Kako bi se osiguralo da oprema koja je (su)financirana sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u okviru financiranih projekata bude popisana u jedinstvenoj bazi podataka, izradit će se registar takve opreme. Raspoložive informacije trebale bi unaprijediti korištenje postojeće opreme, potaknuti suradnju između znanstveno-istraživačkih ustanova i samih istraživača kao i između znanosti i gospodarstva. Informacije vezane uz samu nabavu opreme, poput generičkoga naziva opreme (opći naziv opreme), značajne su zbog postupaka financijskog praćenja i praćenja provedbe projekta.

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti Tablicu „Registar opreme”, koju je potrebno dostaviti uz periodično izvješće popunjenu informacijama koje se odnose na predmetno projektno razdoblje.

U tablicu „Registar opreme” potrebno je unijeti podatke koje se odnose na projektno razdoblje za koje se podnosi izvješće i dostaviti je uz periodično izvješće.

U tablici nije potrebno popunjavati stupce označene crvenom bojom: Ukupna vrijednost projekta; Ukupna tražena sredstva od HRZZ; Vrijednost opreme u kn po godini prema posljednjem odobrenom financijskom planu (PDV uključen), za I., II., III., IV. razdoblje.

Sadržaj tablice „Registar opreme” koji će biti javno objavljen u bazi opreme.