croatian Science Foundation under the project number [HRZZ-CALL(TYPE-YEAR-MONTH)-project number] (npr: HRZZ-IP-2022-10-1234).”

Sva oprema nabavljena sredstvima HRZZ-a mora biti označena naljepnicom. Naljepnica treba biti smještena na vidljivom mjestu na opremi (ukoliko je moguće, s prednje strane uređaja). Veličina naljepnice ovisi o veličini predmeta koji se označava, te sadržaj naljepnice mora biti jasno vidljiv. Naljepnica treba biti odgovarajuće kvalitete i, po mogućnosti, plastificirana.

Kod obilježavanja opreme financirane sredstvima Projekta, predlaže se korištenje sljedećeg predloška naljepnice: