U popisu rezultata i publikacija trebaju biti navedeni samo rezultati odnosno publikacije proizašli iz rada na projektu HRZZ-a. U skladu s navedenim, nisu prihvatljive publikacije:

– u kojima nije navedena potpora HRZZ-a
– koje nisu proizašle iz aktivnosti navedenih u važećem radnom planu projekta
– koje su poslane uredništvima časopisa u završnom obliku (posljednja revizija prije prihvaćanja) prije početka projekta
– koje nisu prihvaćene za objavu.

HRZZ očekuje da će tijekom provođenja projekta proizaći međunarodno prepoznatljiva publikacija koja je rezultat rada na HRZZ projektu.

S obzirom na to da samo na temelju prve godine provođenja projekta nije očekivano da će rad na projektu rezultirati izradom doktorske disertacije, objavljene doktorske disertacije ne prihvaćaju se kao rezultati prve godine provođenja projekta.