USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI


Datum raspisivanja natječaja: 24. lipnja 2014.
Rok za prijavu: 15. rujan 2014. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja znanosti
Voditelj projekta: istraživački aktivan znanstvenik zaposlen na javnom hrvatskom sveučilištu ili javnom znanstvenom institutu .
Ukupan proračun programa za 2015. godinu: 10.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: do 1.000.000,00 kn za sva znanstvena područja osim za područja društvenih i humanističkih znanosti gdje najveći iznos financiranja po projektu može biti do 600.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: 3 godine
Okvirni početak projekta: proljeće 2015. godine

Tekst Natječaja
Upute za prijavu